Sposoby potwierdzania tożsamości osoby

Konto na PUESC może mieć podstawowy lub rozszerzony zakres uprawnień. 

Aby było to konto z rozszerzonym zakresem uprawnień, musisz potwierdzić swoją tożsamość przy zakładaniu takiego konta lub przy zmianie zakresu konta z podstawowego na rozszerzony. Możesz to zrobić elektronicznie lub osobiście.

Jeżeli wybierzesz ścieżkę PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ, to po wypełnieniu formularza rejestracyjnego możesz:

 • podpisać wniosek podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym (przycisk "Podpisz i wyślij"), lub
 • wysłać wniosek niepodpisany (przycisk Wyślij bez podpisu), co będzie wystarczające do założenia takiego konta.

Jeżeli rejestrując się na PUESC złożysz niepodpisany wniosek, zostaniesz zarejestrowany w sposób uproszczony:

 • nie będziesz musiał potwierdzać swojej tożsamości,
 • będziesz mógł działać w swoim imieniu,
 • skorzystasz z usług dostępnych dla osoby posiadającej konto z podstawowym zakresem uprawnień, czyli będziesz mógł w szczególności:
  • wysłać deklarację akcyzową AKC-U/S od samochodu sprowadzonego z innego kraju UE,
  • wysłać inną deklarację akcyzową,
  • pobrać potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód osobowy,
  • zarejestrować piec dla celów potwierdzania odbioru oleju opałowego w rejestrze SENT,
  • zgłosić przewozy w SENT jako przewoźnik lub kierowca.

Podczas zakładania konta, na wskazany przez ciebie adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Aby zakończyć tworzenie konta, zaloguj się na PUESC. Przy logowaniu użyj adresu e-mail i hasła, a następnie podaj otrzymany kod weryfikacyjny.

Jeżeli wybierzesz ścieżkę ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ, to po wypełnieniu formularza rejestracyjnego podpisz wniosek podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (przycisk Podpisz). Po otrzymaniu informacji o dokonaniu rejestracji i nadaniu numeru ID SISC będziesz miał dostęp do wszystkich usług oferowanych na PUESC oraz będziesz mógł:

 • powiązać się z firmą, aby w jej imieniu wysyłać:
  • zgłoszenia celne,
  • zgłoszenia INTRASTAT,
  • deklaracje akcyzowe,
  • zgłoszenia SENT,
  • komunikaty e-DD,
  • wnioski i inne dokumenty,
 • podać miejsce zużywania gazu zwolnionego z akcyzy,
 • otrzymać specjalny numer, żeby złożyć wniosek dotyczący naruszenia praw własności intelektualnej.

Możesz wysłać wniosek bez podpisu, ale wówczas będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość w jednostce KAS. Więcej dowiesz się poniżej w części „Osobiste potwierdzenie tożsamości”.

Podczas zakładania konta, na wskazany przez ciebie adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Aby zakończyć tworzenie konta zaloguj się na PUESC. Przy logowaniu użyj adresu e-mail i hasła, a następnie podaj otrzymany kod weryfikacyjny.

Możesz potwierdzić tożsamość w prosty i wygodny sposób. Załóż konto na PUESC i podpisz formularz podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym (tj. z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Uwaga. Podpisanie formularza wniosku o rejestrację w sposób elektroniczny powoduje założenie na PUESC konta z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw urzędowych online. Możesz go uzyskać także bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że masz:

 • konto internetowe w jednym z banków: T-Usługi Bankowe, PKO Bank, inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Millennium Bank, Alior Bank, bank spółdzielczy (możesz sprawdzić, czy twój bank potwierdza PZ), lub
 • konto na platformie Envelo, lub
 • nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód) oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera.

Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego. Więcej o zakładaniu profilu zaufanego dowiesz się w serwisie GOV.PL (strona otwiera się w nowym oknie). Tam założysz także profil zaufany.

Organ celny poprosi o osobiste potwierdzenie twoich danych rejestracyjnych, jeśli podczas rejestracji na PUESC:

 • złożyłeś niepodpisany wniosek o założenie konta z rozszerzonym zakresem uprawnień,
 • złożyłeś niepodpisany wniosek o założenie konta z podstawowym zakresem uprawnień, a chcesz rozszerzyć uprawnienia:
  • zostać przedstawicielem firmy,
  • uzyskać specjalny numer w celu złożenia wniosku dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej,
  • zużywać gaz zwolniony z akcyzy lub olej opałowy.

Żeby potwierdzić dane wprowadzone w formularzu rejestracyjnym:

 • udaj się do siedziby najbliższego urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno-skarbowego lub oddziału celnego,
 • odszukaj stanowisko oznaczone (zazwyczaj)  „E-KLIENT”,
 • okaż dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający twoją tożsamość.

Informacje o jednostkach celno-skarbowych i ich dane teleadresowe znajdziesz na stronach internetowych izb administracji skarbowej w części dotyczącej urzędu celno-skarbowego (zakładka Urząd Celno-Skarbowy na stronie internetowej izby). Adresy stron internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej znajdziesz w serwisie Podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie).

Potwierdzenie tożsamości przez obywateli z krajów UE

Jeżeli jesteś obywatelem z kraju UE, możesz potwierdzić autentyczność danych rejestracyjnych w organach celno-podatkowych w kraju zamieszkania.

Skan potwierdzenia prześlij na adres:
centralna.rejestracja@mf.gov.pl

Potwierdzenie tożsamości przez obywateli z krajów trzecich

Jeżeli jesteś obywatelem kraju trzeciego (spoza UE), możesz potwierdzić autentyczność danych rejestracyjnych:

 • w konsulacie,
 • w ambasadzie,
 • u notariusza w kraju zamieszkania.

Skan potwierdzenia wraz z jego tłumaczeniem prześlij na adres: centralna.rejestracja@mf.gov.pl

Oryginał potwierdzenia wyślij na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział Centralna Rejestracja
ul. Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań.