Sprawdź, czy kupujesz prawidłowo oznaczony wyrób akcyzowy

Jeżeli wyrób akcyzowy wymaga oznaczenia banderolą, to brak banderoli na opakowaniu jednostkowym lub nieprawidłowa banderola stwierdzona na wyrobie dostępnym w sklepie świadczą o tym, że taki wyrób znalazł się w obrocie handlowym z naruszeniem obowiązujących przepisów, a kupując go:

  • narażasz życie i zdrowie swoje, twoich bliskich i znajomych,
  • wspierasz – świadomie lub nieświadomie – nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi.

Nie daj się oszukać – sprawdź, czy kupowany wyrób akcyzowy jest bezpieczny i legalnie wprowadzony do obrotu handlowego.

Co możesz sprawdzić w dostępnych wykazach

  1. Sprawdź jakie banderole nakładane są na poszczególne rodzaje wyrobów akcyzowych – skorzystaj z Systemu Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA), wchodząc na stronę banderolaakcyzowa.pl (strona otwiera się w nowym oknie) lub zeskanuj kod 2D umieszczony na banderoli.

Zweryfikujesz tam online banderolę, np. w trakcie zakupu wyrobu akcyzowego oraz zapoznasz się ze wzorami obecnie obowiązujących banderol i z opisami sposobu ich zabezpieczenia.

  1. Jeżeli masz wątpliwości co do prawidłowości oznakowania banderolą opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego, zapoznaj się ze standardowymi sposobami oznaczania i z informacjami o sposobach nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe – skorzystaj z poniższych materiałów.

Pliki do pobrania:

  • 18 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy zwalniające z obowiązku oznaczania znakami akcyzy cydru i perry o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości  (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, Dz. U. 2023 poz. 2374).

  • Na wyroby alkoholowe (spirytusowe i winiarskie), wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń do palenia, susz tytoniowy), płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie przed wprowadzeniem do obrotu powinny zostać odpowiednio nałożone znaki akcyzy (banderole).

  • Właściwa i właściwie nałożona banderola na opakowaniu jednostkowym wyrobu akcyzowego świadczy o legalności jego pochodzenia.
  • Rozróżniamy podatkowe znaki akcyzy (banderole podatkowe) i legalizacyjne znaki akcyzy (banderole legalizacyjne).
  • Banderole na typowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych nakłada się w sposób określony w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a w szczególnych przypadkach (na nietypowe opakowania, np. bag in box), w sposób określony w decyzji w sprawie wskazania sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe, wydanej przez właściwego w sprawach znaków akcyzy naczelnika urzędu skarbowego.
  • W przypadku utraty banderol, np. w wyniku ich kradzieży czy zaginięcia, podmiot, któremu wydano banderole powinien zgłosić ich utratę właściwemu w sprawach znaków akcyzy naczelnikowi urzędu skarbowego.

Nielegalny wyrób spirytusowy to może być wyrób na bazie alkoholu metylowego, a nie etylowego – jego spożycie może spowodować ślepotę, a nawet śmierć.

Plakat z hasłem Uwaga! Metanol zabija!

 

Możesz pomóc w wyeliminowaniu z obrotu nielegalnych wyrobów akcyzowych – powiadom KAS o stwierdzeniu przypadków występowania w obrocie nieoznaczonych lub nieprawidłowo oznaczonych wyrobów akcyzowych:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 15:18 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 05.10.2023 10:01 Monika Damentko