Powiadom naczelnika US o planowanym przemieszczeniu wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy

Jeżeli jesteś podmiotem, który wyroby akcyzowe:

 • wprowadza do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych podróżnym udającym się poza terytorium kraju,
 • produkuje na warunkach określonych w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 Ustawy o podatku akcyzowym (produkcja wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym lub magazynowanie wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy), które są przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport,

dzięki usłudze złożysz elektronicznie powiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego, które jest warunkiem zwolnienia z obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (PZOO) lub poprzez kanał webservice (usługa sieciowa).

Pamiętaj – musisz podpisać formularz w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Podczas zakładania konta w zakładce "ZAKRES UPRAWNIEŃ" wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
Podaj dane w zakładce "CEL REJESRACJI" i "DANE KONTAKTOWE".

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC

Uwaga! Twoja firma może być zarejestrowana w dowolnym obszarze. W przypadku wątpliwości wybierz obszar działania "POZOSTAŁE".

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy

 1. Powiąż osobę z firmą wybierając uprawnienie "Składanie wniosków z zakresu akcyzy" – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/pracownik posiada uprawnienie szczególne „Składanie wniosków z zakresu akcyzy".

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.

KROK 1

Wypełnij formularz powiadomienia PZOO

 1. Wybierz na PUESC formularz PZOO (1) - Powiadomienie - obowiązuje od 1.04.2023 [ZEFIR2] Formularz powiadomienia naczelnika US o planowanym przemieszczeniu wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy.
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól formularza – znajdziesz je klikając  w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument i przejdź do Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz formularz

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego, 
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany),
 4. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania dokumentu - patrz odpowiedź na pytanie nr 5 w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ),

KROK 3

Wyślij formularz i odbierz potwierdzenie

W zakładce 

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

UPO potwierdza złożenie wstępnego zapotrzebowania w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 118 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym,  wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 3 i 6 mogą być bez znaków akcyzy wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego lub wydane z magazynu wyrobów gotowych pod warunkiem powiadomienia na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem wprowadzenia wyrobów akcyzowych do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego lub wydania wyrobów akcyzowych z magazynu wyrobów gotowych.

PZOO (1) - Powiadomienie - obowiązuje od 1.04.2023 [ZEFIR2]

Formularz powiadomienia naczelnika US o planowanym przemieszczeniu wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy.

Usługa jest bezpłatna.

Możesz przesyłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice – usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”.

Strony w serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2023 10:19 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 25.04.2023 16:03 Monika Damentko