TAX FREE - zwrot VAT podróżnym

Grupa usług udostępnianych obecnie na granica.gov.pl (Serwis Tax Free) oraz usługa rejestracyjna TAX FREE na PUESC

TAX FREE od 1 stycznia 2022 - zarejestruj się na PUESC już teraz

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i obsługujesz lub zamierzasz obsługiwać klientów w procedurze TAX FREE, musisz dokonać rejestracji na PUESC do 31 grudnia 2021 roku. Od 1 stycznia 2022 roku usługi z zakresu TAX FREE będą już dostępne tylko na PUESC.

Na PUESC dostępna jest usługa rejestracji przedsiębiorcy zapewniającego obsługę podróżnych w zakresie TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku .

Dowiedz się więcej z poniższego opisu (instrukcja krok po kroku) i skorzystaj z usługi:

Więcej o zmianach w Tax Free dowiesz się z artykułów na stronie KAS (strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki):

Usługi TAX FREE na granica.gov.pl do 31 grudnia 2021 

Do 31 grudnia 2021 roku dostęp do usług serwisu TAX FREE utrzymany zostanie na stronie granica.gov.pl. Zapoznaj się z opisami usług dla podróżnych i sprzedawców, które dostępne będą w serwisie granicznym jeszcze do końca 2021 r.

Uwaga! Rejestracja przedsiębiorcy na PUESC nie dotyczy poniższych usług.

Uwaga! Jako podróżny masz prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu w Polsce towarów, jeżeli:

  • nie posiadasz stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej,
  • łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł,
  • wywiozłeś zakupione towary w stanie nienaruszonym, w swoim bagażu osobistym, poza terytorium UE nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonałeś zakupu (np. przy zakupie w październiku 2020 r. termin na wywóz towarów upływa 31 stycznia 2021 r.),
  • urząd celno-skarbowy potwierdził wywóz towarów na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

Zwrotu podatku podróżnym, którzy zakupili towar w Polsce, może dokonać:

  • sprzedawca tego towaru lub
  • podmiot, którego działalność polega na dokonywaniu tego typu zwrotów i z którym to sprzedawca towaru podpisał stosowną umowę.