TAX FREE – informacja dla podróżnych

Jeżeli masz stałe miejsce zamieszkania poza Unią Europejską, możesz otrzymać zwrot podatku VAT od towarów kupionych w Polsce w punktach TAX FREE.

Uwaga! Sprzedawca może zwrócić podatek VAT, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż.

 1. Kupuj w punktach sprzedaży oznaczonych logo TAX FREE

Logo TAX FREE: zielony napis TAX FREE for tourists w zielonej, kwadratowej ramce o zaokrąglonych rogach 

Pamiętaj, że prawo do zwrotu VAT nabywasz przy zakupie towarów za min. 200 zł u jednego sprzedawcy.

 1. Zgłoś sprzedawcy chęć skorzystania z TAX FREE

Przy zakupie wybierz sposób zwrotu podatku:

 • bezgotówkowy - zwrot podatku otrzymasz w wybranej formie,
 • gotówkowy - musisz odebrać zwrot podatku u sprzedawcy osobiście.

Pamiętaj, że dla danego dokumentu TAX FREE nie możesz zmienić wybranej formy zwrotu podatku!

Poproś sprzedawcę o:

 • elektroniczną wersję dokumentu TAX FREE na twój adres e-mail, np. w formacie pdf, lub
 • wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE.
 1. Elektroniczny dokument TAX FREE jest automatycznie przekazywany na granicę

 2. Przy wyjeździe przedstaw dokument TAX FREE i zakupiony towar

Na granicy:

 • pokaż funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej swoje dokumenty TAX FREE (wydrukowane lub na urządzeniu mobilnym)
 • poinformuj, których towarów brakuje
 • przedstaw wywożony towar (na żądanie funkcjonariusza) Pamiętaj – wywożony towar ma być w stanie nienaruszonym.
 • system TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu dla wszystkich okazanych dokumentów TAX FREE
 • jeżeli posiadasz wydruk dokumentu TAX FREE, na swoją prośbę otrzymasz pieczęć POLSKA – CŁO

Ważne:

 • jeśli posiadasz wystawione w innym państwie członkowskim dokumenty TAX FREE i wyjeżdżasz z terytorium Unii Europejskiej przez polski oddział celny graniczny - potwierdzeniem wywozu towarów w tym przypadku będzie odcisk pieczęci POLSKA – CŁO,
 • jeśli posiadasz polski wydrukowany dokument TAX FREE i wyjeżdżasz z terytorium Unii Europejskiej z terenu innego państwa członkowskiego niż Polska - potwierdzenie wywozu towarów uzyskasz zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
 1. Otrzymasz zwrot podatku VAT:
 • jeśli wybrałeś formę bezgotówkową - zwrot podatku otrzymasz we wskazanej przy zakupie formie,
 • jeśli wybrałeś gotówkę - musisz odebrać zwrot podatku u sprzedawcy osobiście,

Pamiętaj, że nie możesz zmienić raz wybranej formy zwrotu podatku.

 1. Skorzystaj z aplikacji mobilnej mTAX FREE PL

Aplikacja jest przeznaczona dla podróżnych – osób fizycznych nie posiadających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, które dokonują na terytorium Polski zakupu towarów w procedurze TAX FREE.

Aplikacja mTAX FREE PL ułatwia dostęp do elektronicznej formy dokumentu TAX FREE, wystawionego przez sprzedawcę i daje możliwość sprawdzenia online statusu dokumentu. Nowe rozwiązanie zapewnia podróżnym dostęp do wszystkich informacji o swoich dokumentach TAX FREE wystawionych w Polsce.

Aby skorzystać w pełni z funkcjonalności aplikacji, należy jednorazowo potwierdzić swoje dane przy odprawie towarów w procedurze TAX FREE na granicy. Autoryzacji dokonuje funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej podczas odprawy, na prośbę podróżnego. Więcej o aplikacji dowiesz się w zakładce Aplikacje mobilne.

Obejrzyj film w serwisie YouTube (strona otwiera się w nowym oknie) i sprawdź, jak skorzystać z aplikacji.

 1. Sprawdź status  dokumentu TAX FREE wystawionego w Polsce

W serwisie granicznym www.granica.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie) udostępniliśmy możliwość sprawdzenia aktualnego statusu dokumentu TAX FREE, wystawionego w Polsce.

Na wskazanej stronie w zakładce TaxFree, na pasku zadań, dostępna jest funkcjonalność „Sprawdź status”, gdzie po wpisaniu numeru UNS dokumentu TAX FREE zostanie wyświetlony aktualny status dokumentu TAX FREE.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.07.2024 15:51 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 30.12.2021 10:57 Monika Damentko