Zwróć podatek VAT podróżnemu w procedurze TAX FREE

Usługa skierowana jest do ciebie, jeżeli jesteś sprzedawcą oraz:

lub jesteś pracownikiem firmy oraz:

 • jesteś zarejestrowany na portalu PUESC i posiadasz nadany IDSISC,
 • twój pracodawca nadał ci uprawnienia „Zwrot podatku” w serwisie TAX FREE.

Uwaga! Możesz zwrócić podatek VAT, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż.

Z usługi skorzystasz za pomocą formularzy w serwisie TAX FREE lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Usługa jest dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej.

KROK WSTĘPNY

 1.  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Wypełnij wszystkie wymagane dane.

Z usługi możesz również skorzystać, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

 1. ​​​​​Poproś pracodawcę, aby nadał ci właściwe uprawnienia do zwrotu podatku w serwisie TAX FREE.

Rodzaje uprawnień do zwrotu podatku:

 • Zwrot podatku w gotówce – funkcjonalność obejmuje wyszukanie dokumentu TAX FREE, dla którego podróżny zadeklarował gotówkową formę zwrotu podatku, oraz uzupełnienie w Ewidencji TAX FREE daty zwrotu podatku i kwoty zwrotu podatku,
 • Zwrot podatku bezgotówkowo - funkcjonalność obejmuje wyszukanie dokumentu TAX FREE, dla którego podróżny zadeklarował bezgotówkową formę zwrotu, oraz uzupełnienie w Ewidencji TAX FREE daty zwrotu podatku i kwoty zwrotu podatku,
 • Zwrot podatku VAT, wywóz przez inny kraj niż PL- funkcjonalność obejmuje wyszukanie dokumentu TAX FREE i wpisanie w Ewidencji TAX FREE daty zwrotu podatku, kwoty zwrotu podatku, państwa członkowskiego UE, z którego terytorium nastąpił wywóz towarów poza obszar Wspólnoty, daty potwierdzenia wywozu towaru z dokumentu TAX FREE przez organ celny innego państwa członkowskiego UE.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Przejdź do TAX FREE

 1. Na stronie głownej PUESC:
 1. W serwisie TAX FREE kliknij przycisk „Rozpocznij”
 2. Wybierz z rozwijanej listy firmę, w imieniu której będziesz dokonywać zwrotu podatku VAT podróżnemu.

KROK 2

Wybierz zwrot podatku

Wybierz jedną z opcji:

 • Zwrot podatku w gotówce,
 • Zwrot podatku bezgotówkowo,
 • Zwrot podatku, wywóz przez inny kraj niż PL.

Uwaga! Wybór zależy od:

 • twoich uprawnień,
 • wskazanej formy zwrotu przez podróżnego w momencie wystawiania dokumentu TAX FREE,
 • kraju wywozu towaru zakupionego przez podróżnego.

KROK 3

Zarejestruj zwrot podatku VAT

W przypadku zwrotu w gotówce lub bezgotówkowo:

 1. Wyszukaj dokument TAX FREE.
 2. Wybierz opcję „Zarejestruj zwrot”.
 3. Uzupełnij datę i kwotę zwrotu.

W przypadku zwrotu podatku, gdy nastąpił wywóz towaru przez inny kraj niż Polska:

 1. Wyszukaj dokument TAX FREE.
 2. Wybierz opcję „Zarejestruj zwrot”.
 3. Uzupełnij datę i kraj wywozu.
 4. Uzupełnij datę i kwotę zwrotu.

KROK 4

Zatwierdź dokument

Zapisz wypełnione dane.

Uwaga! Zapisane dane dotyczące zwrotu nie będą mogły być zmienione.

Uwaga! Zwroty wykonane przez ciebie możesz zobaczyć w zakładce „Moje dokumenty”.

Procedura TAX FREE umożliwia podróżnym uzyskanie zwrotu podatku VAT od towarów zakupionych na terytorium UE i wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

Podróżny może otrzymać zwrot podatku VAT, jeżeli:

 • sprzedawca wystawi, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, elektroniczny dokument TAX FREE,
 • podróżny wywiezie zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej,
 • funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdzi wywóz towaru w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość,
 • w przypadku, gdy podróżny opuszcza Unię Europejską z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska – podróżny przedstawi potwierdzony wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE sprzedawcy.

TAXFREE-DOK - Zarządzanie dokumentami [TAXFREE]

Formularz zarządzania dokumentami TAX FREE

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w części System TAX FREE.

Usługa jest bezpłatna.

Uwaga! Usługa jest dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. Komunikaty o planowanych przerwach w działaniu systemu będą publikowane na PUESC.

W przypadku niedostępności usługi proszę poczekaj – staramy się, by przerwy nie trwały zbyt długo.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Strony w serwisach EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) i ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 13:01 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 30.12.2021 09:42 Monika Damentko