Słowniki - przeglądanie i pobieranie

Jeśli pracujesz nad oprogramowaniem, za pomocą którego klienci komunikują się z systemami skarbowo-celnymi, możesz skorzystać z udostępnianych przez nas słowników.

Słowniki dotyczą wszystkich obszarów tematycznych obsługiwanych przez PUESC i aktualizowane są automatycznie przy zmianie wartości w słownikach.

Słowniki zawierają:

  • wartości, jakimi należy wypełniać poszczególne pola zgłoszeń, oraz
  • kody potrzebne do prawidłowego porozumiewania się w tej wymianie.

Uwaga! Wartości wprowadzane do poszczególnych pól podlegają systemowej walidacji. Walidacja polega na sprawdzeniu, czy zostały wypełnione wszystkie pola, które nie powinny pozostać puste oraz czy wprowadzone wartości mają odpowiednią postać.

Słowniki standaryzują wartości, tak aby systemy obu stron posługiwały się zrozumiałym dla siebie językiem biznesowym. Wspólny język: kody, wykazy, typy i inne dane referencyjne (dane słownikowe), umożliwia zrozumiałą dla klienta wymianę komunikatów/zgłoszeń.

Wartości i kody w słownikach:

  • kody - używane w zgłoszeniach, np. kody krajów, kody urzędów celnych, kody rodzajów gwarancji, kody wyników kontroli, kody przyczyn odrzucenia sprostowania, kody towarowe itp.,
  • typy - np. typy deklaracji SAD, podtypy dokumentów SAD, rodzaje deklaracji statystycznej INTRASTAT,
  • wykazy - np. słownik dopuszczalnych wartości drugiej części pola 37 dokumentu SAD, kalendarz dni świątecznych, statusy umowy itp.,
  • listy - np. lista agentów celnych, jednostki miar stosowanych w imporcie i eksporcie, kursy walut, podmioty pośredniczące – gazowe i węglowe, stawki podatku od gier hazardowych,
  • statusy – np. statusy umowy itp.