Przewóz towarów objęty monitorowaniem (SENT)

Grupa usług udostępnianych obecnie także na dotychczasowym portalu

Monitorowanie przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych” oraz obrotu paliwami opałowymi odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu).

W systemie SENT monitorowany jest:

  • przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski,
  • przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski,
  • przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.

Jeżeli wysyłasz, odbierasz, przewozisz tzw. „towary wrażliwe” lub dokonujesz obrotu paliwem opałowym to masz obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Jako przewoźnik masz także obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Uwaga! Z usług skarbowo-celnych związanych z obsługą operacji przewozu „towarów wrażliwych” z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT w zakresie:

  • e-Przewóz.

możesz skorzystać zarówno na nowym, jak i na dotychczasowym portalu PUESC.

Przejdź na dotychczasowy portal (strona otwiera się w nowym oknie), aby skorzystać z usług na dotychczasowym portalu lub wyszukaj interesujacą cię usługę na poniższej liście, aby skorzystać z usług tutaj (formularze na PUESC znajdziesz w poniższych opisach usług lub w zakładce FORMULARZE na stronie głównej PUESC).

Zapoznaj się z Wykazem towarów objętych systemem monitorowania - plik pdf (295 KB).