Potwierdź dostawę towarów w aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podmiotem odbierającym paliwo opałowe, który zamyka zgłoszenie (potwierdza odbiór towaru).

Za pomocą aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY potwierdzisz również z poziomu kierowcy dostawę paliwa opałowego.

Aplikację SENT DOSTAWY można pobrać z platform Google Play i App Store. Instrukcja obsługi Aplikacji mobilnej SENT Dostawy - plik pdf (1,93 MB).

Dostawę towaru objętego systemem SENT możesz również potwierdzić korzystając z usługi na PUESC poprzez formularz SENT_EDIT Uzupełnienie, aktualizacja, zamknięcie, anulowanie [SENT].

Pamiętaj! Informację o odbiorze towaru uzupełnij w zgłoszeniu SENT, w dniu dostarczenia towaru.

Przygotuj:

  • dane dotyczące ilości odebranego towaru oraz wymagane oświadczenia (art. 5 ust. 6 lub 6 ust.5 ustawy SENT),

  • kod transakcyjny odbierającego, jeżeli jest wymagany.

KROK WSTĘPNY

  1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz właściwy zakres uprawnień.

  1. Pobierz aplikację (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) w sklepie.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

Zaloguj się do aplikacji. Użyj loginu i hasła, za pomocą których logujesz się na PUESC.

Uwaga! Jeśli reprezentujesz podmiot odbierający, wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć zgłoszenie SENT.

KROK 1

Wypełnij formularz w aplikacji SENT DOSTAWY

  1. Wypełnij formularz.

  2. Zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych na formularzu.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk "Potwierdź".

Jeżeli jesteś podmiotem odbierającym paliwo opałowe musisz uzupełnić zgłoszenie SENT o informację o odbiorze towarów (art. 5 ust. 5 i 6 lub 6 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej ”ustawą SENT”). Możesz to zrobić w aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY lub korzystając z usługi na PUESC Złóż, uzupełnij, zaktualizuj lub zamknij zgłoszenie przewozu.

W przypadku dostarczenia gazu LPG na stację paliw ciekłych, w trakcie potwierdzania odbioru gazu LPG („zamykania zgłoszenia" SENT), podmiot odbierający winien podać stany liczników sumarycznych z każdego dystrybutora, z którego wydawane są te towary – odczytane bezpośrednio przed załadunkiem towaru do zbiornika wraz ze wskazaniem numeru fabrycznego danego dystrybutora oraz objętości towaru, który został dostarczony do stacji paliw, wyrażone w litrach.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi, skorzystaj z formularza na PUESC lub postępuj zgodnie z procedurą awaryjną przedstawioną w dokumencie:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 12.06.2024 13:38 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 23.09.2021 14:37 Anna Chełminiak-Przykaza