Potwierdź dostawę towarów w aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podmiotem odbierającym paliwo opałowe, będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą lub nieprowadzącą działalności gospodarczej (osoba fizyczna, rolnik, szkoła, gmina itd.).

Dzięki usłudze potwierdzisz dostawę paliwa opałowego za pomocą aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY.

Aktualnie nie ma możliwości pobrania aplikacji SENT DOSTAWY z Google Play – śledź komunikaty w zakładce Aktualności na PUESC.

Dostawę paliwa opałowego możesz również potwierdzić, korzystając z usługi na PUESC poprzez formularz SENT_EDIT Uzupełnienie, aktualizacja, zamknięcie, anulowanie [SENT].

Dodatkowe kody transakcyjne możesz wygenerować poprzez odpowiedni formularz na PUESC SENT172 Aktualizacja AKC-RU, kody transakcyjne [SENT] lub pobrać w urzędzie.

Pamiętaj! Informację o odbiorze towaru musisz uzupełnić w zgłoszeniu SENT w dniu dostarczenia towaru.

Przygotuj:

  • dane dotyczące ilości odebranego towaru oraz wymagane oświadczenia (art. 5 ust. 6 lub 6 ust.5 ustawy SENT),

  • kod transakcyjny odbierającego.

KROK WSTĘPNY

  1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. Formularz możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

  1. Pobierz aplikację (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) w sklepie (linki otwierają strony w nowych oknach):

KROK 0

Zaloguj się do aplikacji. Użyj loginu i hasła, za pomocą których logujesz się na PUESC.

Uwaga! Jeśli reprezentujesz podmiot odbierający, wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć zgłoszenie SENT.

KROK 1

Wypełnij formularz w aplikacji SENT DOSTAWY

  1. Wypełnij formularz.

  2. Zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych na formularzu.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk "Potwierdź".

Jeżeli jesteś podmiotem odbierającym paliwo opałowe musisz uzupełnić zgłoszenie SENT o informację o odbiorze towarów (art. 5 ust. 5 i 6 lub 6 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej ”ustawą SENT”). Możesz to zrobić w aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY lub korzystając z usługi na PUESC Złóż, uzupełnij, zaktualizuj lub zamknij zgłoszenie przewozu.

Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY - plik pdf (1,52 MB)

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi na PUESC postępuj zgodnie z procedurą awaryjną przedstawioną w dokumencie:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2023 14:06 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 23.09.2021 14:37 Anna Chełminiak-Przykaza