Potwierdź dostawę towarów w aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podmiotem odbierającym paliwo opałowe, będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą lub nieprowadzącą działalności gospodarczej (osoba fizyczna, rolnik, szkoła, gmina itd.).

Dzięki usłudze potwierdzisz dostawę paliwa opałowego za pomocą aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY.

Dostawę paliwa opałowego możesz również potwierdzić, korzystając z usługi na PUESC poprzez formularz SENT_EDIT Uzupełnienie, aktualizacja, zamknięcie, anulowanie [SENT].

Pamiętaj! Informację o odbiorze towaru musisz uzupełnić w zgłoszeniu SENT w dniu dostarczenia towaru.

Załóż konto i zainstaluj aplikację

Zaloguj się danymi z PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz w aplikacji SENT DOSTAWY

KROK 2

Wyślij formularz

Przygotuj:

 • dane dotyczące ilości odebranego towaru oraz wymagane oświadczenia (art. 5 ust. 6 lub 6 ust.5 ustawy SENT),

 • kod transakcyjny odbierającego.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

 1. Pobierz aplikację (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) w sklepie (linki otwierają strony w nowych oknach):

KROK 0

Zaloguj się do aplikacji. Użyj loginu i hasła, za pomocą których logujesz się na PUESC.

Uwaga! Jeśli reprezentujesz podmiot odbierający, wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć zgłoszenie SENT.

KROK 1

Wypełnij formularz w aplikacji SENT DOSTAWY

 1. Wypełnij formularz.

 2. Zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych na formularzu.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk "Logowanie".

Jeżeli jesteś podmiotem odbierającym paliwo opałowe musisz uzupełnić zgłoszenie SENT o informację o odbiorze towarów (art. 5 ust. 5 i 6 lub 6 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej ”ustawą SENT”). Możesz to zrobić w aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY lub korzystając z usługi na PUESC Złóż, uzupełnij, zaktualizuj lub zamknij zgłoszenie przewozu.

Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY - plik pdf (1,52 MB)

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi na PUESC postępuj zgodnie z procedurą awaryjną przedstawioną w dokumencie:

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

         przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
 • w polu temat wpisz nazwę usługi,

 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,

 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),

 • telefon:

  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.

 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.

 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.

 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie grupy „Przewóz towarów objęty monitorowaniem” w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2023 16:34 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 23.09.2021 14:37 Anna Chełminiak-Przykaza
Komórka odpowiedzialna: Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF