Zarejestruj, zaktualizuj lub anuluj umowę na obrót paliwem opałowym oraz dodaj miesięczne zestawienie

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś:

 • podmiotem wysyłającym,

 • podmiotem sprzedającym,

będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą.

Dzięki usłudze zarejestrujesz umowę okresową na obrót paliwem opałowym, a także zaktualizujesz ją lub anulujesz. Możesz również dodać miesięczne zestawienie informacji dotyczących umowy okresowej.

Z usługi skorzystasz za pomocą dedykowanego formularza.

Uwaga! Zgłoś umowę okresową do rejestru umów przed:

 • pierwszą dostawą,

 • przeniesieniem własności lub posiadania paliw opałowych.

Przed wypełnianiem formularza musisz przygotować odpowiednie dane.

Jeżeli zamierzasz:

 1. zarejestrować umowę na obrót paliwem opałowym – przygotuj dane wymagane w zgłoszeniu umowy okresowej, dotyczące:

 • podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego, podmiotu odbierającego albo podmiotu nabywającego włącznie z ich adresem i numerem identyfikacji podatkowej,

 • towaru będącego przedmiotem umowy,

 1. zaktualizować lub anulować umowę na obrót paliwem opałowym lub zgłosić miesięczne zestawienie – przygotuj dane dotyczące umowy okresowej lub miesięcznego zestawienia, dotyczące:

 • podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego, włącznie z ich adresem i numerem identyfikacji podatkowej,

 • numeru identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego albo podmiotu nabywającego,

 • unikatowego identyfikatora okresowej umowy,

 • towaru.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,

 • Intrastat,

 • deklaracje akcyzowe,

 • zgłoszenia SENT,

 • e-DD,

 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORIstrona otwiera się w nowym oknie.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Jeśli reprezentujesz podmiot wysyłający lub sprzedający, wybierz kontekst firmy.

KROK 1

Wypełnij właściwy formularz SENT

 1. Wybierz na PUESC właściwy formularz – patrz Formularze do wypełnieniastrona otwiera się w nowym oknie.

 2. Wypełnij formularz.

 3. Zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych na formularzu.

UWAGA! Podaj adres e-mail, na który otrzymasz potwierdzenie wysłania formularza.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk [Zatwierdź].

KROK 3

Odbierz potwierdzenie

Potwierdzenie odebrania formularza:

 • zostanie wyświetlone na ekranie monitora,

 • znajdziesz w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty,

 • otrzymasz pocztą elektroniczną – jeżeli w formularzu podałeś adres e-mail.

W przypadku rejestracji umowy okresowej potwierdzenie odebrania formularza zawiera nadany identyfikator rejestracji umowy.

 1. Jeżeli jesteś podmiotem wysyłającym albo podmiotem sprzedającym, planujesz dostawę paliw opałowych i stosowanie umowy okresowej, o której mowa w art. 89 ust. 5e albo 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, to:

 • prześlij do rejestru umów zgłoszenie i uzyskaj unikatowy identyfikator umowy okresowej (art. 6c ust. 1, 2 i 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi);

 • do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, przesyłaj do rejestru miesięczne zestawienie informacji dotyczące okresowej umowy (art. 6c ust. 4 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi).

 1. Dane dotyczące sprzedaży możesz podać tylko za miesiąc poprzedni.

Formularz rejestracji umowy okresowej w zakresie podatku akcyzowego

Formularz podglądu zarejestrowanej umowy, zmiany danych umowy, dodawania miesięcznych zestawień dotyczących umowy, anulowania umowy, listy umów

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 16:13 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 23.09.2021 14:40 Anna Chełminiak-Przykaza