Sprawdź dane geolokalizacyjne środka transportu

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś:

 • osobą kierującą drogowym środkiem transportu, przewożącą towary objęte monitorowaniem przewozu i obrotu SENT,
 • przewoźnikiem.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza.

KROK 1

Wypełnij formularz

KROK 2

Wyślij formularz

KROK 3

Odczytaj dane geolokalizacyjne

Usługa jest dostępna bez logowania.

Przed wypełnianiem formularza przygotuj:

 • numer referencyjny zgłoszenia SENT,

 • numer rejestracyjny środka transportu,

 • numer urządzenia/lokalizatora GPS.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK 1

Wypełnij formularz

 1. Wybierz na PUESC formularz SENT406 - Sprawdzenie ważności zgłoszenia przewozu [SENT]strona otwiera się w nowym oknie

 2. Wypełnij dane w formularzu – uzupełnij:

 • numer referencyjny zgłoszenia SENT,

 • numer rejestracyjny środka transportu,

 • numer urządzenia/lokalizatora GPS.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk "Zatwierdź".

KROK 3

Odczytaj dane geolokalizacyjne

Na ekranie wyświetli się odpowiedź z systemu. Odczytaj ostatnią lokalizację wraz z czasem jej zarejestrowania w systemie SENT.

 1. Jeżeli jesteś przewoźnikiem, to w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, musisz zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem.

 2. Jeżeli jesteś kierowcą pojazdu, to w przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji, musisz zatrzymać się na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej.

(art. 10a-10c  ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz   obrotu paliwami opałowymi)

SENT406 - Sprawdzenie ważności zgłoszenia przewozu [SENT]

Formularz sprawdzenia ważności zgłoszenia przewozu wraz z ostatnią pozycją gps

Usługa jest bezpłatna.

Niedostępność usługi może wystąpić w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi spróbuj sprawdzić dane za jakiś czas.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 •  e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon:
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

 

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.

 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.

 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.

 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie grupy „Przewóz towarów objęty monitorowaniem” w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2023 16:37 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 23.09.2021 14:39 Anna Chełminiak-Przykaza
Komórka odpowiedzialna: Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF