Sprawdź dane geolokalizacyjne środka transportu

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś:

 • osobą kierującą drogowym środkiem transportu, przewożącą towary objęte monitorowaniem przewozu i obrotu SENT,
 • przewoźnikiem.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza.

Uwaga! Dane na formularzu zostaną wyświetlone pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

 • skorzystasz z formularza w okresie ważności zgłoszenia SENT (zanim zgłoszenie zostanie zamknięte/ straci ważność),
 • zgłoszenie SENT którego dotyczy zapytanie jest kompletne (zawiera m.in. dane przewoźnika),
 • dane geolokalizacyjne z lokalizatora zostały poprawnie przesłane do SENT-GEO.

Usługa jest dostępna bez logowania.

Przed wypełnianiem formularza przygotuj:

 • numer referencyjny zgłoszenia SENT,

 • numer rejestracyjny środka transportu,

 • numer urządzenia/lokalizatora GPS.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK 1

Wypełnij formularz

 1. Wybierz na PUESC formularz SENT406 - Sprawdzenie ważności zgłoszenia przewozu [SENT]strona otwiera się w nowym oknie

 2. Wypełnij dane w formularzu – uzupełnij:

 • numer referencyjny zgłoszenia SENT,

 • numer rejestracyjny środka transportu,

 • numer urządzenia/lokalizatora GPS.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk "Zatwierdź".

KROK 3

Odczytaj dane geolokalizacyjne

Na ekranie wyświetli się odpowiedź z systemu. Odczytaj ostatnią lokalizację wraz z czasem jej zarejestrowania w systemie SENT.

 1. Jeżeli jesteś przewoźnikiem, to w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, musisz zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem.

 2. Jeżeli jesteś kierowcą pojazdu, to w przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji, musisz zatrzymać się na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej.

(art. 10a-10c  ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz   obrotu paliwami opałowymi)

SENT406 - Sprawdzenie ważności zgłoszenia przewozu [SENT]

Formularz sprawdzenia ważności zgłoszenia przewozu wraz z ostatnią pozycją gps

Usługa jest bezpłatna.

Niedostępność usługi może wystąpić w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi spróbuj sprawdzić dane za jakiś czas.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2024 15:41 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 23.09.2021 14:39 Anna Chełminiak-Przykaza