Wyślij zgłoszenie przywozu towaru do Polski (przewóz rozpoczyna się poza terytorium Polski) – złożenie, aktualizacja, uzupełnienie i zamknięcie zgłoszenia

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś:

 • podmiotem odbierającym i planujesz przewóz towarów,
 • podmiotem odbierającym, który zamyka zgłoszenie (potwierdza odbiór towaru),
 • przewoźnikiem,
 • podmiotem nabywającym i planujesz obrót paliwem opałowym (bez przewozu).

Z usługi skorzystasz za pomocą formularzy lub sposobów wskazanych w sekcji „Inne sposoby skorzystania z usługi”.

Przed wypełnianiem formularza musisz przygotować odpowiednie dane.

Zakres danych uzależniony jest od roli, w której występujesz:

 1. Jeśli jesteś podmiotem odbierającym, przygotuj dane dotyczące:

 • podmiotu wysyłającego i odbierającego/odbiorcy towaru włącznie z ich adresem i numerem NIP albo PESEL,

 • towaru będącego przedmiotem przewozu,

 • miejsca załadunku, planowanej daty rozpoczęcia przewozu,

 • odebranego towaru.

(art. 6 ust. 2, 4 lub 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej ”ustawą SENT”)

 1. Jeśli jesteś przewoźnikiem, przygotuj dane dotyczące:

 • przewoźnika włącznie z adresem i numerem NIP,

 • środka transportu i numeru urządzenia geolokalizacyjnego,

 • daty rozpoczęcia oraz daty i miejsca dostarczenia/zakończenia przewozu,

 • dokumentu przewozowego,

 • urządzeń grzewczych (w przypadku oleju opałowego).

(art. 6 ust. 3 ustawy SENT)

 1. Jeśli jesteś podmiotem nabywającym, przygotuj dane dotyczące:

 • zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego włącznie z ich adresem i numerem identyfikacji podatkowej,

 • towaru będącego przedmiotem przewozu,

 • dane adresowe miejsca dostarczenia towaru.

      (art. 6b ust. 2 lub 3 ustawy SENT)

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

UWAGA!

Jeśli jesteś:

 • przewoźnikiem – wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ” (formularz możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień),

 • podmiotem odbierającym lub nabywającym – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

     Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

    „Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,

 • Intrastat,

 • deklaracje akcyzowe,

 • zgłoszenia SENT,

 • e-DD,

 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORI.strona otwiera się w nowym oknie 

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze monitorowanie przewozu.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu”.

Zgłoszenie SENT może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu”.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Jeśli reprezentujesz podmiot odbierający lub nabywający, wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć zgłoszenie SENT.

KROK 1

Wypełnij właściwy formularz SENT

 1. Wybierz na PUESC odpowiedni formularz SENT – patrz Formularze do wypełnieniastrona otwiera się w nowym oknie

 2. Wypełnij formularz.

UWAGA! Podaj e-mail, a na wskazany adres otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem referencyjnym zgłoszenia i numerem klucza dla przewoźnika.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk "Zatwierdź".

KROK 3

Odbierz numer referencyjny zgłoszenia

Uwaga! KROK 3 dotyczy tylko:

 • podmiotu odbierającego dokonującego zgłoszenia przewozu,

 • podmiotu nabywającego dokonującego zgłoszenia obrotu paliwem opałowym.

Potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem referencyjnym zgłoszenia i numerem klucza dla przewoźnika (gdy zgłaszasz przewóz):

 • zostanie wyświetlone na ekranie monitora,

 • znajdziesz w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty,

 • otrzymasz pocztą elektroniczną – jeżeli w formularzu podałeś adres e-mail.

KROK 4

Przekaż numer referencyjny zgłoszenia

Uwaga! KROK 4 dotyczy tylko:

 • podmiotu odbierającego dokonującego zgłoszenia przewozu,

 • podmiotu nabywającego dokonującego zgłoszenia obrotu paliwem opałowym.

Poinformuj przewoźnika o numerze referencyjnym zgłoszenia oraz numerze klucza.

 1. Usługa dotyczy podmiotu odbierającego, przewoźnika i podmiotu nabywającego  będących osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą. W przypadku odbioru paliwa opałowego podmiotem odbierającym i podmiotem nabywającym mogą być również podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej (osoba fizyczna, rolnik, szkoła, gmina itd.) - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 2. Gdy planujesz przewóz towaru i jesteś:

 • podmiotem odbierającym, to przed rozpoczęciem tego przewozu:
  • prześlij zgłoszenie do rejestru SENT,
  • uzyskaj numer referencyjny dla tego zgłoszenia,
  • przekaż ten numer przewoźnikowi,
   (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy SENT)
 • przewoźnikiem, to przed rozpoczęciem przewozu towarów uzupełnij zgłoszenie o wymagane informacje (art. 6 ust. 3 ustawy SENT).

Po dostarczeniu towaru uzupełnij zgłoszenie o informację o odbiorze towarów (art. 6 ust. 4 i 5 ustawy SENT).

Uwaga! Jeżeli jesteś podmiotem odbierającym, to informację o odbiorze towarów uzupełnij nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych musisz to zrobić w dniu dostarczenia towaru.

 1. Gdy planujesz obrót paliwem opałowym (bez przewozu) i jesteś podmiotem nabywającym, to w dniu dostarczenia towaru:

 • prześlij zgłoszenie do rejestru SENT,

 • uzyskaj numer referencyjny dla tego zgłoszenia
  (art. 6b ust. 1, 2 i 3 ustawy SENT).

 1. Jeżeli dane, które podałeś w zgłoszeniu (inne niż dotyczące towaru) uległy zmianie, musisz je zaktualizować (art. 8 ustawy SENT).

Formularz rejestracji przez odbierającego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się poza RP i kończącego na terenie RP

Formularz rejestracji przez odbierającego kompletnego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się poza RP i kończącego na terenie RP, z danymi przewoźnika

Formularz rejestracji przez odbierającego zbiorczego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się poza RP i kończącego na terenie RP - transport kolejowy

Formularz rejestracji przez odbierającego zbiorczego zgłoszenia przewozu  rozpoczynającego się poza RP i kończącego na terenie RP, bez danych przewoźnika  - transport kolejowy

Formularz rejestracji przez nabywającego zgłoszenia nabycia paliw opałowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, niezwiązanego z przewozem

Formularz rejestracji przez nabywającego zgłoszenia nabycia paliw opałowych na rzecz innych podmiotów, niezwiązanego z przewozem

Formularz uzupełnienia, aktualizacji, zamknięcia, anulowania, statusu zgłoszenia przewozu

Materiał dotyczący błędów podczas zamykania zgłoszeń SENT, plik pdf (2,26 MB)

Zgłoszenie, uzupełnienie lub aktualizację zgłoszenia można przesłać z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie XML.

Utworzony plik możesz przekazać:

 1. jako załącznik do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl

 2. poprzez wczytanie pliku na koncie PUESC,

 3. poprzez bezpośrednią wymianę komunikatów między twoim systemem a PUESC (usługa sieciowa).

Szczegółowe informacje o specyfikacji technicznej dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie XML znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System SENT”.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi na PUESC postępuj zgodnie z procedurą awaryjną przedstawioną w dokumencie:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 12.06.2024 13:46 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08.07.2021 12:05 Robert Żuławiński