Wyślij zgłoszenie przewozu towaru przez terytorium Polski (przewóz rozpoczyna i zakończy się poza terytorium Polski) – złożenie, aktualizacja i uzupełnienie zgłoszenia

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś przewoźnikiem, będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą.

Dzięki usłudze złożysz zgłoszenie SENT i uzyskasz numer referencyjny. Usługa pozwala również na aktualizację, zamknięcie lub anulowanie tego zgłoszenia.

Z usługi skorzystasz za pomocą dedykowanych formularzy lub sposobów wskazanych w sekcji „Inne sposoby skorzystania z usługi”.

 

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij właściwy formularz SENT

KROK 2

Wyślij formularz

KROK 3

Odbierz numer referencyjny zgłoszenia

Przed wypełnianiem formularza przygotuj dane dotyczące:

 • nadawcy oraz odbiorcy, włącznie z ich adresem,

 • przewoźnika, włącznie z adresem i numerem identyfikacji podatkowej,

 • środka transportu i numeru urządzenia geolokalizacyjnego,

 • miejsca i daty rozpoczęcia i zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju,

 • towaru będącego przedmiotem przewozu,

 • dokumentu przewozowego.

(art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej ”ustawą SENT”)

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij właściwy formularz SENT

 1. Wybierz na PUESC odpowiedni formularz SENT – patrz Formularze do wypełnieniastrona otwiera się w nowym oknie.

 2. Wypełnij formularz.

UWAGA! Podaj adres e-mail, na który otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem referencyjnym zgłoszenia.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk [Zatwierdź].

KROK 3

Odbierz numer referencyjny zgłoszenia

Potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem referencyjnym:

 • zostanie wyświetlone na ekranie monitora,

 • znajdziesz w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

 • otrzymasz pocztą elektroniczną – jeżeli w formularzu podałeś adres e-mail.

 1. Jeśli planujesz przewóz towaru, to przed rozpoczęciem tego przewozu przez terytorium kraju:

 • prześlij zgłoszenie do rejestru SENT,

 • uzyskaj numer referencyjny dla tego zgłoszenia.
  (art. 7 ust. 1 i 2 ustawy SENT)

 1. Jeżeli dane, które podałeś w zgłoszeniu (inne niż dotyczące towaru) uległy zmianie, musisz je zaktualizować. (art. 8 ustawy SENT)

Formularz rejestracji przez przewoźnika nabywającego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się i kończącego poza RP - transport drogowy i transport kolejowy

Formularz rejestracji przez przewoźnika zbiorczego zgłoszenia przewozu - transport kolejowy

Formularz uzupełnienia, aktualizacji, zamknięcia, anulowania, statusu zgłoszenia przewozu

Zgłoszenie, uzupełnienie lub aktualizację zgłoszenia można przesłać z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie XML.

Utworzony plik możesz przekazać:

 1. jako załącznik do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl,

 2. poprzez wczytanie pliku na koncie PUESC,

 3. poprzez bezpośrednią wymianę komunikatów między twoim systemem a PUESC (usługa sieciowa).

Szczegółowe informacje o specyfikacji technicznej dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie XML znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji "System SENT". 

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. W takich sytuacjach należy stosować procedurę awaryjną przedstawioną w dokumencie:

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon:
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.

 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.

 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.

 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie grupy „Przewóz towarów objęty monitorowaniem” w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2023 16:46 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08.07.2021 11:59 Robert Żuławiński
Komórka odpowiedzialna: Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF