Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski)

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś przewoźnikiem, będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą.

Dzięki usłudze złożysz zgłoszenie SENT i uzyskasz numer referencyjny. Usługa pozwala również na aktualizację, zamknięcie lub anulowanie tego zgłoszenia.

Z usługi skorzystasz za pomocą dedykowanych formularzy lub sposobów wskazanych w sekcji „Inne sposoby skorzystania z usługi”.

 

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij właściwy formularz SENT

KROK 2

Wyślij formularz

KROK 3

Odbierz numer referencyjny zgłoszenia

Przed wypełnianiem formularza przygotuj dane dotyczące:

 • nadawcy oraz odbiorcy, włącznie z ich adresem,

 • przewoźnika, włącznie z adresem i numerem identyfikacji podatkowej,

 • środka transportu i numeru urządzenia geolokalizacyjnego,

 • miejsca i daty rozpoczęcia i zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju,

 • towaru będącego przedmiotem przewozu,

 • dokumentu przewozowego.

(art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej ”ustawą SENT”)

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij właściwy formularz SENT

 1. Wybierz na PUESC odpowiedni formularz SENT – patrz Formularze do wypełnieniastrona otwiera się w nowym oknie.

 2. Wypełnij formularz.

UWAGA! Podaj adres e-mail, na który otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem referencyjnym zgłoszenia.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk [Zatwierdź].

KROK 3

Odbierz numer referencyjny zgłoszenia

Potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem referencyjnym:

 • zostanie wyświetlone na ekranie monitora,

 • znajdziesz w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

 • otrzymasz pocztą elektroniczną – jeżeli w formularzu podałeś adres e-mail.

 1. Jeśli planujesz przewóz towaru, to przed rozpoczęciem tego przewozu przez terytorium kraju:

 • prześlij zgłoszenie do rejestru SENT,

 • uzyskaj numer referencyjny dla tego zgłoszenia.
  (art. 7 ust. 1 i 2 ustawy SENT)

 1. Jeżeli dane, które podałeś w zgłoszeniu (inne niż dotyczące towaru) uległy zmianie, musisz je zaktualizować. (art. 8 ustawy SENT)

Formularz rejestracji przez przewoźnika nabywającego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się i kończącego poza RP - transport drogowy i transport kolejowy

Formularz rejestracji przez przewoźnika zbiorczego zgłoszenia przewozu - transport kolejowy

Formularz uzupełnienia, aktualizacji, zamknięcia, anulowania, statusu zgłoszenia przewozu

Zgłoszenie, uzupełnienie lub aktualizację zgłoszenia można przesłać z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie XML.

Utworzony plik możesz przekazać:

 1. jako załącznik do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl,

 2. poprzez wczytanie pliku na koncie PUESC,

 3. poprzez bezpośrednią wymianę komunikatów między twoim systemem a PUESC (usługa sieciowa).

Szczegółowe informacje o specyfikacji technicznej dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie XML znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji System SENT. 

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. W takich sytuacjach należy stosować procedurę awaryjną przedstawioną w dokumencie

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.

 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.

 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.

 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie grupy „Przewóz towarów objęty monitorowaniem” w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2022 10:23 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 08 lipca 2021 11:59 Robert Żuławiński
Komórka odpowiedzialna: Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF