Sprawdź ważność zgłoszenia przewozu towarów

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś:

 • osobą kierującą drogowym środkiem transportu, która przewozi towary objęte systemem monitorowania przewozu i obrotu SENT,
 • przewoźnikiem.

Dzięki usłudze sprawdzisz:

 • czy otrzymany numer referencyjny istnieje w systemie SENT.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza.

KROK 1

Wypełnij formularz

KROK 2

Wyślij formularz

KROK 3

Odczytaj ważność zgłoszenia SENT

Usługa jest dostępna bez logowania.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • numer referencyjny zgłoszenia SENT,
 • numer rejestracyjny środka transportu.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK 1

Wypełnij formularz

 1. Wybierz na PUESC formularz SENT402 - Sprawdzenie ważności zgłoszenia przewozu [SENT]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij dane w formularzu – uzupełnij:
 • numer referencyjny zgłoszenia SENT,
 • numer rejestracyjny środka transportu.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk [Zatwierdź].

KROK 3

Odczytaj ważność zgłoszenia SENT

Na ekranie wyświetli się odpowiedź z systemu. Odczytaj przekazane informacje – dzięki nim sprawdzisz aktualność danych zawartych w zgłoszeniu SENT.

 1. Numer referencyjny sprawdź przed rozpoczęciem przewozu.
 2. Jeśli jesteś przewoźnikiem i nie otrzymałeś numeru referencyjnego (numeru zgłoszenia przewozu), odmów przyjęcia do przewozu towarów podlegających zgłoszeniu.
 3. Jeśli jesteś kierowcą pojazdu, to w momencie rozpoczęcia przewozu towaru musisz posiadać numer referencyjny.

(art. 10 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi)

SENT402 - Sprawdzenie ważności zgłoszenia przewozu [SENT]

Formularz sprawdzenia ważności zgłoszenia przewozu

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej poczekaj na przekazanie numeru referencyjnego odpowiednio przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnika.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.

 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.

 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.

 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie grupy „Przewóz towarów objęty monitorowaniem” w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 02 styczen 2023 16:40 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 23 wrzesień 2021 14:31 Anna Chełminiak-Przykaza
Komórka odpowiedzialna: Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF