Sprawdź status rejestracji podmiotu olejowego i urządzeń grzewczych

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś:

  • podmiotem wysyłającym i planujesz przewóz paliwa opałowego,

  • przewoźnikiem,

  • podmiotem sprzedającym paliwo opałowe (bez przewozu).

Dzięki usłudze sprawdzisz, czy nabywca paliwa opałowego jest zarejestrowanym podmiotem olejowym i ma zarejestrowane urządzenia grzewcze.

Z usługi skorzystasz za pomocą dedykowanego formularza.

Przed wypełnianiem formularza przygotuj numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu odbierającego lub nabywającego paliwo opałowe.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. Formularz możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz SENT407

  1. Wybierz na PUESC formularz SENT407 - Sprawdzenie statusu rejestracji [SENT]strona otwiera się w nowym oknie
  2. Wypełnij formularz.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk [Zatwierdź].

KROK 3

Odczytaj status podmiotu i urządzeń

Na ekranie wyświetli się odpowiedź z systemu. Odczytaj przekazane informacje – dzięki nim dowiesz się, czy nabywca paliwa opałowego jest zarejestrowanym podmiotem olejowym i ma zarejestrowane urządzenia grzewcze.

Jeśli:

  • jesteś przewoźnikiem,

  • dostawa paliw opałowych następuje do miejsca, w którym znajdują się urządzenia grzewcze niestacjonarne,

to przed rozpoczęciem przewozu towarów musisz uzupełnić zgłoszenie o numer lub numery identyfikacyjne tych urządzeń (art. 5 ust. 4a ustawy SENT).

SENT407 - Sprawdzenie statusu rejestracji [SENT]

Formularz sprawdzenia statusu rejestracji podmiotu olejowego oraz urządzeń grzewczych

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej poczekaj na możliwość sprawdzenia, czy nabywca paliwa opałowego jest zarejestrowanym podmiotem olejowym i ma zarejestrowane urządzenia grzewcze.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 11:58 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 23.09.2021 14:36 Anna Chełminiak-Przykaza