Obsługa zewnętrznych systemów lokalizacji (ZSL/OBU)

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś operatorem ZSL/OBU (ZSL - Zewnętrzny System Lokalizacji; OBU z ang. On Board Unit - urządzenie pokładowe) i:

 • dostarczasz dane lokalizacyjne do modułu SENT GEO wchodzącego w skład rejestru SENT,
 • dostarczasz dane lokalizacyjne do systemu e-TOLL.

Dzięki usłudze uzyskasz dostęp do usług przeznaczonych dla operatorów ZSL/OBU.

UWAGA!

Jeśli jesteś operatorem ZSL/OBU, zarejestruj się zanim podmiot, któremu udostępniasz swoje usługi, rozpocznie przewóz towaru (SENT).

Jeśli jesteś operatorem ZSL/OBU, zarejestruj się zanim podmiot, któremu udostępniasz swoje usługi, rozpocznie przejazd po drodze płatnej objętej systemem e-TOLL.

Z usługi skorzystasz za pomocą dedykowanego formularza.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz

KROK 2

Wyślij formularz

KROK 3

Odbierz potwierdzenie odebrania formularza

Przed wypełnianiem formularza musisz przygotować odpowiednie dane.

Zakres danych uzależniony jest od tego, co zamierzasz rejestrować. Jeśli chcesz zarejestrować:

 1. operatora - przygotuj dane dotyczące operatora usługi ZSL/OBU (nazwa, adres siedziby, NIP, identyfikator IDSISC, dane kontaktowe);
 2. usługę - przygotuj: 
 • wykaz numerów IP serwerów, z których będziesz w przyszłości przesyłał dane,
 • żądanie wydania certyfikatu SSL/TLS klienta,
 • adres interfejsu zwrotnego, dane uwierzytelniające oraz metody dla interfejsu zwrotnego:
  • asynchroniczny odbiór komunikatów potwierdzających przyjęcie przekazywanych danych,
  • metoda umożliwiająca uzyskanie aktywnego klucza uwierzytelniającego – standard OAuth2.0,
  • metoda odbierająca komunikaty dla odpowiednich urządzeń – w przypadku OBU bez wyświetlacza,
 • dane kontaktowe do administratora usługi po stronie operatora;
 1. urządzenie - przygotuj identyfikatory techniczne urządzeń lokalizacyjnych GNSS użytkownika końcowego powiązane z usługą operatora.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

 1. Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORIstrona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze monitorowanie przewozu.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu” albo "Zarządzanie usługami ZSL/OBU".

Zgłoszenie SENT może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu” albo "Zarządzanie usługami ZSL/OBU".

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

Jeśli reprezentujesz operatora ZSL, wybierz kontekst operatora, dla którego chcesz zarejestrować usługi i urządzenia ZSL/OBU.

KROK 1

Wypełnij formularz

 1. Wybierz na PUESC właściwy formularz – patrz Formularze do wypełnieniastrona otwiera się w nowym oknie.
 2. Wypełnij formularz.
 3. Zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych na formularzu.

Uwaga! Podaj e-mail, a na wskazany adres otrzymasz potwierdzenie wysłania formularza.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk [Zapisz].

KROK 3

Odbierz potwierdzenie odebrania formularza

Potwierdzenie odebrania formularza otrzymasz pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu.

 1. Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem SENT, musi zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem. Przekazywanie danych może się odbywać z zewnętrznego systemu lokalizacji (ZSL).
 2. Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu poruszającego się po drogach płatnych muszą zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych. Przekazywanie danych może się odbywać z zewnętrznego systemu lokalizacyjnego (ZSL).
 3. ZSL to używany przez przewoźnika system, który gromadzi dane geolokalizacyjne środka transportu. Dane geolokalizacyjne przekazywane są z zainstalowanego w tym środku transportu urządzenia, które wykorzystuje technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych.
 4. Dokumentacja dotycząca integracji z Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS w serwisie gov.pl - strona otwiera się w nowym oknie przeglądarki.

Formularz rejestracji operatora ZSL/OBU

Formularz zarządzania zarejestrowanymi usługami ZSL/OBU oraz urządzeniami przez operatorów ZSL/OBU

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

         przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi,

  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,

  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),

 • telefon:

  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.

 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.

 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.

 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie grupy „Przewóz towarów objęty monitorowaniem” w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2023 14:53 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 22.06.2021 08:34 Monika Damentko
Komórka odpowiedzialna: Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF