Obsługa zewnętrznych systemów lokalizacji (ZSL/OBU)

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś operatorem ZSL/OBU (ZSL - Zewnętrzny System Lokalizacji; OBU z ang. On Board Unit - urządzenie pokładowe) i:

 • dostarczasz dane lokalizacyjne do modułu SENT GEO wchodzącego w skład rejestru SENT,
 • dostarczasz dane lokalizacyjne do systemu e-TOLL.

Dzięki usłudze uzyskasz dostęp do usług przeznaczonych dla operatorów ZSL/OBU.

UWAGA!

Jeśli jesteś operatorem ZSL/OBU, zarejestruj się zanim podmiot, któremu udostępniasz swoje usługi, rozpocznie przewóz towaru (SENT).

Jeśli jesteś operatorem ZSL/OBU, zarejestruj się zanim podmiot, któremu udostępniasz swoje usługi, rozpocznie przejazd po drodze płatnej objętej systemem e-TOLL.

Z usługi skorzystasz za pomocą dedykowanego formularza.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz

KROK 2

Wyślij formularz

KROK 3

Odbierz potwierdzenie odebrania formularza

Przed wypełnianiem formularza musisz przygotować odpowiednie dane.

Zakres danych uzależniony jest od tego, co zamierzasz rejestrować. Jeśli chcesz zarejestrować:

 1. operatora - przygotuj dane dotyczące operatora usługi ZSL/OBU (nazwa, adres siedziby, NIP, identyfikator IDSISC, dane kontaktowe);
 2. usługę - przygotuj: 
 • wykaz numerów IP serwerów, z których będziesz w przyszłości przesyłał dane,
 • żądanie wydania certyfikatu SSL/TLS klienta,
 • adres interfejsu zwrotnego, dane uwierzytelniające oraz metody dla interfejsu zwrotnego:
  • asynchroniczny odbiór komunikatów potwierdzających przyjęcie przekazywanych danych,
  • metoda umożliwiająca uzyskanie aktywnego klucza uwierzytelniającego – standard OAuth2.0,
  • metoda odbierająca komunikaty dla odpowiednich urządzeń – w przypadku OBU bez wyświetlacza,
 • dane kontaktowe do administratora usługi po stronie operatora;
 1. urządzenie - przygotuj identyfikatory techniczne urządzeń lokalizacyjnych GNSS użytkownika końcowego powiązane z usługą operatora.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

 1. Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORIstrona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze monitorowanie przewozu.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmystrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu” albo "Zarządzanie usługami ZSL/OBU".

Zgłoszenie SENT może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu” albo "Zarządzanie usługami ZSL/OBU".

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

Jeśli reprezentujesz operatora ZSL, wybierz kontekst firmy, dla której chcesz zarejestrować usługi i urządzenia ZSL/OBU.

KROK 1

Wypełnij formularz

 1. Wybierz na PUESC właściwy formularz – patrz Formularze do wypełnieniastrona otwiera się w nowym oknie.
 2. Wypełnij formularz.
 3. Zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych na formularzu.

Uwaga! Podaj e-mail, a na wskazany adres otrzymasz potwierdzenie wysłania formularza.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk [Zapisz].

KROK 3

Odbierz potwierdzenie odebrania formularza

Potwierdzenie odebrania formularza otrzymasz pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu.

 1. Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem SENT, musi zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem. Przekazywanie danych może się odbywać z zewnętrznego systemu lokalizacji (ZSL).
 2. Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu poruszającego się po drogach płatnych muszą zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych. Przekazywanie danych może się odbywać z zewnętrznego systemu lokalizacyjnego (ZSL).
 3. ZSL to używany przez przewoźnika system, który gromadzi dane geolokalizacyjne środka transportu. Dane geolokalizacyjne przekazywane są z zainstalowanego w tym środku transportu urządzenia, które wykorzystuje technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych.
 4. Dokumentacja dotycząca integracji z Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS w serwisie gov.pl - strona otwiera się w nowym oknie przeglądarki.

Formularz rejestracji operatora ZSL/OBU

Formularz zarządzania zarejestrowanymi usługami ZSL/OBU oraz urządzeniami przez operatorów ZSL/OBU

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Opis w przygotowaniu.

7.01 Czym jest usługa ZSL?

Odpowiedź:

Usługą ZSL nazywamy rodzaj usług przygotowany dla Zewnętrznych Systemów Lokalizacji na wspólne potrzeby systemów SENT (SENT-GEO) i e-TOLL. Rejestracja i zarządzanie usługami ZSL odbywa się przy użyciu formularzy ZSL100 i ZSL105. W usługach ZSL Operator OBU/ZSL może rejestrować urządzenia OBU/ZSL.

 

7.02 Czy jest jakaś różnica miedzy Operatorem OBU, a Operatorem ZSL?

Odpowiedź:

Na potrzeby realizacji obowiązków przekazywania danych wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz na potrzeby Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (e-TOLL), dopuszczone są zarówno urządzenia (lokalizatory) OBU jak i ZSL. W związku z tym, Operator posiadający w swoim portfolio urządzenia OBU oraz Operator posiadający w swoim portfolio urządzenia ZSL, są traktowani w ten sam sposób.

 

7.03 Czy w systemie SENT-GEO są dopuszczone również urządzenia OBU?

Odpowiedź:

W związku z uruchomieniem systemu e-TOLL, umożliwiono wykorzystywanie na potrzeby systemów SENT i e-TOLL urządzeń pokładowych OBU (z ang. On Board Unit). Z uwagi na fakt, że urządzenia OBU (klasy GNSS) są urządzeniami technologicznie zbliżonymi do urządzeń trwale montowanych w pojazdach samochodowych (ZSL), uznano, że również one spełniają definicję „zewnętrznego systemu lokalizacji”, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Urządzenia OBU dopuszczone do użytku w systemie SENT to takie, które uzyskały pozytywny wynik w testach dla systemu e-TOLL i są dostępne w sieci dystrybucji Ministerstwa Finansów lub Operatora OBU znajdującego się na liście Operatorów udostępnionej na stronach MF. Urządzenia OBU, podobnie jak lokalizatory ZSL wymagają rejestracji do usług ZSL przez Operatorów.

 

7.04 Gdzie znajdę informacje dotyczące obowiązków użytkowników i Operatorów ZSL korzystających z usług SENT i e-TOLL?

Odpowiedź:

Informacje są dostępne na platformie PUESC - https://puesc.gov.pl

 

7.05 Kto powinien zarejestrować na PUESC urządzenia OBU/ZSL wykorzystywane do e-TOLL i/lub SENT?

Odpowiedź:

Na potrzeby systemu SENT i e-TOLL urządzenia OBU/ZSL rejestruje wyłącznie Operator OBU/ZSL. W trakcie rejestracji Operator wybiera rodzaj usługi (e-TOLL/ SENT/ e-TOLL i SENT).  Operator dodaje urządzenia OBU/ZSL w ramach zarejestrowanych usług ZSL. Zwrotnie Operator otrzymuje numer biznesowy urządzenia. Operator przekazuje przewoźnikowi, który korzysta z danego urządzenia OBU/ZSL, numer biznesowy (w formacie U/Znn-xxnnxx-n) - ten numer przewoźnik może używać w zgłoszeniu SENT.

 

7.06 Gdzie znajdę aktualną instrukcję podłączenia urządzeń OBU/ZSL do usług SENT-GEO?

Odpowiedź:

Aktualna instrukcja jest dostępna pod adresem: https://puesc.gov.pl/uslugi/uslugi-sieciowe-informacje-i-specyfikacje w sekcji „System SENT”.

 

7.07 Gdzie znajdę specyfikację techniczną komunikatów dla usług SENT-GEO dedykowaną Operatorom urządzeń OBU/ZSL?

Odpowiedź:

Aktualna specyfikacja jest dostępna pod adresem: https://puesc.gov.pl/uslugi/uslugi-sieciowe-informacje-i-specyfikacje w sekcji „System SENT”.

7.08 Czy jest możliwość, by korzystając tylko z jednego lokalizatora OBU/ZSL udostępniać dane geolokalizacyjne zarówno do systemu SENT jak i e-TOLL?

Odpowiedź:

Tak, Operator usług ZSL może zarejestrować urządzenia GPS (OBU lub ZSL) w usłudze ZSL, która jednocześnie obsługuje systemy e-TOLL i SENT. W takim przypadku użytkownik urządzenia OBU/ZSL może korzystać z jednego urządzenia, ale Operator OBU/ZSL musi zapewnić wysyłanie danych lokalizacyjnych na dwa endpointy w odpowiednich kryteriach dla schemy danych.

 

7.09 Czy w jednym pojeździe mogą być zainstalowane dwa różne urządzenia – jedno na potrzeby SENT, a drugie na potrzeby e-TOLL?

Odpowiedź:

Tak. Jeśli jedno z urządzeń będzie zarejestrowane w usłudze SENT, a drugie urządzenie w usłudze e-TOLL, to mają przyznane różne numery biznesowe lokalizatorów i działają niezależnie. Urządzenia mogą działać niezależnie w jednym pojeździe.

 

7.10 Jak zarejestrować konto na portalu PUESC, by móc rejestrować usługi jako Operator ZSL?

Odpowiedź:

W środowisku produkcyjnym, aby wypełnić zgłoszenie ZSL100, Operator musi mieć założone konto zaawansowane na portalu PUESC. Operacje na portalu PUESC dokonuje w kontekście firmy (nie w kontekście własnym). Po wypełnieniu zgłoszenia ZSL100, Operator wysyła prośbę o odblokowanie możliwości rejestracji usług w SENT na adres email: operatorzyOBUZSL@mf.gov.pl. Dopiero po odblokowaniu możliwe jest skorzystanie z formularza ZSL105.

 

7.11 Po zarejestrowaniu lokalizatora w usłudze SENT, dane urządzenia (OBU/ZSL) nie są rejestrowane w systemie SENT - jaka jest przyczyna takiej sytuacji?

Odpowiedź:

Konieczna jest aktywacja lokalizatora, która nastąpi automatycznie po przypisaniu lokalizatora OBU/ZSL do numeru SENT. Aby aktywować lokalizator (i uaktywnić rejestrację danych), przewoźnik powinien wpisać numer biznesowy lokalizatora do zgłoszenia przewozu SENT. Jest to jednorazowa czynność która uaktywnia rejestrowanie danych z danego lokalizatora na potrzeby systemu SENT. W przypadku urządzeń testowych – do zgłoszenia SENT uzupełnianego na środowisku testowym, a dla urządzeń produkcyjnych -  do zgłoszenia SENT na środowisku produkcyjnym PUESC.

 

7.12 Występuję w formie reprezentanta Operatora ZSL, jakie powinienem mieć nadane uprawnienia, aby móc wypełnić i wysłać formularze ZSL100 i ZSL105?

Odpowiedź:

Reprezentant Operatora ZSL powinien mieć nadane jedno z dwóch poniższych uprawień:

- „Zarządzanie usługami ZSL/OBU”;

- „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu...”.

 

7.13 Czy jest możliwość podglądu danych urządzenia OBU/ZSL celem sprawdzenia, czy są one poprawnie nadawane do systemu SENT?

Odpowiedź:

Tak, jest taka możliwość. W takim przypadku, w trakcie uzupełniania zgłoszenia SENT, jako główny lokalizator Przewoźnik wskazuje numer biznesowy urządzenia OBU/ZSL, a jako zapasowy lokalizator wskazuje numer biznesowy aplikacji e-TOLL PL. Następnie w aplikacji e-TOLL PL jest możliwy podgląd ostatnio zarejestrowanej pozycji GPS lokalizatora OBU/ZSL.

 

7.14 Jestem przewoźnikiem, czy w przypadku przypisania do zlecenia SENT identyfikatora OBU/ZSL (w polu „Numer urządzenia/lokalizatora GPS”) i aplikacji e-TOLL PL (w polu „Numer zapasowego lokalizatora GPS”) będę  mógł wybrać przesyłanie pozycji z aplikacji e-TOLL PL (wybrany i zaznaczony numer SENT)? Czy w takim przypadku będzie można sprawdzić na stronie PUESC w formularzu SENT406 pozycję urządzenia OBU/ZSL jak i aplikacji e-TOLL PL?

Odpowiedź:

Jeśli w zgłoszeniu SENT przewoźnik wypełni obydwa pola (w jednym identyfikator urządzenia OBU/ZSL, a w drugim numer z aplikacji e-TOLL PL), to będą rejestrowane dane z obydwu urządzeń udostępniających dane geolokalizacyjne do systemu SENT. W formularzu SENT406 powinna być możliwość sprawdzenia pozycji zarówno urządzenia OBU/ZSL jak i aplikacji e-TOLL PL (jeżeli urządzenia nadają dane).

 

7.15 Jestem przewoźnikiem, czy uzupełniając zgłoszenie przewozu SENT i podając „Numer lokalizatora” (numer biznesowy) urządzenia OBU/ZSL, który otrzymałem od Operatora, spełniam w ten sposób swoje obowiązki?

Odpowiedź:

Przewoźnik uzupełniając zgłoszenie SENT musi wypełnić sekcję danych dotyczących przewoźnika. W tej sekcji m.in. należy podać numer biznesowy lokalizatora, za pomocą którego przekazywane są dane geolokalizacyjne.

 

7.16 Jestem przewoźnikiem, czy mogę na portalu PUESC w jakiś sposób zarządzać urządzeniami OBU/ZSL, które otrzymałem od swojego Operatora OBU/ZSL?

Odpowiedź:

Nie. Przewoźnik nie ma możliwości zarządzania usługą ZSL na PUESC oraz swoimi urządzeniami (lokalizatorami OBU/ZSL).

 

7.17 Jestem Operatorem OBU/ZSL, jak będzie wyglądało zarządzanie lokalizatorami? Będzie dostępny jakiś interfejs?

Odpowiedź:

Lokalizatorami OBU/ZSL można zarządzać bezpośrednio przez formularze PUESC. Dodatkowo został udostępniony dostęp niewizualny do tych usług – Operatorzy ZSL mogą zintegrować własny system i zapewnić dostęp swoich klientów (przewoźników) poprzez swój system.

 

7.18 Jestem Operatorem ZSL, mam klientów którzy chcą korzystać z e-TOLL. Co powinienem teraz zrobić?

Odpowiedź:

Operator ZSL rejestruje usługi, a następnie dodaje urządzenia i przekazuje swoim klientom (przewoźnikom) numery biznesowe lokalizatorów OBU/ZSL.

https://test.puesc.gov.pl (środowisko testowe)

https://puesc.gov.pl  (środowisko produkcyjne)

 

7.19 Jestem Operatorem OBU/ZSL, jakie są rodzaje usług dostępne dla Operatorów OBU/ZSL?

Odpowiedź:

Operator OBU/ZSL może zarejestrować usługę:

- wyłącznie dla systemu e-TOLL,

- wyłącznie dla systemu SENT,

- wspólną dla systemów e-TOLL i SENT.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2022 10:25 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 22 czerwca 2021 08:34 Monika Damentko
Komórka odpowiedzialna: Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF