Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu

Jeżeli założyłeś konto na PUESC i chcesz reprezentować firmę musisz:

  • zarejestrować dane firmy na PUESC,

Jesli zrobiłeś to wcześniej, sprawdzić, czy dane są aktualne (nie chodzi tutaj o rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym – to musisz zrobić wcześniej), a następnie

  • powiązać reprezentanta z firmą.

Na PUESC zarejestrujesz firmę i otrzymasz numer EORI, a także zarejestrujesz ją w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Na PUESC dostępna jest także usługa rejestracji przedsiębiorcy zapewniającego obsługę podróżnych w zakresie Tax Free. 

Na PUESC sprawdzisz także, czy firma, z którą jesteś powiązany, ma złożone aktualne zaświadczenia lub oświadczenia, aby skorzystać z uprawnień określonych w art. 33 ust. 7 lub w art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług lub określonych w art. 28 ustawy o podatku akcyzowym.