Usuń dane firmy z PUESC

Dzięki usłudze usuniesz dane firmy z PUESC, co oznacza:

 • że firma nie będzie widoczna na PUESC,
 • będą usunięte wszystkie jej powiązania,
 • jeśli firma posiadała numer EORI nadany w Polsce, to go dezaktywujesz,
 • jeśli firma była zarejestrowana w CRPA, to ją wyrejestrujesz z CRPA.

Usunięcie danych firmy z PUESC nie spowoduje usunięcia jej danych, które były wcześniej przekazane do systemów skarbowo-celnych.

Aby usunąć dane firmy, przygotuj:

 • login i hasło do portalu,
 • numer ID SISC firmy,
 • podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub profil zaufany).

Wniosek przed wysłaniem musisz podpisać.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Dane firmy może usunąć osoba uprawniona do jej reprezentowania. Wniosek dostępny jest po zalogowaniu jako osoba fizyczna.

Jeśli jesteś powiązany z firmą i posiadasz uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu, przyspieszy to obsługę wniosku.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

 1. Następnie wybierz zakładkę „Formularze” i wyszukaj formularz wniosku WRP0003 Dezaktywacja danych firmy [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz.

Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w podpowiedź „i”.

 1. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek.

Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Odbierz UPO

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej. Wysłany przez ciebie wniosek będzie obsługiwany w systemie.

Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku, sprawa w zakładce  

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy

będzie miała status „w toku”.

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni.

KROK 5

Odbierz potwierdzenie dezaktywacji firmy

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

Sprawdź, czy otrzymałeś dokument Potwierdzenie dezaktywacji podmiotu. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd załączników”.

UWAGA! Potwierdzenie otrzymasz dopiero po zakończeniu obsługi wniosku przez prowadzącego sprawę.

Jeżeli wniosek, nie może zostać rozpatrzony przez prowadzącego sprawę, to w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy pojawi się dokument „Informacja o konieczności uzupełnienia braków”. Aby się z nim zapoznać – wykonaj kolejno następujące działania:

 • wybierz „Podgląd dokumentu”,
 • wybierz zakładkę „Podgląd załączników”,
 • przeczytaj informację.

Uzupełnij braki zgodnie z treścią informacji.

Wniosek zostanie rozpatrzony po uzupełnieniu braków.

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie. Służy do usunięcia danych firmy z PUESC.

Usuwasz dane firmy, gdy:

 • firma przestała istnieć i została wyrejestrowana z CEIDG, KRS lub nastąpiło rozwiązanie firmy, która nie ma obowiązku rejestracji w CEIDG lub KRS,
 • nie wykonuje już ona czynności, z których wynikał obowiązek rejestracji,
 • została błędnie zarejestrowana, np. zarejestrowano oddział zamiast siedziby głównej przedsiębiorcy zagranicznego.

WRP0003 Dezaktywacja danych firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o dezaktywację danych firmy na portalu PUESC

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie działać.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2023 10:32 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 01.02.2023 13:02 Sylwia Mystkowska