Jak złożyć korektę wniosku

Możliwość korekty złożonego wniosku jest dostępna dla następujących usług:

 • Załóż konto lub sprawdź swoje dane – formularz wniosku WRR0001 Rejestracja danych osoby [SEAP],
 • Zmień swoje dane – formularz wniosku WRR0002 Aktualizacja danych osoby [SZPROT],
 • Zarejestruj dane firmy na PUESC – formularz wniosku WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT],
 • Zmień dane firmy na PUESC – formularz wniosku WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT],
 • Powiąż reprezentanta z firmą – formularz wniosku WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].

Korekta złożonego wniosku jest możliwa, gdy obsługa wniosku jest jeszcze w toku, a ty:

 • zostałeś wezwany o uzupełnienie wniosku lub
 • sam chcesz wprowadzić w nim jakieś zmiany.

Aby złożyć korektę wniosku:

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Przejdź do zakładki "Formularze".
 3. Wyświetl "Formularze alfabetycznie lub w grupach".
 4. Wyszukaj, a następie wybierz formularz wniosku WRR0001 Rejestracja danych osoby [SEAP].
 5. Na górze strony pojawi się czerwony komunikat, że wniosek jest KOREKTĄ.
 6. Zmień lub uzupełnij dane zgodnie z Dokumentem wezwania do weryfikacji tożsamości osoby fizycznej lub te, które sam chcesz zmienić.
 7. Zakończ i utwórz dokument, podpisz i wyślij. Poczekaj na rozpatrzenie.

Więcej informacji o tym, jak wypełnić wniosek WRR0001, znajdziesz w opisie usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

Aby złożyć korektę wniosku:

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Przejdź do zakładki "Formularze".
 3. Wyświetl "Formularze alfabetycznie lub w grupach".
 4. Wyszukaj, a następie wybierz formularz wniosku WRR0002 Aktualizacja danych osoby [SZPROT].
 5. Na górze strony pojawi się czerwony komunikat, że wniosek jest KOREKTĄ.
 6. Wskaż dane, które chcesz skorygować. Wybierz jedną lub kilka opcji na karcie CEL AKTUALIZACJI. Zmień lub uzupełnij dane zgodnie z Dokumentem wezwania do weryfikacji tożsamości osoby fizycznej lub te, które sam chcesz zmienić.
 7. Zakończ i utwórz dokument, podpisz i wyślij. Poczekaj na rozpatrzenie.

Więcej informacji o tym, jak wypełnić wniosek WRR0002, znajdziesz w opisie usługi Zmień swoje dane.

Aby złożyć korektę wniosku:

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Przejdź do zakładki "Formularze".
 3. Wyświetl "Formularze alfabetycznie lub w grupach".
 4. Wyszukaj, a następie wybierz formularz wniosku WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT].
 5. Podaj numer identyfikacyjny (NIP, EORI, VAT UE lub Numer TC - ten sam, co na pierwotnym wniosku) – na formularzu zostaną wyświetlone dane z pierwotnego wniosku.
 6. Na górze strony pojawi się czerwony komunikat, że wniosek jest KOREKTĄ.
 7. Zmień lub uzupełnij dane zgodnie z Informacją o konieczności uzupełnienia braków lub te, które sam chcesz zmienić.
 8. Zakończ i utwórz dokument, podpisz i wyślij. Poczekaj na rozpatrzenie.

Więcej informacji o tym, jak wypełnić wniosek WRP0001, znajdziesz w opisie usługi Zarejestruj dane firmy na PUESC.

Aby złożyć korektę wniosku:

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Przejdź na kontekst firmy.
 3. Przejdź do zakładki "Formularze".
 4. Wyświetl "Formularze alfabetycznie lub w grupach".
 5. Wyszukaj, a następnie wybierz formularz wniosku WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT] – na formularzu zostaną wyświetlone dane z pierwotnego wniosku.
 6. Na górze strony pojawi się czerwony komunikat, że wniosek jest KOREKTĄ.
 7. Wskaż dane, które chcesz skorygować. Wybierz jedną lub kilka opcji na karcie CEL AKTUALIZACJI. Zmień lub uzupełnij dane zgodnie z Informacją o konieczności uzupełnienia braków lub te, które sam chcesz zmienić.
 8. Zakończ i utwórz dokument, podpisz i wyślij. Poczekaj na rozpatrzenie.

Więcej informacji o tym, jak wypełnić wniosek WRP0002, znajdziesz w opisie usługi Zmień dane firmy na PUESC.

Aby złożyć korektę wniosku:

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Przejdź do zakładki "Formularze".
 3. Wyświetl "Formularze alfabetycznie lub w grupach".
 4. Wyszukaj, a następnie wybierz formularz wniosku WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].
 5. Na pytanie: „Czy wniosek jest korektą do istniejącej sprawy”, odpowiedz: TAK, a następnie podaj numer sprawy w SZPROT. Znajdziesz go na swoim koncie na PUESC w zakładce „Moje sprawy i dokumenty” w dokumencie Urzędowe Poświadczenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania. Podczas wyszukiwania dokumentów zwróć uwagę na aktywny filtr. Jeśli nie możesz znaleźć dokumentu – ustaw właściwy przedział czasowy w polu DATA WYSYŁKI/ODBIORU.
 6. Zmień lub uzupełnij dane zgodnie z Informacją o konieczności uzupełnienia braków lub te, które sam chcesz zmienić.
 7. Zakończ i utwórz dokument, podpisz i wyślij. Poczekaj na rozpatrzenie.

Więcej informacji o tym, jak wypełnić wniosek WPE0001, znajdziesz w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 14:33 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 17.03.2023 16:40 Sylwia Mystkowska