Co musisz przygotować:

 • numer EORI podmiotu,
 • wykaz pozycji lub działów towarów, które kwalifikują się do preferencyjnego traktowania,
 • podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub profil zaufany).

Wniosek przed wysłaniem musi zostać podpisany.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku na PUESC" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1.  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ".

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Wniosek o numer REX można złożyć tylko dla firmy, która jest zarejestrowana na PUESC w obszarze cła i posiada numer EORI.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wybierz formularz wniosku WREX0001 ­Status Zarejestrowanego Eksportera [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, wybierając ikonę (przycisk) "i":
  1. podaj numer EORI i go zatwierdź,
  2. wypełnij formularz,

Uwaga! W zakładce "Towary" w polu "Kod działu taryfy celnej" wpisz pierwsze dwie cyfry kodu taryfy celnej towaru. Następnie zaznacz pole wyboru "Wskaż pozycje" i w polu "Kod pozycji taryfy celnej" wpisz pierwsze cztery cyfry kodu taryfy celnej towaru.

Jeżeli pozycji działu jest więcej niż 20, wpisz tylko "Kod działu taryfy celnej" i nie uzupełniaj pozycji.

 1. zaakceptuj wymagane oświadczenia.
 1. Wygeneruj wniosek przyciskiem „Zakończ i utwórz dokument” i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek.

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

KROK 3

Wyślij wniosek i sprawdź, czy otrzymałeś UPO

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek o formie elektronicznej.

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

 1. Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku, sprawa w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy

będzie miała status "w toku".

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni.

KROK 4

Sprawdź, czy otrzymałeś potwierdzenie nadania statusu zarejestrowanego eksportera

Zaloguj się na swoje konto i przejdź do Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty i odszukaj dokument o nazwie "Potwierdzenie/Aktualizacja/Cofnięcie nadania statusu zarejestrowanego eksportera" - zaznacz go i wybierz "Podgląd Dokumentu", a następnie zakładkę "Podgląd Załączników".

Uwaga! Jeżeli wniosek nie może zostać obsłużony przez prowadzącego sprawę, w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty| Dokumenty pojawi się dokument "Informacja o konieczności uzupełnienia braków". Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz "Podgląd Dokumentu", a następnie zakładkę "Podgląd Załączników". Dostarcz brakujące dokumenty zgodnie z treścią pisma.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku w systemie unijnym STP REX" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ".

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Zarejestruj firmę na PUESC – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Wniosek o numer REX można złożyć w systemie unijnym STP REX tylko dla firmy, która jest zarejestrowana na PUESC w obszarze cła i posiada numer EORI.

Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3.

Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.strona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Powiąż - dając uprawnienie "Obsługa wniosków REX":
 •  osobę z firmą

Uwaga! Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie "Obsługa wniosków REX".

lub

 • inną firmę (np. agencję celną) z firmą.

Uwaga! Jeżeli zlecisz wystąpienie o REX innej firmie (np. agencji celnej), musisz udzielić jej upoważnienia do działania w imieniu firmy na mocy przepisów celnych.

Aby pracownik innej firmy (np. agent celny) mógł wysłać wniosek o REX, we wniosku WPE0001 ­ Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT] musi mieć nadane uprawnienie "Obsługa wniosków REX" w powiązaniu z jego firmą (np. agencją celną).

Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 1

Zaloguj się na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy

Wniosek o nadanie numeru REX jest dostępny na Unijnym Celnym Portalu Przedsiębiorcy.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Wejdź na stronę Unijnego Portalu Celnego dla Przedsiębiorcystrona otwiera się w nowym oknie, na którym jest dostępny Wniosek o nadanie numeru REX.

Uwaga! Korzystaj z następujących przeglądarek: Google Chrome (od wersji 87.0), Mozilla Firefox (od wersji 83.0), Microsoft Edge Chromium (od wersji 88.0), Apple Safari (od wersji 14.0).

 1. Po wybraniu strony Unijnego Portalu Celnego dla Przedsiębiorcy zostaniesz  przekierowany na Portal uwierzytelniający TAXUD.

Na stronie „Skąd jesteś? (Where Are You From? - WAYF)” podaj, w jakim kraju chcesz się uwierzytelnić:

 1. Wybierz domenę aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp – wybierz Customs,
 2. Wybierz kraj, w którym chcesz być uwierzytelniony – wybierz Poland,
 3. Wybierz rodzaj użytkownika – wybierz:
  1. Economic Operator – jeśli jesteś właścicielem firmy i działasz na jej rzecz,
  2. Employee – jeśli jesteś pracownikiem firmy lub jej pełnomocnikiem,
 4. Udziel zgody na przetwarzanie wniosków o informację dotyczące twojego profilu tożsamości oraz udostępnienie tych informacji UUM&DS i Europejskiemu Systemowi Informacji Celnej (Customs EIS),
 5. Wybierz przycisk „Wyślij”.
 1. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania na portalu PUESC.
 2. Zaloguj się na PUESC.
 3. Wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, którą chcesz reprezentować, odpowiednio do deklaracji ze strony "Skąd jesteś? (Where Are You From? - WAYF)" - w zależności od wyboru "Economic Operator" lub "Employee". Rozwiń listę "Wybierz powiązanie pierwsze", a następnie zaznacz wybraną firmę.

Jeżeli jesteś pracownikiem firmy upoważnionej (np. agentem celnym), wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, której jesteś pracownikiem, a następnie w drugim powiązaniu firmę, w imieniu której chcesz złożyć wniosek o nadanie numeru REX.

 1. Wybierz przycisk "Potwierdź".
 2. Po potwierdzeniu wyboru system przekieruje cię na Unijny Portal Celny dla Przedsiębiorcy w kontekście firmy, którą wybrałeś (pojawią się ekrany przekierowujące).

Uwaga! Jeśli reprezentujesz kilka firm i chcesz zmienić rodzaj użytkownika i firmę, musisz ponownie przejść procedurę logowania – punkty 1-7. Wcześniej wyloguj się, a następnie zamknij i ponownie otwórz okno przeglądarki.

KROK 2

Złóż wniosek o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy

Po zalogowaniu na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorców:

 1. Wybierz z Menu usługę "Moja historia REX" i przycisk "Rozpocznij wniosek o rejestrację".
 2. Wybierz państwo członkowskie, do którego będziesz składał wniosek o nadanie numeru REX.
 3. Wypełnij wniosek o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera.
 4. Złóż wniosek, używając przycisku "Prześlij".

Uwaga! Włącz powiadomienia na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy. W tym celu wybierz w "Menu użytkownika" (ikona osoby w prawym górnym rogu ekranu) zakładkę "Ustawienia". Następnie w części REX pole "Alerty e-mail" wprowadź adres e-mail. Dzięki włączonym powiadomieniom będziesz na bieżąco informowany o krokach w procesie związanym z twoim wnioskiem REX.

Usługa służy do uzyskania statusu zarejestrowanego eksportera (numeru REX).

Dodatkowo od 25 stycznia 2021 roku można składać wnioski elektroniczne również za pośrednictwem unijnego portalu STP REX (Specific Trader Portal – STP REX) w zakresie obsługi wniosków o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera.

Nie potrzebujesz upoważnienia, jeżeli jesteś osobą:

 1. uprawnioną do reprezentowania firmy z mocy prawa (np. właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, prokurentem samoistnym, prezesem zarządu lub członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji w KRS),
 2. uprawnioną do samodzielnego reprezentowania firmy, lecz nie można tego potwierdzić w publicznych rejestrach, ale masz taki dokument - to załącz go w sekcji ZAŁĄCZNIKI,
 3. wspólnikiem spółki cywilnej uprawnionym do samodzielnej reprezentacji i umowa spółki to potwierdza. Dołącz skan umowy spółki cywilnej w sekcji ZAŁĄCZNIKI.

W każdym innym przypadku potrzebujesz upoważnienia.

Jeśli mocodawcą jest:

 1. firma zagraniczna – załącz dokumenty rejestrowe i ich tłumaczenie robocze (na język polski) w sekcji ZAŁĄCZNIKI,
 2. spółka cywilna – załącz umowę spółki cywilnej w sekcji ZAŁĄCZNIKI,
 3. podmiot, którego reprezentacji nie można zweryfikować w publicznych rejestrach – załącz dokument ustanawiający sposób reprezentacji w sekcji ZAŁĄCZNIKI.

Jeśli otrzymałeś upoważnienie do reprezentowania firmy na PUESC, to dostarcz je do Wydziału Centralna Rejestracja w Izbie Administracji Skarbowej Poznaniu.

Nie zapomnij o uiszczeniu opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego upoważnienia w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

PAMIĘTAJ! Dostarcz upoważnienie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej tylko jednym ze sposobów:

 1. przekaż upoważnienie elektroniczne – to znaczy podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne:
 • jako załącznik (w sekcji ZAŁĄCZNIKI) bezpośrednio w składanym wniosku,

albo

albo

 1. złóż dokumenty w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,

albo

 1. wyślij dokumenty pocztą tradycyjną na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział Centralna Rejestracja
ul. Smoluchowskiego 1
60-179 Poznań

Formularz wniosku o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera REX oraz usunięcie lub zmianę danych w nadanym numerze REX

Wniosek o nadanie numeru REX możesz również złożyć:

 • mailowo - wyślij podpisany elektronicznie wniosek w postaci pliku pdf.pades na adres: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl,
 • papierowo - wydrukuj, wypełnij, podpisz wniosek i wyślij na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział Centralna Rejestracja
ul. Dolna Wilda 80A
60-501 Poznań.

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa - przeczytaj więcej w sekcji Jak dostarczyć upoważnienie.

Możesz sprawdzić, czy podmiot posiada status zarejestrowanego eksportera REX:

weryfikacja numeru REX na stronie Komisji Europejskiej (strona otwiera się w nowym oknie).

Skorzystaj z wyszukania po numerze REX albo TIN lub EORI.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2024 12:50 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 21.04.2022 18:28 Sylwia Mystkowska