Zmień swoje dane

Dzięki usłudze możesz zmienić swoje dane zarejestrowane na koncie portalu PUESC. 

Możesz także zmienić zakres uprawnień z podstawowego na rozszerzony.

Żeby zmienić swoje dane, musisz przygotować login i hasło do portalu oraz podpis elektroniczny (podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub certyfikat celny). 

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij wniosek

Jeśli chcesz zmienić swoje dane:

 1. Wybierz wniosek WRR0002 Aktualizacja danych osoby [SZPROT]strona otwiera się w nowym oknie

lub

przejdź do Mój pulpit | Moje danestrona otwiera się w nowym oknie i w danych szczegółowych wybierz: „Aktualizuj dane użytkownika”.

 1. Na pierwszej karcie wniosku wybierz dane, które chcesz zmienić lub wprowadzić. Możesz wybrać jedną lub kilka opcji spośród:
 • chcę zaktualizować moje dane osobowe – tutaj zmienisz swoje imię, nazwisko,
 • chcę uzyskać lub podać, jako osoba fizyczna,  numer EORI, aby:
  • składać wnioski w sprawach naruszenia praw własności intele intelektualnej,
  • występować jako przedstawiciel w zgłoszeniach celnych,
  • składać wnioski o WIT jako przedstawiciel,
 • chcę zaktualizować moje dane kontaktowe – tutaj zmienisz swoje dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), a także adres do korespondencji,
 • chcę zmodyfikować lub podać dane niezbędne do powiązania z firmą, żeby wysyłać:
  • zgłoszenia celne,
  • Intrastat,
  • deklaracje akcyzowe,
  • zgłoszenia SENT,
  • e-DD,
  • wnioski i inne dokumenty.

Opcja "chcę zmodyfikować lub podać dane niezbędne do powiązania z firmą" jest przeznaczona dla:

 • agentów celnych - tutaj podasz numer wpisu na listę agentów celnych,
 • osób, które chcą wysyłać zgłoszenia celne w procedurach przywozowych i wywozowych – tutaj należy zaznaczyć stosowne oświadczenie,
 • osób, które chcą podać dedykowany kontakt dla jednej z usług:
  • INTRASTAT,
  • EMCS PL.
 • chcę podać lub zmienić dane dotyczące miejsca zużywania wyrobów zwolnionych od akcyzy:
  • jeśli jesteś osobą fizyczną i zużywasz zwolniony od akcyzy gaz LPG, możesz zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA),
  • jeśli jesteś rolnikiem ryczałtowym i nie posiadasz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – zaznacz stosowne oświadczenie i zarejestruj zużywane wyroby zwolnione od akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Dane należy podawać na osobnych kartach wniosku, których widoczność jest zależna od wybranego celu aktualizacji. 

Aby przejść do następnej karty, wybierz przycisk Dalej.

 1. Na ostatniej karcie wniosku musisz zaakceptować wymagane, niezbędne oświadczenia. Następnie wybierz przycisk Zakończ i utwórz dokument.
 2. Przejdź do zakładki:
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

Uwaga! Jeśli zmieniłeś imię lub nazwisko i masz nowy certyfikat kwalifikowany wystawiony na zmienione dane, podpisz wniosek zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego lub podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

Potwierdź swoją tożsamość

W przypadku gdy posiadasz konto o podstawowym zakresie uprawnień, a chcesz uzyskać dostęp rozszerzony, musisz potwierdzić swoją tożsamość. Możesz potwierdzić tożsamość w prosty i wygodny sposób - podpisując formularz podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym (tj. z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Jeśli wcześniej posiadałeś podstawowy zakres uprawnień i elektronicznie podpiszesz formularz wniosku o aktualizację danych osoby, spowoduje to aktualizację konta na portalu PUESC i dodanie rozszerzonego zakresu uprawnień.

Jeśli chcesz zmienić podstawowy na rozszerzony zakres uprawnień na PUESC bez użycia podpisu elektronicznego, sprawdź jak to zrobić osobiście.

KROK 3

Wyślij wniosek i sprawdź, czy otrzymałeś UPO

 1. W zakładce:

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

i sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek o formie elektronicznej. Dokument odnajdziesz w Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty.strona otwiera się w nowym oknie

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

 1. Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku, sprawa w zakładce:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawystrona otwiera się w nowym oknie

będzie miała status „W toku”.

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni. Oczekuj na odpowiedź.

KROK 4

Sprawdź, czy otrzymałeś potwierdzenie aktualizacji danych osoby fizycznej

Zaloguj się na swoje konto i przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie a następnie odszukaj dokument o nazwie: „Potwierdzenie aktualizacji danych osoby fizycznej”.

UWAGA! Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony przez prowadzącego sprawę, to w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty| Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie pojawi się dokument o nazwie „Dokument wezwania do weryfikacji tożsamości osoby fizycznej”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Usługa skierowana jest do osób fizycznych, które posiadają konto na portalu PUESC.

Swoje dane, wprowadzone w trakcie zakładania konta, zawsze możesz zmienić.

Jeżeli skorzystasz z usługi zmiany danych, twoje dane zostaną uaktualnione.

WRR0002 Aktualizacja danych osoby [SZPROT]

Formularz wniosku o aktualizację danych osoby fizycznej

Usługa jest bezpłatna.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie znów działać.

Strony w serwisie EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) oraz serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2024 12:48 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 11.03.2022 13:42 Monika Damentko