Sprawdź, czy firma złożyła oświadczenia lub zaświadczenia, o których mowa w ustawach podatkowych (VAT, akcyza)

Dzięki usłudze sprawdzisz, czy firma ma złożone aktualne zaświadczenia lub oświadczenia, aby skorzystać:

 • z odroczenia płatności podatku od towarów i usług w imporcie towarów lub
 • ze zwolnienia z zabezpieczenia należności podatkowych w procedurach specjalnych lub przy czasowym składowaniu towarów.

Z usługi możesz skorzystać, jeśli:

 • jesteś powiązany z firmą na PUESC lub
 • jesteś pracownikiem agencji celnej lub innego podmiotu profesjonalnie reprezentującego firmę i:
  • masz uprawnienie do reprezentowania agencji celnej/podmiotu profesjonalnego,
  • agencja celna/podmiot profesjonalny ma uprawnienie do reprezentowania firmy.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś - załóż konto na PUESC i zarejestruj reprezentowany podmiot, by uzyskać dla niego numer EORI .

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie 

2. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORIstrona otwiera się w nowym oknie.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3.
Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

3. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie.

Aby skorzystać z usługi, musisz być powiązany z firmą. We wniosku WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]strona otwiera się w nowym oknie wybierz tylko te uprawnienia rozszerzone, które wynikają z posiadanego upoważnienia/pełnomocnictwa.

Jeśli jesteś już powiązany z firmą, możesz pominąć ten krok.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC i wybierz kontekst firmy, której dane chcesz sprawdzić. W tym celu:

 • jeśli jesteś powiązany z firmą na PUESC – wybierz tę firmę,
 • jeśli jesteś pracownikiem agencji celnej:
  • w pierwszym powiązaniu wybierz agencję celną, z którą jesteś powiązany,
  • w drugim powiązaniu wybierz firmę, z którą powiązana jest twoja agencja celna.

KROK 1

Otwórz formularz SVATAKC

 1. Wybierz na PUESC formularz SVATAKC Sprawdzenie zaświadczeń oświadczeń [SZPROT]
 2. Kliknij link do formularza.

Po kliknięciu otworzy się formularz z automatycznie wypełnionymi danymi wnioskodawcy i sprawdzanego podmiotu oraz informacją o złożonych zaświadczeniach lub oświadczeniach.

KROK 2

Odczytaj lub pobierz dane

Odczytaj dane wyświetlone na ekranie komputera. Sprawdź ważność czasową złożonych zaświadczeń lub oświadczeń.

Aby pobrać plik, wybierz przycisk PDF, a następnie zapisz go na dysk komputera. Możesz go również wydrukować.

Zgodnie z art. 33 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 28 ustawy o podatku akcyzowym:

 1. Firma może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczeń należności podatkowych podczas stosowania wobec importowanych towarów procedur specjalnych (uszlachetniania czynnego, końcowego przeznaczenia, składowania celnego lub odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych) lub czasowego składowania tych towarów.
 2. Żeby skorzystać z tego uprawnienia, trzeba przedłożyć organom skarbowym oświadczenia lub zaświadczenia, które potwierdzają, że:
 • firma jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny,
 • firma nie ma zaległości z tytułu cła, podatków, składek ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego,
 • wobec firmy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

Zgodnie z art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług:

 1. Firma może rozliczyć podatek VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy.
 2. Żeby skorzystać z tego uprawnienia trzeba przedłożyć organom skarbowym oświadczenia lub zaświadczenia, które potwierdzają, że firma:
 • nie ma zaległości we wpłatach podatków i składek ubezpieczenia społecznego,
 • jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Pamiętaj! Oświadczenia lub zaświadczenia możesz przedłożyć organom skarbowym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą importu.

SVATAKC Sprawdzenie zaświadczeń oświadczeń [SZPROT]

Formularz podglądu zaświadczeń/oświadczeń - VAT art. 33 i art. 33a, Akcyza art. 28

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej spróbuj sprawdzić dane firmy ponownie, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych. Jeśli nie możesz czekać, udaj się do najbliższego oddziału celnego w celu sprawdzenia danych.

Strony w serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2023 13:54 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 05.07.2021 12:34 Jerzy Ciechocki