Sprawdź, czy firma złożyła oświadczenia lub zaświadczenia, o których mowa w ustawach podatkowych (VAT, akcyza)

Dzięki usłudze sprawdzisz, czy firma ma złożone aktualne zaświadczenia lub oświadczenia, aby skorzystać:

 • z odroczenia płatności podatku od towarów i usług w imporcie towarów lub
 • ze zwolnienia z zabezpieczenia należności podatkowych w procedurach specjalnych lub przy czasowym składowaniu towarów.

Z usługi możesz skorzystać, jeśli:

 • jesteś powiązany z firmą na PUESC lub
 • jesteś pracownikiem agencji celnej lub innego podmiotu profesjonalnie reprezentującego firmę i:
  • masz uprawnienie do reprezentowania agencji celnej/podmiotu profesjonalnego,
  • agencja celna/podmiot profesjonalny ma uprawnienie do reprezentowania firmy.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza.

 

 

Załóż konto

Zaloguj się i wybierz kontekst

KROK 1

Wypełnij formularz SVATAKC

KROK 2

Odczytaj lub pobierz dane

 

 

KROK WSTĘPNY

1. Przycisk załóż konto  Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś - załóż konto na PUESC i zarejestruj reprezentowany podmiot, by uzyskać dla niego numer EORI .

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość. 

2. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze "Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORI”.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3.
Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze „Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana”.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi „Zmień lub usuń dane firmy”.

3. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze „Powiąż reprezentanta z firmą”.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała stosowne uprawnienie.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada stosowne uprawnienie szczególne.

KROK 0

Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC i wybierz kontekst firmy, której dane chcesz sprawdzić. W tym celu:

 • jeśli jesteś powiązany z firmą na PUESC – wybierz tę firmę,
 • jeśli jesteś pracownikiem agencji celnej:
  • w pierwszym powiązaniu wybierz agencję celną, z którą jesteś powiązany,
  • w drugim powiązaniu wybierz firmę, z którą powiązana jest twoja agencja celna.

KROK 1

Otwórz formularz SVATAKC

 1. Wybierz na PUESC formularz SVATAKC Sprawdzenie zaświadczeń oświadczeń [SZPROT]
 2. Kliknij link do formularza.

Po kliknięciu otworzy się formularz z automatycznie wypełnionymi danymi wnioskodawcy i sprawdzanego podmiotu oraz informacją o złożonych zaświadczeniach lub oświadczeniach.

KROK 2

Odczytaj lub pobierz dane

Odczytaj dane wyświetlone na ekranie komputera. Sprawdź ważność czasową złożonych zaświadczeń lub oświadczeń.

Aby pobrać plik wybierz przycisk PDF, a następnie zapisz go na dysk komputera. Możesz go również wydrukować.

Zgodnie z art. 33 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 28 ustawy o podatku akcyzowym:

 1. Firma może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczeń należności podatkowych podczas stosowania wobec importowanych towarów procedur specjalnych (uszlachetniania czynnego, końcowego przeznaczenia, składowania celnego lub odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych) lub czasowego składowania tych towarów.
 2. Żeby skorzystać z tego uprawnienia trzeba przedłożyć organom skarbowym oświadczenia lub zaświadczenia, które potwierdzają, że:
 • firma jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny,
 • firma nie ma zaległości z tytułu cła, podatków, składek ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego,
 • wobec firmy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

Zgodnie z art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług:

 1. Firma może rozliczyć podatek VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy.
 2. Żeby skorzystać z tego uprawnienia trzeba przedłożyć organom skarbowym oświadczenia lub zaświadczenia, które potwierdzają, że firma:
 • nie ma zaległości we wpłatach podatków i składek ubezpieczenia społecznego,
 • jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Pamiętaj! Oświadczenia lub zaświadczenia możesz przedłożyć organom skarbowym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą importu.

SVATAKC Sprawdzenie zaświadczeń oświadczeń [SZPROT]

Formularz podglądu zaświadczeń / oświadczeń - VAT_art33_art33a, Akcyza_art28

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej spróbuj sprawdzić dane firmy ponownie, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych. Jeśli nie możesz czekać, udaj się do najbliższego oddziału celnego w celu sprawdzenia danych.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk:

Zaloguj do Help Desk SISC

 • w polu "Temat" wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon – 33 483 20 55.

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Strony w serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otworzą się w nowych oknach przeglądarki: