Strefa pracownika inspekcji

Jeśli jesteś pracownikiem:

 • Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego,
 • Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Inspekcji Handlowej,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Inspekcji Weterynaryjnej,
 • Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

to w serwisie Single Window:

 • obsłużysz wnioski skierowane do ciebie przez klientów,
 • ustalisz termin kontroli towarowej,
 • wydasz rozstrzygnięcie.

W sekcji Rejestracja do Single Window dla pracowników inspekcji przeczytasz, jak zarejestrować się do serwisu Single Window.

W sekcji Instrukcja dla pracowników inspekcji przeczytasz krok po kroku, jak obsłużyć wnioski i wydać rozstrzygnięcie.

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

 1. Wypełnij wniosek „Rejestracja osoby fizycznej”. Możesz go wysłać bez podpisu. Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP, wybierz przycisk „Podpisz”. Skróci to proces weryfikacji użytkownika.
 2. Zaloguj się – podaj ADRES E-MAIL oraz HASŁO.
 3. Podaj kod weryfikacyjny, który otrzymałeś w mailu.
 4. Wybierz z menu Mój pulpit | Moje dane.
 5. Odczytaj swój numer ID SISC.

UWAGA! Każda inspekcja może mieć inną organizację pracy i wyznaczyć regionalnego administratora systemu Single Window ze swojej inspekcji dla podległych jednostek na różnym poziomie. Ustal właściwego dla ciebie administratora systemu Single Window.

 1. Przekaż swój numer ID SISC administratorowi systemu Single Window z twojej inspekcji.
 2. Administrator systemu Single Window z twojej inspekcji poinformuje cię, kiedy możesz już rozpocząć pracę jako pracownik inspekcji w serwisie Single Window.
 3. Zaloguj się do PUESC.
 4. Rozwiń listę przy imieniu i nazwisku i wybierz reprezentowaną instytucję.
 5. Wybierz z głównego menu Single Window.
 1. Zaloguj się do PUESC.

 2. Rozwiń listę przy imieniu i nazwisku i wybierz reprezentowaną instytucję.

 3. Wybierz z głównego menu Single Window.

 4. W zakładce Sprawy i dokumenty | Do obsługi znajdziesz:

  • wszystkie wnioski, które wpłynęły do jednostki albo
  • wnioski po dekretacji, jeśli w twojej jednostce jest włączona dekretacja.

  Uwaga! Jeśli w twojej jednostce jest włączona dekretacja, w zakładce Sprawy i dokumenty | Do obsługi pojawi się kolumna Dekretacja. Sprawy, które są zadekretowane na ciebie, mają w tej kolumnie znacznik.

 5. Otwórz wniosek klikając dwukrotnie na jego nazwę lub za pomocą przycisku akcji „Otwórz”.

 6. Wybierz w polu Zdecyduj o kolejnym kroku w sprawie:

  • Odrzuć wniosek – jeśli wniosek jest błędnie skierowany,

  • Uznaj wniosek jako niekompletny – jeśli wniosek posiada pola do uzupełnienia/korekty, i nadaj znak sprawy w polu Znak sprawy inspekcji,

  • Skieruj do kontroli dokumentowej i nadaj znak sprawy w polu Znak sprawy inspekcji,

  • Skieruj do kontroli towarowej i nadaj znak sprawy w polu Znak sprawy inspekcji.

 7. W przypadku kontroli towarowej, podaj proponowaną datę i godzinę kontroli oraz proponowane miejsce kontroli.

 8. W zakładce Kontrola towarowa w sekcji Propozycja inspekcji możesz zmienić proponowane czas i miejsce kontroli.

 9. Po kontroli wybierz przycisk Dopisz rozstrzygnięcie.

 10. Po wypełnieniu rozstrzygnięcia:

  • wyślij je do wnioskodawcy – wybierz przycisk Wyślij, a następnie:
   • gdy w tej sprawie planujesz wydawać kolejne rozstrzygnięcia i nie chcesz zakończyć sprawy – wyślij tylko wybrane rozstrzygnięcie,

   • gdy w tej sprawie nie planujesz już wydawać kolejnych rozstrzygnięć - wyślij wybrane rozstrzygnięcie i zakończ sprawę,

   lub

  • wyślij je do podpisu przez przełożonego – wybierz przycisk Wyślij do podpisu.
 11. Jeśli otrzymałeś rozstrzygnięcie od swojego pracownika do podpisu:

  • odszukaj sprawę w zakładce Sprawy i dokumenty | W toku - w kolumnie Do podpisu sprawa będzie oznaczona znacznikiem,

  • otwórz ją i przejdź do zakładki Rozstrzygnięcie,

  • wyślij je do wnioskodawcy – wybierz przycisk Wyślij, a następnie:

   • gdy w tej sprawie planujesz wydawać kolejne rozstrzygnięcia i nie chcesz zakończyć sprawy – wyślij tylko wybrane rozstrzygnięcie,

   • gdy w tej sprawie nie planujesz już wydawać kolejnych rozstrzygnięć - wyślij wybrane rozstrzygnięcie i zakończ sprawę.

 12. Jeśli jednostka ma włączoną w panelu administracyjnym funkcjonalność Podpisywanie rozstrzygnięć, podpisz rozstrzygnięcie:

  • Jeśli dostaniesz komunikat, czy opuścić stronę, wybierz przycisk Wyjdź,

  • Wybierz rodzaj podpisu i przycisk Podpisz,

  • Wybierz przycisk Otwórz CertSign w okienku modalnym,

  • Zatwierdź podpisywany dokument i wyślij.

Funkcjonalności zakładek i przycisków

Zakładki i przyciski w serwisie Single Window:

 1. Sprawy i dokumenty – zobaczysz sprawy twojej jednostki:
  • Do obsługi – sprawy, które wpłynęły i czekają na obsługę,

  • Do dekretacji – sprawy, które oczekują na przypisanie do osoby obsługującej (zakładka widoczna tylko dla osób z rolą „Dekretacja”),

  • W toku – sprawy w realizacji,

  • Zakończone – sprawy, których obsługa została zakończona,

  • Wszystkie – wszystkie sprawy na jednostce albo wnioski/sprawy po dekretacji, jeśli w twojej jednostce jest włączona dekretacja,

  • przycisk Dodaj uproszczone rozstrzygnięcie – umożliwia wydanie rozstrzygnięcia w przypadku wniosku papierowego,

  • przycisk Wczytaj rozstrzygnięcie z pliku – umożliwia wczytanie pliku xml z rozstrzygnięciem.

 2. Koordynacje kontroli – sprawdzisz stan kontroli towarów koordynowanych z innymi instytucjami.

 3. Bilansowanie rozstrzygnięć – podejrzysz saldo oraz sprawdzisz wykorzystanie wydanych w twojej jednostce rozstrzygnięć.

 4. Awizacje towarów – otrzymasz informacje posiadane przez KAS, dotyczące przesyłek, które mają nadejść, a które potencjalnie mogą być przedmiotem twoich kontroli.

 5. Lista informacji – otrzymasz informacje skierowane przez właściwego dla ciebie administratora systemu Single Window lub przez KAS.

 6. Raporty – wygenerujesz raporty w zakresie wniosków i wydanych rozstrzygnięć.

 7. Administracja systemem – zakładka widoczna dla administratorów, umożliwia dodawanie użytkowników w ramach jednostki oraz konfigurację ustawień jednostki w systemie.

Filtry w serwisie Single Window

Filtry znajdziesz w każdej zakładce. Możesz je rozwinąć lub zwinąć.

Rodzaje filtrów:

 1. Filtry proste – przeszukasz sprawy po każdym polu wniosku/rozstrzygnięcia – wpisz lub wklej wartość, której szukasz i wybierz przycisk Filtruj,

 2. Filtry zaawansowane – podaj zawężające warunki,

 3. Filtry złożone – szukaj po każdym polu wniosku/rozstrzygnięcia.

Dekretacja i podpisywanie rozstrzygnięć

Wybór dla jednostki Dekretacja i Podpisywanie rozstrzygnięć ustawia administrator systemu Single Window twojej jednostki w zakładce Administracja systemem | Jednostki.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

W CSD wybierz usługę Single Window dla pracownika inspekcji oraz typ zgłoszenia:

 • zapytania i inne wnioski pracownika inspekcji,
 • usługa nie działa prawidłowo dla pracownika inspekcji,
 • w polu "temat" wpisz nazwę usługi Single Window,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon:
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych i z zagranicy),
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych).

UWAGA! Wsparcie telefoniczne jest świadczone wyłącznie w zakresie zakładania konta na portalu PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą na potrzeby korzystania z usługi.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.