Zarezerwuj termin odprawy granicznej autokaru lub pojazdu ciężarowego

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli:

 • jesteś przedstawicielem podmiotu, którego towar wywożony jest za granicę przez przejścia graniczne w Bezledach i Grzechotkach lub kierowcą, który ten towar przewozi,
 • obsługujesz zorganizowane przewozy autokarowe przez przejścia graniczne w Bezledach i Grzechotkach lub jesteś kierowcą wykonującym taki przewóz.

Dzięki usłudze:

 • zarezerwujesz termin odprawy wywozowej na drogowym przejściu granicznym w Bezledach lub Grzechotkach,
 • zarezerwujesz termin odprawy autokaru wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z Polski przez drogowe przejście graniczne w Bezledach lub Grzechotkach.

Z usługi skorzystasz za pomocą formularzy lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Przed wypełnieniem formularza przygotuj dane:

 • planowany termin przyjazdu na przejście graniczne,
 • numer rejestracyjny pojazdu lub autokaru,
 • dane kierowcy i pasażerów (imię, nazwisko, nr paszportu, datę urodzenia, datę wystawienia i ważności dokumentu podróży),
 • dane przewoźnika z nadanym EORI,
 • w przypadku pojazdu ciężarowego: liczbę zgłoszeń, którymi objęto towary oraz numery kontenerów (jeżeli dotyczy),
 • LRN – Lokalny Numer Referencyjny – patrz KROK 1 punkt 5.

Jeśli chcesz anulować rezerwację, przygotuj „Numer awizacji” – patrz KROK 1 punkt 6.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Zgłoszenie możesz również wysłać, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz zgłoszenia awizacyjnego

 1. Wybierz na PUESC formularz zgłoszenia:
 1. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

UWAGA! Wypełniając formularz SAT101, podaj numer telefonu, a poprzez SMS otrzymasz następujące informacje:

 • o przyjęciu twojej awizacji i nadaniu jej numeru awizacji oraz daty i godziny rezerwacji terminu odprawy granicznej,
 • o przybyciu pojazdu na przejście graniczne i pobycie w strefie oczekiwania,
 • o zakończeniu odprawy.
 1. Jeśli wypełniasz formularz SAT101 Awizacja Drogowa Towarowa [SATOS]strona otwiera się w nowym oknie:
 • możesz wybrać oddział celny w Bezledach lub Grzechotkach po numerze i nazwie oddziału, po numerze drogi i rodzaju inspekcji,
 • jeśli po wybraniu oddziału celnego w polu „Utrudnienia w wybranym oddziale” pojawi się informacja „Brak obsługi awizacji”, nie będziesz mógł wybrać terminu odprawy.
 1. Jeśli wypełniasz formularz SAT102 Awizacja Drogowa Autokarowa [SATOS]strona otwiera się w nowym oknie:
 • możesz wybrać oddział celny Bezledy lub Grzechotki po numerze i nazwie oddziału.

 1. W sekcji „Dane dokumentu” wprowadź LRN – Lokalny Numer Referencyjny.

LRN składa się z:

 • dwuliterowego przedrostka
 • ZA – dla Zgłoszenia awizacyjnego,
 • SP – dla Sprostowania,
 • UW – dla Unieważnienia,
 • dwóch ostatnich cyfr roku,
 • pięciocyfrowego, niepowtarzalnego numeru w bieżącym roku.

Przykładowy LRN:
ZA2100001” – gdzie „ZA” oznacza zgłoszenie awizacyjne, „21” – bieżący rok, „00001” – pięciocyfrowy, niepowtarzalny numer w bieżącym roku.

 1. Jeśli chcesz unieważnić lub sprostować awizację – wprowadź nowy numer LRN i  „Numer awizacji”. „Numer awizacji” odczytaj z komunikatu „Potwierdzenie przyjęcia komunikatu (SAT001) ”, który został wysłany do twojego zgłoszenia awizacyjnego – patrz KROK 3.
 2. Jeśli zgłaszasz autokar i chcesz wczytać Listę osób z pliku Excela:
 • dane pierwszej osoby np. kierowcy wpisz bezpośrednio na formularzu, a nie na Liście w Excelu,
 • pobierz szablon z formularza i wypełnij go,
 • użyj przycisku w szablonie „Zapisz jako XML”,
 • użyj przycisku „Wybierz plik” na formularzu i wskaż plik .xml, który zapisałeś,
 • wybierz przycisk na formularzu „Importuj listę osób”.
 1. Wygeneruj dokument (zgłoszenie awizacyjne) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Wyślij zgłoszenie

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty do wysyłki

zaznacz zgłoszenie i wyślij.

KROK 3

Odbierz potwierdzenie przyjęcia rezerwacji lub komunikat o błędzie

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji:

 • otrzymasz poprzez SMS – jeżeli podczas rejestracji zgłoszenia awizacyjnego podałeś numer telefonu,

 • znajdziesz w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

Uwaga! Potwierdzenie rezerwacji lub komunikat o błędzie otrzymasz w ciągu kilku minut po wysłaniu zgłoszenia awizacji.

W zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

otrzymasz jeden z komunikatów zwrotnych:

 • Potwierdzenie przyjęcia komunikatu (SAT001) – informuje o przyjęciu zgłoszenia awizacji lub sprostowania awizacji i zawiera „Numer awizacji”,

 • Odmowa przyjęcia komunikatu (SAT002) – zawiera opis błędu lub błędów w przesłanej awizacji,

Jeżeli zgłoszenie nie zostało wcześniej zapisane jako robocze, musisz powtórzyć rejestrację awizacji począwszy od KROKU 1. W każdym przypadku nadaj nowy numer LRN.

Komunikat o przyjęciu lub odrzuceniu unieważniania awizacji otrzymasz dopiero po zakończeniu przetwarzania zgłoszenia unieważnienia. Może to potrwać do 2 dni.

 • Odrzucenie unieważnienia zgłoszenia awizacyjnego (SAT006) – informuje o odrzuceniu unieważnienia awizacji,

 • Potwierdzenie unieważnienia zgłoszenia awizacyjnego (SAT007) – informuje o przyjęciu unieważnienia awizacji.

Aby przeczytać komunikat, zaznacz go, a następnie wybierz przycisk „Podgląd dokumentu”.

Zrób rezerwację jak najwcześniej, kiedy zgromadzisz wszystkie dane potrzebne do rezerwacji i ustalisz termin przekroczenia granicy.

Dzięki usłudze:

 • zarezerwujesz termin odprawy na granicy,
 • skrócisz czas pobytu na granicy,
 • umożliwisz funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej przeprowadzenie części procedur związanych z odprawą przed twoim przybyciem na granicę.

Formularz rezerwacji przejazdu pojazdu ciężarowego dla drogowych przejść granicznych w Bezledach i Grzechotkach

Formularz rezerwacji przejazdu autokaru/autobusu dla drogowych przejść granicznych w Bezledach i Grzechotkach

Formularz zgłoszenia unieważnienia awizacji

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje.

Możesz też wczytać, podpisać i wysłać komunikat w formie pliku .xml, który przygotowałeś poza PUESC. Sprawdź, jak to zrobić w sekcji Wczytanie na PUESC pliku komunikatu w formacie .xml – informacje dla użytkowników.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W takich sytuacjach rezerwacja terminu odprawy granicznej autokaru lub pojazdu ciężarowego nie jest możliwa.

Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Serwis granica.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie) – zawiera przydatne informacje o sytuacji na przejściach granicznych, dostępnych udogodnieniach i obowiązujących przepisach.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 12:53 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 01.10.2021 10:45 Robert Żuławiński