Powiadom o planowanym dostarczeniu lub dostarczonym towarze na przejście graniczne

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli:

 • jesteś podmiotem zaangażowanym w obrót towarowy z zagranicą, w szczególności:
  • importerem,
  • eksporterem,
  • przewoźnikiem,
  • spedytorem,
  • armatorem,
 • reprezentujesz firmę kurierską,
 • reprezentujesz agencję celną.

Dzięki usłudze:

 • w możliwie najkrótszym czasie przejdziesz odprawę graniczną przesyłając zgłoszenie awizacyjne przed przybyciem towaru na wybrane lotnicze lub kolejowe przejście graniczne,
 • umożliwisz funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej przeprowadzenie części procedur związanych z odprawą przed twoim przybyciem na granicę.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą kanału webservice (usługa sieciowa) lub formularzy na PUESC.

Kanał webservice jest podstawowym kanałem komunikacji dla transportu lotniczego i kolejowego.

Złóż zgłoszenie awizacyjne przed dostarczeniem towaru do granicznego oddziału celnego lub przed przybyciem środka transportu na przejście graniczne.

Przed wypełnieniem zgłoszenia awizacyjnego przygotuj:

 • termin, w którym towar dotrze na przejście graniczne,
 • dane o towarach, które są przedmiotem przywozu lub wywozu,
 • rodzaje i numery dokumentów, które towarzyszą przesyłce (np. faktur, specyfikacji, wymaganych pozwoleń i certyfikatów),
 • dane podmiotów i osób, które biorą udział w transakcji,
 • w zależności od rodzaju transportu, numery rejestracyjne lub nazwy własne środków transportu, numery lotów, kontenerów lub wagonów,
 • trasy przejazdu,
 • LRN – Lokalny Numer Referencyjny – niepowtarzalny numer nadawany przez  firmę – patrz KROK1 punkt 2.

Jeśli chcesz anulować rezerwację, przygotuj „Numer awizacji” – patrz KROK 1 punkt 3.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Więcej informacji o awizacji kolejowej i wykazie wagonowym przeczytasz w sekcji Co powinieneś wiedzieć.strona otwiera się w nowym oknie

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcje:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne.

 1. Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie
 2. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.strona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie

Żeby skorzystać z usługi, wymagane są uprawnienia do jednego lub więcej systemów celnych: AIS-ICS, AIS-Import, AES lub NCTS2.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała wymienione wcześniej uprawnienie.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada wymienione wcześniej uprawnienie.

KROK 0

Jeśli składasz zgłoszenie awizacyjne na PUESC:

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć zgłoszenie.

KROK 1

Wypełnij odpowiedni formularz

Jeśli składasz zgłoszenie awizacyjne na PUESC:

 1. Wybierz na PUESC odpowiedni formularz:

Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

 1. W Sekcji „Dane dokumentu” musisz wprowadzić LRN – Lokalny Numer Referencyjny, który musi być niepowtarzalny w bieżącym roku.

LRN składa się z:

 • dwuliterowego przedrostka:
  • ZA – dla Zgłoszenia awizacyjnego,
  • SP – dla Sprostowania,
  • UW – dla Unieważnienia,
  • WW – dla Wykazu Wagonowego,
 • dwóch ostatnich cyfr roku,
 • pięciocyfrowego, niepowtarzalnego numeru w bieżącym roku.

Przykładowy LRN:
ZA2100001” – gdzie „ZA” oznacza zgłoszenie awizacyjne, „21” – bieżący rok, „00001” – pięciocyfrowy, niepowtarzalny numer w bieżącym roku.

 1. Jeśli chcesz unieważnić lub sprostować awizację – wprowadź nowy numer LRN i numer „Numer awizacji”. „Numer awizacji” odczytaj z komunikatu „Potwierdzenie przyjęcia komunikatu (SAT001)”, który został wysłany do twojego zgłoszenia awizacyjnego – patrz KROK 4.
 2. Wygeneruj zgłoszenie i przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz zgłoszenie

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. profilem zaufanym ePUAP.

KROK 3

Wyślij zgłoszenie

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz zgłoszenie i wyślij.

KROK 4

Odbierz potwierdzenie przyjęcia rezerwacji lub komunikat o błędzie

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji znajdziesz w zakładce:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

Uwaga! Potwierdzenie rezerwacji lub komunikat o błędzie otrzymasz w ciągu kilku minut po wysłaniu zgłoszenia awizacji.

W zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty otrzymasz jeden z komunikatów zwrotnych:

 • Potwierdzenie przyjęcia komunikatu (SAT001) – informuje o przyjęciu zgłoszenia awizacji lub sprostowania awizacji i zawiera „Numer awizacji”,
 • Odmowa przyjęcia komunikatu (SAT002) – zawiera opis błędu lub błędów w przesłanej awizacji,

Jeżeli zgłoszenie nie zostało wcześniej zapisane jako robocze, musisz powtórzyć rejestrację awizacji począwszy od Kroku 1. W każdym przypadku nadaj nowy numer LRN.

Komunikat o przyjęciu lub odrzuceniu unieważniania awizacji otrzymasz dopiero po zakończeniu przetwarzania zgłoszenia unieważnienia. Może to potrwać do 2 dni.

 • Odrzucenie unieważnienia zgłoszenia awizacyjnego (SAT006) – informuje o odrzuceniu unieważnienia awizacji,
 • Potwierdzenie unieważnienia zgłoszenia awizacyjnego (SAT007) – informuje o przyjęciu unieważnienia awizacji,
 • Odrzucenie wykazu wagonowego  (SAT005) – informuje o odrzuceniu wykazu wagonowego.

Aby przeczytać komunikat, zaznacz go, a następnie wybierz przycisk „Podgląd dokumentu”.

Dodatkowe informacje dotyczące komunikatów w ruchu kolejowym

Komunikat zgłoszenia awizacyjnego/sprostowania dla ruchu kolejowego SAT103 służy do awizowania kolejowej przesyłki, która została nadana i zmierza w kierunku przejścia granicznego.

 • Zawiera dane o towarach znajdujących się w pojedynczym wagonie lub kontenerze albo też grupie wagonów lub kontenerów.
 • Możesz wysłać już w momencie nadania przesyłki do przewozu.
 • Funkcjonuje zarówno na kierunku przywozowym jak i wywozowym.
 • Po wysłaniu możesz sprostować i unieważnić.
 • Jeśli wyślesz SAT103 na kierunku wywozowym, który jest uzupełniony o numery zgłoszeń celnych,  otrzymasz zwrotnie informacje o statusie tych zgłoszeń.
 • Awizacja kolejowa SAT103 zostanie powiązana z wykazem wagonowym.

Komunikat wykazu wagonowego SAT104 zawiera informacje o składzie pociągu przygotowanego do przekroczenia granicy zarówno na kierunku przywozowym, jak i wywozowym.

 • Jeżeli przekażesz wykaz wagonowy do systemu SATOS, obsługa pociągu na granicy będzie przyspieszona.

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesyłać zgłoszenia awizacyjne przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC kanałem webservice (usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy komunikacji znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje.

Żeby skorzystać z funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC kanałem webservice, musisz zarejestrować siebie, firmę oraz twoje uprawnienia do reprezentacji firmy – patrz KROK WSTĘPNY w sekcji Usługa krok po kroku.

Możesz też wysłać zgłoszenie awizacyjne w formacie pliku .xml, który przygotowałeś poza PUESC. Sprawdź, jak to zrobić, w sekcji Wczytanie na PUESC pliku komunikatu w formacie .xml – informacje dla użytkowników.

Usługa jest bezpłatna.

Niedostępność usługi może być spowodowana nagłą awarią lub zapowiedzianymi pracami serwisowymi. Skorzystanie z usługi nie będzie możliwe. Zaczekaj na przywrócenie dostępności systemu.

W przypadku niedostępności kanału webservice, możesz wysłać komunikat (zgłoszenie awizacyjne) w formacie pliku .xml, który przygotowałeś poza PUESC. Sprawdź, jak to zrobić, w sekcji Wczytanie na PUESC pliku komunikatu w formacie .xml – informacje dla użytkowników.

Serwis granica.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie) – zawiera przydatne informacje o sytuacji na przejściach granicznych, dostępnych udogodnieniach i obowiązujących przepisach.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 12:52 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 04.10.2021 11:59 Piotr Wróbel