Sprawdź status odprawy granicznej pojazdu

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś przedsiębiorcą, który:

 • wykonuje lub korzysta z międzynarodowego przewozu towarów,
 • dokonuje odpraw granicznych związanych z przewozem towarów,
 • chce uzyskać informacje o bieżącym statusie odprawy granicznej swojego pojazdu.

Dzięki usłudze uzyskasz bieżące informacje o statusie odpraw twoich pojazdów na poszczególnych przejściach granicznych. Możesz sprawdzić te dane od momentu wjazdu pojazdu na teren przejścia do jego opuszczenia.

Usługa jest dostępna dla drogowego ruchu towarowego:

 • przez całą dobę,
 • 7 dni w tygodniu,
 • w kilku wersjach językowych.

Z usługi możesz skorzystać po zalogowaniu się i wybraniu kontekstu firmy, klikając w link do usługi.

Zapoznaj się z filmem Jak sprawdzić status odprawy granicznej pojazdu? (strona otwiera się w nowym oknie) zamieszczonym w serwisie YouTube.

Film Jak sprawdzić status odprawy granicznej pojazdu? dostępny jest również w wersji z audiodeksrypcją (strona otwiera się w nowym oknie).

Usługa nie jest obowiązkowa. Uzyskane informacje możesz wykorzystać przy planowaniu i realizacji międzynarodowego przewozu towarów jako wsparcie procesów logistycznych i zarządczych w swoim przedsiębiorstwie.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie.

Pamiętaj, że możesz powiązać bezpośrednio z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie do systemu „Cyfrowa Granica”.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/pracownik posiada uprawnienie do systemu „Cyfrowa Granica”.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Zawsze wybierz kontekst firmy.
 3. Jeżeli reprezentujesz kilka firm, wybierz firmę, w kontekście której chcesz korzystać z usługi.

  Uwaga! Niewybranie kontekstu firmy spowoduje brak prezentacji tabeli ze statusami odpraw pojazdów po przejściu do usługi.

KROK 1

Przejdź do usługi

 1. W menu bocznym po lewej stronie wybierz obszar „Cło, granica i statystyka”. Po rozwinięciu widoczne są grupy usług. Wybierz grupę „Odprawa graniczna”. Przewiń stronę w dół i wybierz z listy usługę „ Sprawdź status odprawy granicznej pojazdu”. We wstępie do opisu usługi znajdziesz podstawowe informacje o usłudze. 
 2. Przejdź do sekcji: „Usługa krok po kroku”.
 3. Przewiń opis do  KROKU 1 „Przejdź do usługi” i wybierz Sprawdź status odprawy granicznej pojazdu.strona otwiera się w nowym oknie
 4. Zaczekaj na odświeżenie widoku tabeli. Na ekranie wyświetli się lista pojazdów, które są w twojej dyspozycji wraz z informacjami o statusach ich obsługi. System automatycznie wyświetli informacje o statusach odpraw według ustawień domyślnych tabeli.

Uwaga! Ustawienia domyślne tabeli są określone przez administratora usługi, dlatego prezentowane w niej dane mogą pochodzić z okresu krótszego niż okres korzystania z usługi.

KROK 2

Wprowadź parametry (krok opcjonalny)

 1. W widoku tabeli statusów możesz wprowadzić parametry do przeglądu danych:
 • data i czas od (kalendarz uwzględnia datę określoną przez administratora usługi),
 • data i czas do,
 • numery rejestracyjne,
 • status (odprawy granicznej),

Status jest związany bezpośrednio z czynnościami rejestrowanymi w systemie KAS i oznacza:

„Wjazd” – wjazd pojazdu na teren przejścia granicznego i rozpoczęcie rejestracji na stacji wjazdowej lub wagowej

„Odprawa” – zakończenie rejestracji pojazdu na stacji wjazdowej lub wagowej i wjazd do strefy odprawy głównej (dla pojazdów ładownych – obsługi dokumentów)

„Odprawiony” – zakończenie czynności obsługowych w strefie odprawy głównej i zaakceptowanie zezwolenia wyjazdu z przejścia granicznego dla pojazdu

„Zawrócony – zatwierdzenie zadania związanego z zawróceniem pojazdu z terenu przejścia granicznego

 • kierunek (ruchu),
 • oddział celny.
 1. Zmianę parametrów zatwierdź przyciskiem „Filtruj”.

KROK 3

Odczytaj status odprawy granicznej pojazdu

 1. Odczytaj status odprawy pojazdu na liście wyświetlonej na ekranie.

Jeśli nie wprowadziłeś parametrów do przeglądu danych, system wyświetli wszystkie informacje o statusach odpraw pojazdów.

Jeśli wprowadziłeś parametry do przeglądu danych (KROK 2), otrzymasz informacje w zakresie ograniczonym wprowadzonymi parametrami.

 1. Otrzymaną listę (opcjonalnie po zaznaczeniu opcją „checkbox” interesujących cię rekordów)  możesz:
 • przeszukiwać i sortować,
 • wydrukować,
 • zapisać jako PDF,
 • przenieść do Excel lub CSV.

Uwaga! Komunikaty o zmianie statusu odprawy pojazdu możesz również otrzymywać na adres e-mail, który wskażesz w ustawieniach usługi.

Pamiętaj! Możesz dostosować ustawienia usługi do swoich potrzeb i subskrybować usługę na określony okres (1 rok lub krótszy okres).

Skorzystaj z opcji „Ustawienia” i w widoku „Zmiana ustawień usługi” podaj i zapisz:

 • okres, w którym chcesz otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu odprawy,
 • rodzaj statusów, o jakich chcesz być informowany,
 • adres e-mail, na który chcesz otrzymywać komunikaty o zmianie statusu odprawy.

Uwaga! Na kilka dni przed wygaśnięciem okresu subskrypcji usługi zalogowanemu użytkownikowi pojawi się na stronie usługi komunikat przypominający o zbliżającym się terminie wygaśnięcia subskrypcji.

Uwaga! Przedłużenie okresu subskrypcji można wykonać w „Ustawieniach” usługi poprzez wskazanie nowej daty końcowej subskrypcji.

Pamiętaj! Powiadomienia e-mail są przekazywane zawsze na jeden adres e-mail firmy, który został wskazany „Ustawieniach”. Zmiany adresu może dokonać każdy reprezentant firmy.

 1. Urządzenia, które są zainstalowane na drogowych przejściach granicznych, automatycznie pobierają i przetwarzają dane na temat wjazdu pojazdów do Polski i ich wyjazdu z kraju. Pozwala to na bieżąco monitorować ruch na terenie przejścia. Informacja o firmie, która dysponuje pojazdem, jest powiązana z numerem rejestracyjnym pojazdu. Umożliwia to indywidualne informowanie o aktualnym statusie odprawy każdego pojazdu. Każdy nowy środek transportu zostanie automatycznie powiązany z przewoźnikiem i ujęty w zestawieniu statusów odprawy od momentu, kiedy po raz pierwszy pojawi się na granicy.
 2. Informacje i komunikaty o statusie odprawy pojazdu są aktualizowane i przekazywane na bieżąco odpowiednio do etapu obsługi pojazdu w systemie informatycznym KAS. Dzięki usłudze otrzymasz tylko jeden (aktualny) status odprawy. Informacje e-mail dotyczą indywidulanie każdego nowego statusu.
 1. Na terenie przejścia granicznego kierowca pojazdu może skorzystać z dedykowanej infrastruktury, która umożliwia w szczególności obsługę rezerwacji terminu odprawy granicznej i kolejkowania pojazdu w oczekiwaniu do odprawy:
 • infokiosków,
 • tablic informacyjnych,
 • innych metod komunikacji wykorzystywanych do obsługi klienta (SMS, CB-Radio).
 1.  Po wjeździe na przejście graniczne kierowca pojazdu otrzymuje kartę zbliżeniową służącą m.in. do autoryzacji dodatkowych usług. Przy użyciu karty kierowca może:
 • zarezerwować termin przyszłej, planowanej odprawy granicznej,
 • przeglądać szczegóły i obsługiwać aktualną rezerwację (zmienić status, wskazać numer telefonu do komunikacji SMS),
 • odczytywać lub otrzymywać na bieżąco powiadomienia o aktualnym miejscu w kolejce do odprawy i szacunkowym czasie do rozpoczęcia odprawy,
 • skorzystać z opcji zgłoszenia gotowości do wcześniejszego wywołania do odprawy,
 • odczytywać lub otrzymywać na bieżąco powiadomienia o wywołaniu do rozpoczęcia odprawy granicznej,
 • odczytać wyniki ważenia pojazdu z bieżącej odprawy,
 • sprawdzić status zgłoszeń celnych z bieżącej odprawy.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. W takich sytuacjach usługa jest niedostępna.

Serwis granica.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie) – zawiera przydatne informacje o sytuacji na przejściach granicznych, dostępnych udogodnieniach i obowiązujących przepisach.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 12:49 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 09.08.2021 09:23 Piotr Wróbel