Single Window i kontrole inspekcji granicznych

Grupa usług planowanych na rok 2021

Usługi w serwisie Single Window kierujemy do klientów KAS

 • przedsiębiorców – importerów/eksporterów i ich przedstawicieli,

którzy realizują w Polsce odprawy celne towarów.

W serwisie znajdziesz usługi, które pozwolą ci spełnić wymagania dotyczące obowiązku poddania towaru granicznym kontrolom inspekcji takich jak:

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • Inspekcja Weterynaryjna,
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Inspekcja Rybołówstwa Morskiego.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia na PUESC w 2021 r. usług z zakresu Single Window:

 • Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczace rybołówstwa
 • Uzyskaj graniczne dokumenty fitosanitarne
 • Uzyskaj graniczne dokumenty jakości handlowej
 • Uzyskaj graniczne dokumenty sanitarne
 • Uzyskaj graniczne dokumenty weterynaryjne