Zweryfikuj podpis elektroniczny

Dzięki usłudze sprawdzisz status podpisu elektronicznego na dokumencie, który otrzymałeś z jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) lub Ministerstwa Finansów.

Przejdź do weryfikacji podpisu (strona otwiera się w nowym oknie).

Informacje, które znajdują się w opisie usługi, dotyczą zarówno podpisu elektronicznego, jak i pieczęci elektronicznych.

Usługa umożliwia sprawdzenie podpisów elektronicznych dla dokumentów w różnych formatach, w szczególności dedykowanych dla plików PDF oraz XML.

Usługa nie jest kwalifikowaną usługą zaufania w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS).

Usługa nie może być używana do zautomatyzowanych walidacji podpisów.

Usługa sprawdza aktualny status podpisu na podstawie danych zawartych w dokumencie oraz udostępnianych przez wystawcę certyfikatu. Potwierdza ważność podpisu wtedy, gdy:

  • dokument, który był podpisany, nie został zmieniony oraz
  • certyfikat osoby podpisującej powiązany z podpisem jest ważny w momencie sprawdzenia, to znaczy nie został unieważniony i nie wygasł.
    Dlatego też podpis elektroniczny może mieć status „ważny” jedynie w okresie ważności certyfikatu.

Podpis elektroniczny będzie miał status podpisu „nieważny” w przypadku:

  • upływu terminu ważności certyfikatu,
  • unieważnienia certyfikatu,
  • zmiany w treści dokumentu po jego podpisaniu.

Jeśli chcesz zachować wynik weryfikacji, możesz zapisać go w pliku PDF.

Polityka niekwalifikowanej usługi weryfikacji podpisu elektronicznego - plik pdf (193 KB)

Usługa jest bezpłatna.

Usługa może być czasowo niedostępna z powodu prac serwisowych lub awarii. Poszukaj informacji o tym na stronie głównej w komunikatach.

Strony w serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 07.09.2023 11:19 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 12.10.2022 12:33 Sylwia Mystkowska