Uzyskaj lub unieważnij certyfikat celny

 

Ważne dokumenty:

Certyfikaty Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów

Dane identyfikacyjne certyfikatu głównego urzędu certyfikacji (CCK MF Root):
Wystawca: Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansow
Nr seryjny:‎ 15
Odcisk palca: ‎31 35 e4 2e 93 cb 89 dc bb 27 97 03 a9 8b 23 0a 43 56 09 2d

Elektroniczne dokumenty, komunikaty, wnioski, przesyłane do Krajowej Administracji Skarbowej, w większości przypadków muszą zostać podpisane. Szczegółowe informacje o wymaganiach są dostępne w opisach usług.

Jeżeli chcesz uzyskać certyfikat celny musisz:

 • zarejestrować się na portalu PUESC
 • potwierdzić swoją tożsamość w najbliższym organie celnym

lub

 • podpisać wniosek jednostopniowej rejestracji lub aktualizacji danych osoby fizycznej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym   

Usługa skierowana jest do użytkowników portalu PUESC, którzy posiadają:

 • numer IDSISC
 • konto z rozszerzonym zakresem uprawnień

Aby pobrać nowy certyfikat celny musisz:
 • zalogować się do konta
 • przejść na zakładkę „Moje dane” i wybrać z bocznego menu z prawej strony „Certyfikaty Celne”
 • wybrać przycisk „Generuj certyfikat celny” znajdujący się po lewej stronie pod tabelką zawierającą dane już wygenerowanych certyfikatów celnych.
Aby unieważnić już posiadany certyfikat celny musisz:

Usługa jest bezpłatna.

Osoba, która posiada certyfikat celny może podpisywać dokumenty, wnioski i komunikaty wysyłane w formie elektronicznej do systemów celno-skarbowych, które są oferowane na PUESC.

 

Jeżeli masz wątpliwości możesz skorzystać z pomocy Help Desk:

 • pod numerem telefonu: 33 483 20 55;
 • za pośrednictwem portalu Help Desk SISC (wymagane założenie konta na PUESC);
 • występując z zapytaniem na adres e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl podając w temacie wiadomości nazwę usługi „Uzyskaj lub unieważnij certyfikat celny”;
 • Więcej szczegółów dotyczących zakresu wsparcia , czasów obsługi oraz innych informacji znajdziesz na głównej stronie Pomocy HelpDesk

 

 • artykuł 10b Ustawy z dnia 19 marca 2004r. Prawo celne.
 • paragraf 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.