Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Dokumenty elektroniczne przesyłane poprzez PUESC podpisuje się:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego lub
  • zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Niektóre dokumenty można przesłać potwierdzając je kwotą przychodu za poprzedni rok. Sprawdź w opisie konkretnej usługi, czy dokument, który chcesz złożyć na PUESC dopuszcza taką możliwość.

Certyfikat celny jest bezpłatny. Posiadając go będziesz mógł podpisywać i chronić integralność przesyłanych dokumentów.

Aby uzyć podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu celnego musisz skorzystać z programu CertSign. Przejdź do strony o Systemie Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) i pobierz program CertSign. 

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług:

System Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) zapewnia usługi chroniące integralność przesyłanych dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego oraz potwierdzające tą drogą tożsamość ich nadawców. W tym celu możesz posłużyć się na PUESC ważnym certyfikatem kwalifikowanym, wydanym w jednym z państw UE lub profilem zaufanym ePUAP. PKI oferuje dodatkowo możliwość uzyskania bezpłatnego niekwalifikowanego certyfikatu celnego, który może być wykorzystany do potwierdzania komunikatów przesyłanych do KAS poprzez PUESC.

Posługiwanie się certyfikatem kwalifikowanym czy profilem zaufanym ePUAP nie wymaga podejmowania na PUESC dodatkowych działań – użytkownik może posługiwać się nimi przy korzystaniu z usług. System dokonuje weryfikacji ważności podpisów i certyfikatów korzystając z danych publikowanych przez podmioty świadczące usługi certyfikacyjne.

Pozyskanie niekwalifikowanego certyfikatu celnego wymaga utworzenia konta na PUESC. Certyfikaty wydawane są osobom fizycznym.

Przed złożeniem wniosku o certyfikat zapoznaj się z postanowieniami polityki certyfikacyjnej oraz dokumentów wydanych na jej podstawie.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby klucze kryptograficzne były generowane i przechowywane na nośniku kryptograficznym – karcie lub tokenie USB. Użytkownik jest zobowiązany do właściwej ochrony danych kryptograficznych, którymi identyfikuje się w kontaktach z KAS. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego, należy niezwłocznie zawiesić bądź unieważnić wydany certyfikat celny, zgłaszając żądanie za pośrednictwem Help Desk SISC.

 

Instrukcje:

Instrukcja użytkownika CertSign

Pliki instalacyjne programu CertSign:

certsign_windows-x32_1_3_69.exe

certsign_windows-x64_1_3_69.exe

certsign_unix_1_3_69.sh

certsign_macos_1_3_70.dmg