Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Poprzez PUESC przekażesz organom KAS dokumenty:

  • podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
  • potwierdzone kwotą przychodu za poprzedni rok (sprawdź w opisie konkretnej usługi, czy dokument, który chcesz złożyć na PUESC, dopuszcza taką możliwość).

Poprzez PUESC otrzymasz od organów KAS dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone podpisem lub pieczęcią elektroniczną. Usługa "Zweryfikuj podpis elektroniczny” umożliwi ci sprawdzenie aktualnego statusu zaawansowanych podpisów i pieczęci elektronicznych weryfikowanych certyfikatem celnym, certyfikatem kwalifikowanym, podpisów zaufanych oraz podpisów osobistych.

Certyfikat celny jest bezpłatny. Posiadając go, będziesz mógł podpisywać i chronić integralność dokumentów przesyłanych poprzez PUESC. Aby użyć podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu celnego, możesz skorzystać z programu CertSign.

Pozyskanie niekwalifikowanego certyfikatu celnego wymaga utworzenia konta na PUESC. Certyfikaty wydawane są osobom fizycznym.

Przed złożeniem wniosku o certyfikat zapoznaj się z postanowieniami polityki certyfikacyjnej oraz dokumentami wydanymi na jej podstawie.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby klucze kryptograficzne były generowane i przechowywane na nośniku kryptograficznym – karcie lub tokenie USB. Użytkownik jest zobowiązany do właściwej ochrony danych kryptograficznych, którymi identyfikuje się w kontaktach z KAS. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego, należy niezwłocznie zawiesić bądź unieważnić wydany certyfikat celny, zgłaszając żądanie za pośrednictwem Help Desk SISC.

Instrukcje:

Instrukcja użytkownika CertSign - plik pdf (3,67 MB)

Pliki instalacyjne programu CertSign:

CertSign Windows x32 wersja 1.3.69 - plik exe (91,3 MB) - dla systemu Windows w architekturze 32-bitowej

CertSign Windows x64 wersja 1.3.69 - plik exe (95 MB) - dla systemu Windows w architekturze 64-bitowej

CertSign unix wersja 1.3.69 - plik sh (101 MB) - dla systemu Linux

CertSign macos wersja 1.3.70 - plik dmg (110 MB) - dla systemu macOS