Aby zobaczyć listę swoich certyfikatów celnych, musisz:

  1. zalogować się do konta na PUESC,
  2. przejść do zakładki „Mój pulpit”, do sekcji „Moje dane” i wybrać odnośnik „Certyfikaty celne” - wyświetli się "Lista certyfikatów celnych".

Po wyświetleniu uzyskujesz listę osobistych certyfikatów celnych wraz z ich numerami seryjnymi i datą ważności. Możesz również pobrać certyfikat (część publiczną zawierającą klucz publiczny).

Widok listy certyfikatów celnych dostępny jest tylko po zalogowaniu do konta na PUESC. Lista prezentuje certyfikaty celne wydane użytkownikowi.

Certyfikaty na PUESC nie zawierają kluczy prywatnych – dostępna jest wyłącznie część publiczna. Jeśli użytkownik utraci dostęp do klucza prywatnego (np. go skasuje), nie będzie możliwości jego odzyskania. Konieczne będzie wygenerowanie nowego certyfikatu.

Usługa jest bezpłatna.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2023 13:35 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 25.07.2022 10:00 Sylwia Mystkowska