Złóż dokument e-SAD dla przemieszczania wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Usługa umożliwia realizację przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych objętych zharmonizowaną akcyzą, dopuszczonych do konsumpcji na terytorium Unii Europejskiej (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy), z zastosowaniem systemu EMCS PL2 na podstawie elektronicznych uproszczonych dokumentów administracyjnych e-SAD.

Usługa skierowana jest do:

  • uprawnionych odbiorców, w tym dokonujących jednorazowego nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • uprawnionych wysyłających, w tym dokonujących jednorazowej dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Usługa umożliwia przedsiębiorcom realizację zadań wynikających z przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, w tym m.in. złożenie projektu dokumentu e-SAD oraz raportu odbioru.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ".

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

Informacje na temat zakładania konta na PUESC znajdziesz w opisie usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

KROK 1

Zarejestruj firmę na PUESC, jeżeli nie była wcześniej zarejestrowana w tym serwisie (jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, zaktualizuj je) – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.

KROK 2

Uzyskaj numer akcyzowy:

  • uprawnionego odbiorcy,
  • jednorazowego uprawnionego odbiorcy,
  • uprawnionego wysyłającego,
  • jednorazowego uprawnionego wysyłającego.

We wniosku o uzyskanie numeru akcyzowego możesz zarejestrować dane niezbędne dla potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL2. Więcej dowiesz się w opisach usług:

KROK 3

Jeśli we wniosku o uzyskanie numeru akcyzowego nie podałeś danych do komunikowania się z systemem EMCS PL2, złóż wniosek w wersji papierowej do właściwego dla spraw akcyzy naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek odnajdziesz jako załącznik do instrukcji Rejestracja danych na potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL2 podmiotów posiadających zezwolenia akcyzowe dostępnej na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w zakładce System EMCS PL2. W tym samym wniosku podaj podstawowy sposób komunikacji z systemem EMCS PL2, zaznaczając odpowiednie pole i podając dane.

Po założeniu konta na PUESC będziesz mógł:

  • wysłać plik komunikatu utworzonego poza PUESC przy użyciu Generatora eSAD jako załącznik do wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl (kanał e-mail), lub
  • wgrać na PUESC plik komunikatu utworzonego poza PUESC przy użyciu Generatora eSAD.

Więcej na temat Generatora eSAD dowiesz się z sekcji Skorzystaj z udostępnionego oprogramowania.

Uwaga! Z usługi możesz także skorzystać, przesyłając komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w zakładce System EMCS PL2.

Co musisz przygotować 

  • dane uzyskane w trakcie rejestracji podmiotu akcyzowego,
  • dane posiadanego zezwolenia akcyzowego.

Jeżeli sporządzasz komunikat z wykorzystaniem Generatora eSAD:

Użytkownikami Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2 – Excise Movement and Control System) są podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej.

System EMCS PL2 to odpowiednie narzędzie dla podmiotów nabywających lub dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym z zapłaconą akcyzą, przy wykorzystaniu elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego e-SAD.

Jeżeli działasz jako uprawniony odbiorca/uprawniony wysyłający, to przed uzyskaniem dostępu do systemu EMCS PL2 musisz uzyskać numer akcyzowy.

Złóż poprzez PUESC wniosek o nadanie numeru do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Więcej dowiesz się z opisów usług:

 

Usługa jest bezpłatna.

Trwają prace nad formularzem dostępnym na PUESC.

W celu wygenerowania komunikatu skorzystaj z udostępnionego oprogramowania.

Generator e-SAD znajdziesz na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w zakładce System EMCS PL2.

Aplikację „Generator e-SAD” możesz zainstalować na własnym komputerze i tworzyć za jej pomocą komunikaty. Utworzony komunikat możesz wgrać na PUESC lub wysłać mailem bezpośrednio z komputera.

Pamiętaj, że wszystkie komunikaty wysyłane na PUESC lub e-mailem muszą być podpisane.

Przy użyciu Generatora e-SAD możesz również przetworzyć otrzymane zwrotnie komunikaty XML w pliki PDF.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. Staramy się, aby okresy niedostępności ze względu na prace serwisowe ograniczać do niezbędnego minimum.

Informacje o planowanej niedostępności usługi (systemu EMCS PL2) oraz stwierdzonej długotrwałej awarii publikowane są:

W tym przypadku stosuj procedurę awaryjną bez wymaganej zgody Help Desk EMCS PL2.

Jeśli możesz, to wstrzymaj się z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych do chwili usunięcia awarii czy zakończenia prac serwisowych.

W przypadku wystąpienia problemów z usługą skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Systemów NCTS2 i EMCS PL2 w celu złożenia wniosku o zastosowanie procedury awaryjnej. Wniosek powinien zostać złożony w formie skanu przesłanego e-mailem, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Procedury awaryjnej w przypadku niedostępności systemu EMCS PL2 dostępnej na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w zakładce System EMCS PL2.

Po zweryfikowaniu zasadności zastosowania procedury awaryjnej Zespół Wsparcia udzieli zgody na zastosowanie procedury awaryjnej i zamieści tę zgodę w systemie EMCS PL2.

Szczegółowy opis postępowania uregulowany został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie niedostępności Systemu (strona otwiera się w nowym oknie).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2023 09:34 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 24.04.2023 13:36 Sylwia Mystkowska