Złóż dokumenty eDD dla przemieszczenia do odbiorców zwolnionych

Usługa umożliwia realizacje przemieszczań wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w obrocie krajowym przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu dostawy eDD.

Usługa skierowana jest do:

 • właścicieli składów podatkowych,
 • podmiotów pośredniczących
 • zarejestrowanych odbiorców,
 • podmiotów zużywających w tym nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • pośredniczących podmiotów węglowych,
 • podmiotów prowadzących miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych.

Załóż konto

Zaloguj się, przypisz firmę i osoby ją reprezentujace

KROK 1

Wypełnij formularz

KROK 2

Podpisz formularz

KROK 3

Wyślij formularz

 

 

Usługa umożliwia przedsiębiorcom realizację zadań wynikających z przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, w tym m.in. przesłania eDD, czy raportu odbioru.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ".

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

Informacje na temat zakładania konta na PUESC znajdziesz w opisie usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

KROK 1

Zarejestruj firmę na PUESC, jeżeli nie była wcześniej zarejestrowana w tym serwisie (jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, zaktualizuj je) – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.

KROK 2

Powiąż z firmą osobę, która będzie ją reprezentować – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

 • Obszar rejestracji to "Akcyza".
 • W sekcji UPRAWNIENIA DO SYSTEMÓW zaznacz:
  • EMCS PL2.
 • W sekcji UPRAWNIENIA SZCZEGÓLNE zaznacz:
  • 1 – Rejestracja, aktualizacja i dezaktywacja reprezentacji,
  • 2 – Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione.

Po założeniu konta na PUESC będziesz mógł:

 • przekazać komunikat sporządzony w formie interaktywnego formularza na PUESC (znajdziesz je w sekcji Formularze do wypełnienia),
 • wysłać plik komunikatu utworzonego poza PUESC przy użyciu Generatora eDD jako załącznik do wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl (kanał e-mail),
 • wgrać na PUESC plik komunikatu utworzonego poza PUESC przy użyciu Generatora eDD.

Więcej na temat Generatora eDD dowiesz się poniżej z sekcji „Skorzystaj z udostępnionego oprogramowania”.

Uwaga! Z usługi możesz także skorzystać, przesyłając komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System EMCS PL2”.

Co musisz przygotować 

 • dane uzyskane w trakcie rejestracji podmiotu akcyzowego,
 • dane posiadanego zezwolenia akcyzowego.

Co musisz zrobić 

Jeżeli sporządzasz komunikat z wykorzystaniem formularza na PUESC:

 • zaloguj się na swoje konto na PUESC,
 • formularz komunikatu, który chcesz wysłać, wyszukaj w Katalogu formularzy (zakładka Formularze) lub poniżej w części „Formularze do wypełnienia”,
 • wypełnij wybrany formularz, a następnie wybierz opcję „Wygeneruj dokument”,
 • przejdź do strony Mój pulpit na PUESC – swój dokument znajdziesz w sekcji „Do wysyłki i robocze” w części Dokumenty do wysyłki,
 • po wybraniu dokumentu skorzystaj z opcji „Wyślij”,
 • wysłany komunikat znajdziesz w sekcji Moje sprawy i dokumenty.

Jeżeli sporządzasz komunikat z wykorzystaniem Generatora eDD:

 • przygotuj komunikat w tym narzędziu (więcej dowiesz się poniżej w sekcji „Skorzystaj z udostępnionego oprogramowania”),
 • podpisz komunikat (informacje na temat podpisywania dokumentów znajdziesz na stronie Elektroniczne podpisywanie dokumentów) - lub wgraj plik komunikatu na PUESC i tam go podpisz, lub
 • podpisany komunikat wyślij jako załącznik do wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl.

Uczestnikami systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2 – Excise Movement and Control System) są podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. .

System EMCS PL2 to odpowiednie narzędzie dla podmiotów dokonujących przemieszczeń wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w obrocie krajowym, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu dostawy eDD.

Jeżeli działasz jako skład podatkowy przed uzyskaniem dostępu do systemu EMCS PL2 musisz uzyskać zezwolenie akcyzowe składając wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

DD815C - Projekt e-DD - węgiel­ [EMCSPL2] 

Pozostałe formularze niedostępne z uwagi na prowadzone prace nad ich aktualizacją - przepraszamy.

Generator eDD Pobierz generator - wersja 3.0.0 (xZip, 100,1 MB)

Aplikację „Generator eDD” możesz zainstalować na własnym komputerze i tworzyć za jej pomocą komunikaty. Utworzony komunikat możesz wgrać na PUESC lub wysłać mailem bezpośrednio z komputera.

Pamiętaj, że wszystkie komunikaty wysyłane na PUESC lub mailem muszą być podpisane!

Przy użyciu Generatora eDD możesz również przetworzyć otrzymane zwrotnie komunikaty XML w pliki PDF.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe. Staramy się, aby okresy niedostępności ze względu na prace serwisowe ograniczać do niezbędnego minimum.

Informacje o planowanej niedostępności usługi (systemu EMNCS PL2) oraz stwierdzonej długotrwałej awarii publikowane są:

 • w formie komunikatu na PUESC,
 • w systemie EMCS PL2.

Jeśli możesz, to wstrzymaj się z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych do chwili usunięcia awarii czy zakończenia prac serwisowych.

W przypadku wystąpienia problemów z usługą skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Systemów NCTS/EMCS_PL w celu złożenia wniosku o zastosowanie procedury awaryjnej. Wniosek powinien zostać złożony w formie skanu przesłanego mailem, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1.

Po zweryfikowaniu zasadności zastosowania procedury awaryjnej, Zespół Wsparcia udzieli Ci zgody na zastosowanie procedury awaryjnej i zamieści tę zgodę w Systemie EMCS PL2.

W tym przypadku  stosuj procedurę awaryjną bez wymaganej zgody HelpDesku EMCS PL2.

Szczegółowy opis znajduje się w Instrukcji dotyczącej procedury awaryjnej dla systemu EMCS PL 2 (7z, 1,1 Mb) - obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.

Kontakt całodobowy 24/7/365 z komórką Help Desk:

Skontaktujesz się z Centrum Kompetencyjnym systemu NCTS2 w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi. Możesz także skorzystać z pomocy telefonicznej pod numerem (42) 638 80 17 wew. 2.

Obsługa techniczna: 24/7/365.

Obsługa merytoryczna dotycząca obsługi komunikatów wysyłanych/odbieranych przez system EMCS PL2: dni robocze  7:30-15:30.

 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwiec 2022 09:23 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 15 czerwiec 2021 10:31 Jacek Wojdak
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF