Złóż kwartalną deklarację w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub podmiotem gospodarczym, który składa kwartalną deklarację w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego. 

Uwaga! Jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (AKC-KZ) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ".

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-KZ

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-KZ (3) - Deklaracja - obowiązuje od rozliczeń kwartalnych za 2023 rok [ZEFIR2]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty 

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

Deklarację składasz za okresy kwartalne do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, w sytuacji gdy w danym kwartale będziesz miał do wykazania wyłącznie wyroby, o których mowa w art. 24e ust. 1 ustawy, tj.:

 • objęte zwolnieniem od akcyzy (z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3),
 • opodatkowane zerową stawką, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Uwaga! Począwszy od rozliczenia za I kwartał 2023 r. w deklaracji AKC-KZ(3) należy wykazywać również wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym objęte zerową stawką akcyzy, które zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej. Dotychczas, tj. do rozliczeń za IV kwartał 2022 r., w takim przypadku miała zastosowanie kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ(1)).

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, którego dotyczy składana deklaracja:

 1. Jeśli składasz kwartalną deklarację począwszy od rozliczenia za I kwartał 2023 r. - wypełnij:

AKC-KZ (3) – Deklaracja – obowiązuje dla rozliczeń kwartalnych począwszy od rozliczenia za I kwartał 2023 roku [ZEFIR2]

Formularz kwartalnej deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego

 1. Jeśli składasz deklarację kwartalną za 2022 rok - wypełnij:

AKC-KZ (2) - Deklaracja - obowiązuje dla rozliczeń kwartalnych za 2022 rok [ZEFIR2]

Formularz deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego

 1. Jeśli składasz deklarację kwartalną za III i IV kwartał 2021 - wypełnij:

  AKC-KZ (1) Deklaracja obowiązuje dla rozliczeń za III i IV kwartał 2021 [ZEFIR2]

  Formularz deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego

 

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji "System ZEFIR2".

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Strona w serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwiera się w nowym oknie przeglądarki: 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 10:51 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 28.10.2021 13:13 Jacek Wojdak