Złóż deklarację dla podatku od gier jako płatnik tego podatku urządzający turniej gry w pokera

Usługa skierowana jest do ciebie, j­eśli jesteś płatnikiem podatku od gier urządzającym turniej gry pokera.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (POG-P) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz POG-P

KROK 2

Podpisz deklarację

KROK 3

Wyślij deklarację

KROK 4

Zapłać podatek od gier

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ".

KROK 0

Zaloguj się Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz POG-P

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji POG-P (3) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.04.2017 [ZEFIR2]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać podatek od gier

Możesz to zrobić za pomocą przelewu tradycyjnego (Przelew do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Do złożenia deklaracji od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry w pokera jako płatnik zobowiązany jest podmiot urządzający turniej gry w pokera za okresy miesięczne,  w terminie  do  20.  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  którego dotyczy rozliczenie.

W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, za który składasz deklarację:

 1. Jeśli jesteś płatnikiem od gier organizowanych w turnieju gry w pokera, składasz deklarację za okres od 04.2017 - wypełnij:

POG-P (3) Deklaracja- obowiązuje od 01.04.2017 [ZEFIR2]  

Formularz deklaracji dla podatku od gier

 1. Jeśli jesteś płatnikiem od gier organizowanych w turnieju gry w pokera, korygujesz deklarację za okres  od 01.02.2017 do 31.03.2017  - wypełnij:

POG-P (2)  Deklaracja- obowiązuje od 01.02.2017 do 31.03.2017 [ZEFIR2]  

Formularz deklaracji dla podatku od gier

 1. Jeśli jesteś płatnikiem od gier organizowanych w turnieju gry w pokera, korygujesz  deklarację za okres od 01.2016 do 01.2017 - wypełnij:

POG-P (1)  Deklaracja- obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]  

   Formularz deklaracji dla podatku od gier

 1. Jeśli jesteś płatnikiem od gier organizowanych w turnieju gry w pokera, korygujesz  deklarację za okres do 12.2015 - wypełnij:

POG-P (1)  Deklaracja- obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od gier

O wysokości podatku od gier dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Podatek od gier możesz zapłacić przelewem na konto jednego wyznaczonego w ramach KAS urzędu skarbowego:

 • w bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”,
 • wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ,
 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego:
 • NIP (płatnika)
 • wybierz Typ okresu: M,
 • wybierz symbol formularza POG-P.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon - 22 460 59 70 - wsparcie w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje - kliknij w link - otworzy się nowe okno.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Przesłałem deklarację podając błędne dane na formularzu. Co zrobić?

W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę do deklaracji. Korektę złóż na wersji formularza, na której złożony został dokument pierwotny. Podaj numer NIP i okres, co pozwoli poprawnie  powiązać dokumenty w systemie.

 1. Jak mogę upoważnić kogoś do składania deklaracji elektronicznych w moim imieniu?

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego (dla PIT) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwiec 2022 15:32 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 07 czerwiec 2021 15:47 Artur Orlicz
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF