Złóż deklarację dla podatku od gier jako płatnik tego podatku urządzający turniej gry w pokera

Usługa skierowana jest do ciebie, j­eśli jesteś płatnikiem podatku od gier urządzającym turniej gry pokera.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (POG-P) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ".

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz POG-P

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji POG-P (3) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.04.2017 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać podatek od gier

Możesz to zrobić za pomocą przelewu tradycyjnego (Przelew do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Do złożenia deklaracji od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry w pokera jako płatnik zobowiązany jest podmiot urządzający turniej gry w pokera za okresy miesięczne,  w terminie  do  20.  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  którego dotyczy rozliczenie.

W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, za który składasz deklarację:

 1. Jeśli jesteś płatnikiem od gier organizowanych w turnieju gry w pokera, składasz deklarację za okres od 04.2017 - wypełnij:

POG-P (3) Deklaracja- obowiązuje od 01.04.2017 [ZEFIR2]  

Formularz deklaracji dla podatku od gier

 1. Jeśli jesteś płatnikiem od gier organizowanych w turnieju gry w pokera, korygujesz deklarację za okres  od 01.02.2017 do 31.03.2017  - wypełnij:

POG-P (2)  Deklaracja- obowiązuje od 01.02.2017 do 31.03.2017 [ZEFIR2]  

Formularz deklaracji dla podatku od gier

 1. Jeśli jesteś płatnikiem od gier organizowanych w turnieju gry w pokera, korygujesz  deklarację za okres od 01.2016 do 01.2017 - wypełnij:

POG-P (1)  Deklaracja- obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]  

   Formularz deklaracji dla podatku od gier

 1. Jeśli jesteś płatnikiem od gier organizowanych w turnieju gry w pokera, korygujesz  deklarację za okres do 12.2015 - wypełnij:

POG-P (1)  Deklaracja- obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od gier

O wysokości podatku od gier dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Podatek od gier możesz zapłacić przelewem na konto jednego wyznaczonego w ramach KAS urzędu skarbowego:

 • w bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”,
 • wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, ul. Fordońska 77, 85-950 Bydgoszcz,
 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego:
 • NIP (płatnika)
 • wybierz Typ okresu: M,
 • wybierz symbol formularza POG-P.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2024 08:50 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 07.06.2021 15:47 Artur Orlicz