Złóż zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych wprowadzanych do składu podatkowego

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś  podmiotem gospodarczym i chcesz zgłosić planowane nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wprowadzanych do składu podatkowego.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (ZPNW-ZA) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz ZPNW-ZA

KROK 2

Podpisz zgłoszenie

KROK 3

Wyślij zgłoszenie

Pamiętaj – musisz podpisać zgłoszenie w sposób określony w KROKU 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz ZPNW-ZA

 1. Wybierz na PUESC zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych do składu podatkowego ZPNW-ZA (1) ­ Zgłoszenie obowiązuje od 01.11.2019 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument i przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz zgłoszenie

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji.

KROK 3

Wyślij zgłoszenie

 1. W zakładce
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
  zaznacz i wyślij zgłoszenie.
   
 2. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś zgłoszenie w formie elektronicznej. Wysłane przez ciebie zgłoszenie będzie weryfikowane w systemie.

Jeżeli dokonujesz nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, wprowadzanych do składu podatkowego, musisz to zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed wprowadzeniem ich na rynek krajowy.

Obejmij zgłoszeniem w szczególności dane dotyczące ilości nabywanych wyrobów akcyzowych i kwotę akcyzy podlegającej zawieszeniu. Podaj także informację o złożonym zabezpieczeniu akcyzowym.

Dla daty dostawy od 01.11.2019 wypełnij:

ZPNW-ZA (1) ­ Zgłoszenie obowiązuje od 01.11.2019 [ZEFIR2]

Formularz zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych wprowadzanych do składu podatkowego

 • Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji System ZEFIR2

Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych wprowadzanych do składu podatkowego nie wymaga zapłaty, ale musisz złożyć zabezpieczenie akcyzowe.

Kwota zabezpieczenia akcyzowego obejmuje mogące powstać zobowiązanie/zobowiązania podatkowe albo mogące powstać zobowiązanie/zobowiązania podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty może powstać.

 1. Przesłałem zgłozenie, podając błędne dane na formularzu. Co zrobić?

W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę zgłoszenia. Korektę złóż na wersji formularza, na której złożony został dokument pierwotny. Podaj numer UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) dokumentu pierwotnego, co pozwoli poprawnie powiązać dokumenty w systemie.

 1. Kto może podpisywać zgłoszeni kwotą przychodu?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność, możesz podpisać zgłoszenie składane we własnym imieniu kwotą przychodu.

 1. Jak mogę upoważnić kogoś do składania zgłoszeń elektronicznych w moim imieniu?

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego (dla PIT) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

         przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • w polu temat wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),

 

 • telefon - 22 460 59 70 - wsparcie w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje - kliknij w link - otworzy się nowe okno.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2022 09:38 Jacek Wojdak
Pierwsza publikacja: 09 czerwca 2021 12:31 Robert Żuławiński
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF