Złóż deklarację w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) 

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych jako finalny nabywa gazowy.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (AKC-WG) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-WG

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-WG (6) Deklaracja -obowiązuje za okresy rozliczeniowe od 04.2022 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie.
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać akcyzę

Możesz to zrobić przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US). 

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (deklaracja) w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie
 • uzyskał „Status e-Płatności” „Do zapłaty”, 
 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ],
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie „Status e-Płatności”
  (Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie)
  zmienił się na „Transakcja zrealizowana”– może to potrwać około 60 sekund.
  UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.
 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłaciszstrona otwiera się w nowym oknie.

Obowiązuje Cię termin złożenia deklaracji do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się datą złożenia:

 1. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okresy rozliczeniowe od kwietnia 2022 wypełnij:

  AKC-WG (6) Deklaracja obowiązuje od 01.04.2022 [ZEFIR2]

  Formularz deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) 
   
 2. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okres od 09.2021 do 03.2022 – wypełnij:

  AKC-WG (5) Deklaracja obowiązuje od 01.09.2021 do 31.03.2022 [ZEFIR2]

  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
   
 3. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okres od 03.2019 do 08.2021 – wypełnij:

AKC-WG (4) ­ Deklaracja ­obowiązuje od 01.03.2019 do 21.08.2021 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

 1. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okres od 02.2017 do 02.2019 – wypełnij:

AKC-WG (3) ­ Deklaracja ­obowiązuje od 01.02.2017 do 28.02.2019 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

 1. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okres od 01.2016 do 01.2017 – wypełnij:

AKC-WG (2) ­ Deklaracja ­obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych ( z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

 1. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okres do 12.2015 – wypełnij:

AKC-WG (inicjalna) ­ Deklaracja ­obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji "System ZEFIR2".

O wysokości akcyzy dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Akcyzę możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • w bankowości internetowej – wybierz „PRZELEW do US”, 
 • wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ,

 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego oraz podaj:

NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub

PESEL (podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej),

 • wybierz Typ okresu: miesiąc,
 • wybierz symbol formularza AKC-WG.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 11:50 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 07.06.2021 12:26 Sylwia Mystkowska