Złóż deklarację w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) 

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych jako finalny nabywa gazowy.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (AKC-WG) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-WG

KROK 2

Podpisz deklarację

KROK 3

Wyślij deklarację

KROK 4

Zapłać akcyzę

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Deklarację możesz złożyć, posiadając zarówno  „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”, jak i „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. 

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-WG

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-WG (6) Deklaracja -obowiązuje za okresy rozliczeniowe od 04.2022 [ZEFIR2].
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać akcyzę

Możesz to zrobić przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US). 

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności:
 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US)

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłaciszstrona otwiera się w nowym oknie.

Obowiązuje Cię termin złożenia deklaracji do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się datą złożenia:

 1. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okresy rozliczeniowe od kwietnia 2022 wypełnij:

  AKC-WG (6) Deklaracja obowiązuje od 01.04.2022 [ZEFIR2]

  Formularz deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) 
   
 2. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okres od 09.2021 do 03.2022 – wypełnij:

  AKC-WG (5) Deklaracja obowiązuje od 01.09.2021 do 31.03.2022 [ZEFIR2]

  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
   
 3. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okres od 03.2019 do 08.2021 – wypełnij:

AKC-WG (4) ­ Deklaracja ­obowiązuje od 01.03.2019 do 21.08.2021 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

 1. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okres od 02.2017 do 02.2019 – wypełnij:

AKC-WG (3) ­ Deklaracja ­obowiązuje od 01.02.2017 do 28.02.2019 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

 1. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okres od 01.2016 do 01.2017 – wypełnij:

AKC-WG (2) ­ Deklaracja ­obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych ( z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

 1. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okres do 12.2015 – wypełnij:

AKC-WG (inicjalna) ­ Deklaracja ­obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji "System ZEFIR2".

O wysokości akcyzy dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Akcyzę możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • w bankowości internetowej – wybierz „PRZELEW do US”, 
 • wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ,

 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego oraz podaj:

NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub

PESEL (podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej),

 • wybierz Typ okresu: miesiąc,
 • wybierz symbol formularza AKC-WG.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

         przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon - 33 483 20 55 

  Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Przesłałem deklarację, podając błędne dane na formularzu. Co zrobić?

W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę do deklaracji. Korektę składasz na wersji formularza, na której został złożony dokument korygowany. Podczas uzupełniania formularza musisz wskazać taki sam NIP i okres jak dla dokumentu korygowanego, co pozwoli na poprawne powiązanie dokumentów w systemie.

 1. Jak mogę upoważnić kogoś do składania deklaracji elektronicznych w moim imieniu?

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego (dla PIT) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 09 czerwiec 2022 11:28 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 07 czerwiec 2021 12:26 Sylwia Mystkowska
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF