Złóż deklarację o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika   

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś  płatnikiem akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (AKC-P) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-P

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-P(3) ­Deklaracja­ obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać akcyzę

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności. Więcej dowiesz się z opisu usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności

UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.

 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłaciszstrona otwiera się w nowym oknie.

Jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika gdy jesteś płatnikiem akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Jesteś obowiązany obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano samochód, a także przekazać w tym terminie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego deklarację o wysokości pobranej i wpłaconej akcyzy według ustalonego wzoru.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się datą złożenia:

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od lipca 2021 – wypełnij:

AKC-P(3) Deklaracja­ obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od lutego 2017 do czerwca 2021– wypełnij:

AKC-P(2)­ Deklaracja obowiązuje od 01.02.2017 do 30.06.2021 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

O wysokości akcyzy dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Akcyzę możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • W bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”
 • Wybierz rachunek bankowy nr:

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • Wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego oraz podaj:

NIP (płatnika)

 • Wybierz Typ okresu: miesiąc
 • Wybierz symbol formularza AKCP.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Uwaga! Jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (strona otwiera się w nowym oknie)

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 11:46 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 09.06.2021 09:38 Artur Orlicz