Złóż kwartalną deklarację uproszczoną w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podmiotem gospodarczym, który składa kwartalną deklarację uproszczoną w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego.

Uwaga! Jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (AKC-UAKZ) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Deklaracja ma zastosowanie dla rozliczenia nabyć wewnątrzwspólnotowych w okresie od III kwartału 2021 r. do IV kwartału 2022 r. Począwszy od rozliczenia za I kwartał 2023 r. nabycia wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym objętych zerową stawką akcyzy, dokonywane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, należy wykazywać w kwartalnej deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ(3)).

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ".

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-UAKZ

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-UAKZ (1) - Deklaracja - obowiązuje od 01.07.2021 do 31.12.2022 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

Deklarację składasz za okresy kwartalne do 10. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

W deklaracji wykazujesz ilości wyrobów objęte stawką zerową wraz ze stawką i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zastosowania tej stawki (w przypadku stawki zerowej ze względu na przeznaczenie).

Uwaga! Deklaracja ma zastosowanie od rozliczeń za III kwartał 2021 r. do rozliczeń za IV kwartał 2022 r.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, którego dotyczy składana deklaracja):

 1. Jeśli składasz kwartalną deklarację za okres rozliczeniowy od III kwartału 2021 r. do IV kwartału 2022 r. - wypełnij:

  AKC-UAKZ (1) Deklaracja - obowiązuje od 01.07.2021 do 31.12.2022 [ZEFIR2]

  Formularz kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerowa stawką podatku akcyzowego

Kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego nie podlega zapłacie. 

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Strony otworzą się w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki:

Formularz Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) – do pobrania

Strony w serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otworzą się w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki: 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 10:52 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 28.10.2021 10:53 Jacek Wojdak