Złóż deklarację w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego

Usługa skierowana jest do Ciebie, jeśli składasz deklarację w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej  lub gazu ziemnego jako podmiot gospodarczy.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (KOP-RG) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz KOP-RG

KROK 2

Podpisz deklarację

KROK 3

Wyślij deklarację

KROK 4

Zapłać podatek

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Deklarację możesz złożyć, posiadając zarówno  „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”, jak i „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. 

KROK 0

Zaloguj się Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz KOP-RG

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji KOP-RG (1) ­ Deklaracja obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać podatek

Zapłaty podatku należy dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Twoim obowiązkiem bez wezwania jest:

 • składanie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowej,
 • obliczanie i wpłacanie podatku na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

 

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, którego dotyczy deklaracja:

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 01.07.2021 wypełnij:

KOP-RG(1) Deklaracja obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 02.2017 do czerwca 2021 wypełnij:

P-KOP/RG(2) Deklaracja obowiązuje od 01.02.2017 do 30.06.2021 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 01.2016 do 01.2017 - wypełnij:

P-KOP/RG(1) Deklaracja obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego

O wysokości podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Podatek należy wpłacić na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

         przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon - 22 460 59 70 - wsparcie w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje - kliknij w link - otworzy się nowe okno.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1.  Przesłałem deklarację, podając błędne dane na formularzu. Co zrobić?

W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę do deklaracji. Korektę złóż na wersji formularza, na której złożony został dokument pierwotny. Podaj numer NIP i okres, co pozwoli poprawnie  powiązać dokumenty w systemie.

 1. Jak mogę upoważnić kogoś do składania deklaracji elektronicznych w moim imieniu?

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego (dla PIT) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1). Możesz to załatwić elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym lub poprzez ePUAP - sprawdź, jak to zrobić.

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 20 styczen 2023 14:26 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 09 czerwiec 2021 07:20 Artur Orlicz
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF