Złóż deklarację dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego

Usługa skierowana jest do Ciebie, jeśli składasz deklarację od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej  lub gazu ziemnego jako podmiot gospodarczy.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (KOP-RG) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz P-KOP/RG

KROK 2

Podpisz deklarację

KROK 3

Wyślij deklarację

KROK 4

Zapłać podatek

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Deklarację możesz złożyć, posiadając zarówno  „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”, jak i „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. 

KROK 0

Zaloguj się Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz KOP-RG

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji KOP-RG (1) ­ Deklaracja obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać podatek

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (deklaracja) w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
 • uzyskał „Status e-Płatności” „Do zapłaty”, 
 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ],
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie „Status e-Płatności”
  (Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty)
  zmienił się na „Transakcja zrealizowana”– może to potrwać około 60 sekund.
  UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.
 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US)

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Twoim obowiązkiem bez wezwania jest:

 • składanie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowej,
 • obliczanie i wpłacanie podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego – za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, którego dotyczy deklaracja:

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 01.07.2021 wypełnij:

KOP-RG(1) Deklaracja obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2]

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 02.2017 do czerwca 2021 wypełnij:

P-KOP/RG(2) Deklaracja obowiązuje od 01.02.2017 do 30.06.2021 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 01.2016 do 01.2017 - wypełnij:

P-KOP/RG(1) Deklaracja obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego

O wysokości podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Podatek możesz zapłacić:

 • w bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”
 • wybierz rachunek bankowy nr:

 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

 Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego
 • wpisz identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą)
 • wybierz Typ okresu: miesiąc
 • wybierz symbol formularza KOPRG.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

         przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon - 22 460 59 70 - wsparcie w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje - kliknij w link - otworzy się nowe okno.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1.  Przesłałem deklarację, podając błędne dane na formularzu. Co zrobić?

W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę do deklaracji. Korektę złóż na wersji formularza, na której złożony został dokument pierwotny. Podaj numer NIP i okres, co pozwoli poprawnie  powiązać dokumenty w systemie.

 1. Jak mogę upoważnić kogoś do składania deklaracji elektronicznych w moim imieniu?

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego (dla PIT) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 09 czerwca 2022 10:49 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 09 czerwca 2021 07:20 Artur Orlicz
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF