Złóż deklarację w sprawie podatku akcyzowego

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś osobą fizyczna lub podmiotem gospodarczym dokonującym obrotu wyrobami akcyzowymi.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza AKC-4/ AKC-4(zo) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-4/ AKC-4(zo)

KROK 2

Podpisz deklarację

KROK 3

Wyślij deklarację

KROK 4

Zapłać akcyzę

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Deklarację możesz złożyć, posiadając zarówno  „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”, jak i „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. 

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-4/ AKC-4(zo)

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-4/4zo (8) - Deklaracja - obowiązuje od 04.2022 [ZEFIR2]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wypełnij formularz załącznika do deklaracji. Załączniki dostępne są nad oknem edycji głównego formularza AKC-4/AKC-4zo i stanowią jego integralną część.
 4. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

  zaznacz i wyślij deklarację.
 2. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać akcyzę

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (deklaracja) w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
 • uzyskał „Status e-Płatności” „Do zapłaty”, 
 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ],
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie „Status e-Płatności”
  (Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty)
  zmienił się na „Transakcja zrealizowana”– może to potrwać około 60 sekund.
  UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.
 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłaciszstrona otwiera się w nowym oknie.

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega:

 • produkcja wyrobów akcyzowych (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym);
 • wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot będący właścicielem tych wyrobów posiadający zezwolenie wyprowadzenia (art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym);
 • użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem - szczegóły: art. 8 ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym;
 • dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - szczegóły: art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatku akcyzowym;
 • sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem - szczegóły: art. 8 ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatku akcyzowym;
 • nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - szczegóły: art. 8 ust. 2 pkt. 4 ustawy o podatku akcyzowym;
 • ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych - szczegóły: art. 8 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym;
 • zużycie wyrobów akcyzowych i napojów alkoholowych - szczegóły: art. 8 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym;
 • sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia - szczegóły: art. 8 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym;
 • energia elektryczna - szczegóły: art. 9 ust. 1 pkt 2-4 i 6 ustawy o podatku akcyzowym;
 • wyroby gazowe - szczegóły: 9c ust. 1 pkt 2, 4, 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa powyżej, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Deklarację w sprawie podatku akcyzowego składasz za miesięczne okresy rozliczeniowe - w terminie:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego;

Pamiętej - Jeśli jesteś zarejestrowanym odbiorcą, prowadzisz skład podatkowy albo jesteś podatnikiem, który uzyskał zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych będących twoją własnością z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, masz obowiązek obliczyć i zapłacić akcyzę wstępnie za okresy dzienne, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Wstępnych  wpłat  akcyzy  za  okresy  dzienne,  które nazywa się  „wpłatami dziennymi”, powinieneś dokonać  nie  później  niż  25. dnia  po  dniu,  w którym  powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku gdy prowadzisz skład podatkowy – po dniu, w którym  nastąpiło  zakończenie  procedury  zawieszenia  poboru  akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe.

Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględnione w deklaracjach AKC-4/AKC-4zo.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, za który składasz deklarację:

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od kwietnia 2022 - wypełnij:
  AKC-4/4zo (8) - Deklaracja - obowiązuje od 01.04.2022 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji w sprawie podatku akcyzowego
 2. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od września 2021 do marca 2022 - wypełnij:
  AKC-4/4(zo) (6.3) Deklaracja obowiązuje od 01.09.2021 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego
 3. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od listopada 2019 do sierpnia 2021 - wypełnij:
  AKC-4/4(zo) (6.2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.11.2019 do 21.08.2021 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego
 4. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od stycznia 2019 do października 2019 - wypełnij:
  AKC-4/4(zo) (6.1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2019 do 31.10.2019 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego
 5. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od luty 2018 do grudzień 2018 - wypełnij:
  AKC-4/4(zo) (6) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2018 do 31.12.2018 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego
 6. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od lutego 2017 do stycznia 2018 - wypełnij:
  AKC-4/4(zo) (5) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 31.01.2018 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego
 7. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od stycznia 2016 do stycznia 2017 - wypełnij:
  AKC-4/4(zo) (4) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego
 8. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres do grudnia 2015 - wypełnij:
  AKC-4/4(zo) (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego

O wysokości akcyzy dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Akcyzę możesz zapłacić przelewem  tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • w bankowości internetowej – wybierz „PRZELEW do US”,
 • wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ,
 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego oraz podaj:

NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub

PESEL (podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej),

 • wybierz Typ okresu:

dzień (J) jeśli jesteś zarejestrowanym odbiorcą, prowadzisz skład podatkowy albo jesteś podatnikiem, który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu skarbowego zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych będących twoją własnością z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub

miesiąc (M) jeżeli nie masz obowiązku dokonywać wpłat dziennych,

 • wybierz jeden z symboli formularza AKC-4A, AKC-4B, AKC-4C, AKC-4D,  AKC-4F, AKC-4I, AKC-4J, AKC-4K,  AKC-4M, AKC-4N, AKC4ZOA, AKC4ZOB, AKC4ZOC, AKC4ZOD, AKC4ZOF, AKC4ZOI, AKC4ZOJ -  jeżeli dokonujesz wpłaty dziennej  i wybrałeś Typ okresu (J);
 • wybierz jeden z symboli formularza AKC-4 lub AKC-4ZO, jeżeli wybrałeś typ okresu (M).

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Przesłałem deklarację podając błędne dane na formularzu. Co zrobić?
  W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę do deklaracji. Korektę składasz na wersji formularza, na której został złożony dokument korygowany. Podczas uzupełniania formularza musisz wskazać taki sam NIP i okres jak dla dokumentu korygowanego, co pozwoli na poprawne powiązanie dokumentów w systemie.
 2. Kto może podpisywać deklarację kwotą przychodu?
  Jeżeli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność, możesz podpisać deklarację składaną we własnym imieniu kwotą przychodu.
 3. Jak mogę upoważnić kogoś do składania deklaracji elektronicznych w moim imieniu?
  Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego (dla PIT) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 02 listopad 2022 10:57 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 08 czerwiec 2021 09:04 Artur Orlicz
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF