Złóż deklarację w sprawie podatku akcyzowego

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś osobą fizyczną lub podmiotem gospodarczym dokonującym obrotu wyrobami akcyzowymi.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza AKC-4/ AKC-4zo lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-4/ AKC-4(zo)

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-4/AKC-4zo (9) - Deklaracja obowiązuje od 01.2023 [ZEFIR2]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wypełnij formularz załącznika do deklaracji. Załączniki dostępne są nad oknem edycji głównego formularza AKC-4/AKC-4zo i stanowią jego integralną część.
 4. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

  zaznacz i wyślij deklarację.
 2. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać akcyzę

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności. Więcej dowiesz się w opisie usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności
  UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.
 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłaciszstrona otwiera się w nowym oknie.

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega:

 • produkcja wyrobów akcyzowych (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym);
 • wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot będący właścicielem tych wyrobów posiadający zezwolenie wyprowadzenia (art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym);
 • użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem - szczegóły: art. 8 ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym;
 • dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - szczegóły: art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatku akcyzowym;
 • sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem - szczegóły: art. 8 ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatku akcyzowym;
 • nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - szczegóły: art. 8 ust. 2 pkt. 4 ustawy o podatku akcyzowym;
 • ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych - szczegóły: art. 8 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym;
 • zużycie wyrobów akcyzowych i napojów alkoholowych - szczegóły: art. 8 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym;
 • sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia - szczegóły: art. 8 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym;
 • energia elektryczna - szczegóły: art. 9 ust. 1 pkt 2-4 i 6 ustawy o podatku akcyzowym;
 • wyroby gazowe - szczegóły: 9c ust. 1 pkt 2, 4, 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa powyżej, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Deklarację w sprawie podatku akcyzowego składasz za miesięczne okresy rozliczeniowe - w terminie:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego;

Pamiętej - jeśli jesteś zarejestrowanym odbiorcą, prowadzisz skład podatkowy albo jesteś podatnikiem, który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu skarbowego zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych będących twoją własnością z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, masz obowiązek obliczyć i zapłacić akcyzę wstępnie za okresy dzienne, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Wstępnych  wpłat  akcyzy  za  okresy  dzienne,  które nazywa się  „wpłatami dziennymi”, powinieneś dokonać  nie  później  niż  25. dnia  po  dniu,  w którym  powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku gdy prowadzisz skład podatkowy – po dniu, w którym  nastąpiło  zakończenie  procedury  zawieszenia  poboru  akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe.

Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględnione w deklaracjach AKC-4/AKC-4zo.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, za który składasz deklarację:

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od stycznia 2023 – wypełnij: 
  AKC-4/AKC-4zo (9) - Deklaracja obowiązuje od 01.2023 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji w sprawie podatku akcyzowego
   
 2. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od kwietnia 2022 do grudnia 2022 - wypełnij:
  AKC-4/AKC-4zo (8) - Deklaracja obowiązuje od 04.2022 do 12.2022 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji w sprawie podatku akcyzowego
 3. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od września 2021 do marca 2022 - wypełnij:
  AKC-4/AKC-4zo (6.3) Deklaracja obowiązuje od 09.2021 do 03.2022 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego
 4. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od listopada 2019 do sierpnia 2021 - wypełnij:
  AKC-4/AKC-4zo (6.2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 11.2019 do 08.2021 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego
 5. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od stycznia 2019 do października 2019 - wypełnij:
  AKC-4/AKC-4zo (6.1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.2019 do 10.2019 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego
 6. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od luty 2018 do grudzień 2018 - wypełnij:
  AKC-4/AKC-4zo (6) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 02.2018 do 12.2018 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego
 7. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od lutego 2017 do stycznia 2018 - wypełnij:
  AKC-4/AKC-4zo (5) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 02.2017 do 01.2018 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego
 8. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres od stycznia 2016 do stycznia 2017 - wypełnij:
  AKC-4/AKC-4zo (4) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.2016 do 01.2017 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego
 9. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego za okres do grudnia 2015 - wypełnij:
  AKC-4/AKC-4zo (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje do 12.2015 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”. 

O wysokości akcyzy dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Akcyzę możesz zapłacić przelewem  tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • w bankowości internetowej – wybierz „PRZELEW do US”,
 • wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ,
 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego oraz podaj:

NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub

PESEL (podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej),

 • wybierz Typ okresu:

dzień (J) jeśli jesteś zarejestrowanym odbiorcą, prowadzisz skład podatkowy albo jesteś podatnikiem, który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu skarbowego zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych będących twoją własnością z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub

miesiąc (M) jeżeli nie masz obowiązku dokonywać wpłat dziennych,

 • wybierz jeden z symboli formularza AKC-4A, AKC-4B, AKC-4C, AKC-4D,  AKC-4F, AKC-4I, AKC-4J, AKC-4K,  AKC-4M, AKC-4N, AKC4ZOA, AKC4ZOB, AKC4ZOC, AKC4ZOD, AKC4ZOF, AKC4ZOI, AKC4ZOJ -  jeżeli dokonujesz wpłaty dziennej  i wybrałeś Typ okresu (J);
 • wybierz jeden z symboli formularza AKC-4 lub AKC-4ZO, jeżeli wybrałeś typ okresu (M).

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 11:43 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08.06.2021 09:04 Artur Orlicz