Złóż deklarację w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś osobą fizyczną lub podmiotem gospodarczym i chcesz zapłacić podatek akcyzowy od wyrobów węglowych.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (AKC-WW/AKC-WWn(1)) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-WW/AKC-WWn

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-WW/AKC-WWn(1) - Deklaracja - obowiązuje od 01.2023 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać akcyzę

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności. Więcej dowiesz się w opisie usługi Zapłać należności poprzez e-Płatnościstrona otwiera się w nowym oknie
  Uwaga! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.
 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US)

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Jeżeli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych, to masz obowiązek składania deklaracji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz obliczania i wpłacania akcyzy w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od:

 • miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy

albo

 • kwartału, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Masz możliwość wyboru, czy rozliczasz się za okresy miesięczne czy kwartalne.

Uwaga! Deklarację w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych o symbolu AKC-WWn składasz dla rozliczenia nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych, wobec których obowiązek podatkowy powstał po 31 grudnia 2022 r. 

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, za jaki składasz deklarację:

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych i składasz deklarację za okres od 01.2023 – wypełnij
  AKC-WW/AKC-WWn(1) - Deklaracja - obowiązuje od 01.2023 [ZEFIR2]
  Formularz deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych
   
 2. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych i składasz deklarację za okres od 04.2022 do 12.2022 - wypełnij:

AKC-WW (7)­ - Deklaracja­ - obowiązuje od 04.2022 do 12.2022 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych i składasz deklarację za okres od 03.2019 do 03.2022 - wypełnij:

AKC-WW (6) - Deklaracja - obowiązuje od 03.2019 do 03.2022 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych i składasz deklarację za okres od 02.2017 do 02.2019  - wypełnij:

AKC-WW (5)­ - Deklaracja­ - obowiązuje od 02.2017 do 02.2019 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych i składasz deklarację za okres od 01.2016 do 01.2017 - wypełnij:

AKC-WW (4) - Deklaracja­ - obowiązuje od 01.2016 do 01.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych i składasz deklarację za okres do 12.2015 - wypełnij:

AKC-WW (inicjalna)­ - Deklaracja­ - obowiązuje do 12.2015 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji "System ZEFIR2".

O wysokości akcyzy dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Akcyzę możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • w bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”,
 • wybierz rachunek bankowy nr: 
 • 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego,
 • wpisz identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej),
 • wybierz Typ okresu: miesiąc/ kwartał,
 • wybierz symbol formularza AKCWW lub AKC-WWN.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 11:51 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 07.06.2021 11:21 Sylwia Mystkowska