Uzyskaj potwierdzenie braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli masz interes prawny w uzyskaniu potwierdzenia braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego tj. dokonujesz:

 • nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju,
 • nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
 • zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód ciężarowy lub specjalny, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

Uwaga! Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego złóż wniosek WZBO. Nie składaj deklaracji AKC-US.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (WZBO) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz WZBO

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Odbierz potwierdzenie o braku obowiązku zapłaty akcyzy

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga!

Jeśli chcesz złożyć wniosek dla siebie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w zakładce „ZAKRES UPRAWNIEŃ” wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Jeśli chcesz złożyć wniosek dla firmy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykonaj czynności z punktów 1 - 3.

 1. Podczas zakładania konta w zakładce „ZAKRES UPRAWNIEŃ” wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. 

Podaj dane w zakładkach „MOJE DANE” i „DANE KONTAKTOWE”.

W zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju".

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie

strona otwiera się w nowym oknie

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORIstrona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Twoja firma może być zarejestrowana w dowolnym obszarze. W przypadku wątpliwości wybierz obszar działania „POZOSTAŁE”.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie

 1. Powiąż osobę z firmą wybierając uprawnienie "Składanie wniosków z zakresu akcyzy" – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/pracownik posiada uprawnienie rozszerzone „Składanie wniosków z zakresu akcyzy".

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Jeżeli chcesz złożyć wniosek dla firmy wybierz kontekst firmy, dla której chcesz go złożyć.

KROK 1

Wypełnij formularz WZBO

 1. Wybierz na PUESC formularz wniosku WZBO (2) - Wniosek - obowiązuje od 30.12.2022 [ZEFIR2]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je klikając w ikonę (przycisk) „i”.

UWAGA! Podaj e-mail, a na wskazany adres otrzymasz z urzędu skarbowego, do którego złożyłeś wniosek dokument PBOZA w formacie PDF. 

 1. Do wniosku dołącz dokumenty dotyczące samochodu. W szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu wydanie potwierdzenia braku obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

  4. Wygeneruj wniosek i przejdź do

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania wniosku - patrz odpowiedź na pytanie nr 4 w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ)strona otwiera się w nowym oknie.
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

i sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

UPO potwierdza złożenie wniosku  w formie elektronicznej. Wysłany przez Ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie.

UWAGA! Jeżeli na tym etapie uznasz, że złożony wniosek jest niepoprawny i  urząd skarbowy nie rozpoczął procedowania wniosku możesz wycofać niepoprawny wniosek korzystając z formularza WZZA/WZBO – Anulowanie (1) -­ obowiązuje od 30.12.2022 [ZEFIR2].

Wypełnij formularz, podpisz i wyślij wniosek. Jeśli Twój wniosek będzie mógł zostać anulowany otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) oraz informację, że wniosek został anulowany. W przeciwnym razie otrzymasz informację, że wniosku nie można anulować.

KROK 4

Odbierz potwierdzenie o braku obowiązku zapłaty akcyzy

Potwierdzenie  o braku obowiązku zapłaty akcyzy (PBOZA)  w PDF otrzymasz wraz z informacją o tym, że możesz udać się do wydziału komunikacji, żeby zarejestrować pojazd:

 • pocztą elektroniczną – jeżeli podczas rejestracji wniosku podałeś adres e-mail,
 • znajdziesz w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

UWAGA! Potwierdzenie braku obowiązku zapłaty akcyzy (PBOZA) otrzymasz nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie potwierdzenia.

Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, nie składasz deklaracji AKC-US wystarczy złożyć wniosek WZBO.

WZBO (2) - Wniosek - obowiązuje od 30.12.2022 [ZEFIR2]
Formularz wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju

WZZA/WZBO – Anulowanie (1) - obowiązuje od 30.12.2022 [ZEFIR2]
Formularz wycofania wniosku WZZA/WZBO

 • Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesyłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”.

 • Arkusz do generowania dużej liczby pojazdów

Jeśli chcesz wskazać we wniosku dużą liczbę samochodów, możesz wykorzystać przygotowany arkusz do generowania dużej liczby pojazdów – WZBO – folder ZIP (375 KB).

Dzięki niemu wygenerujesz plik xml z listą pojazdów, które należy zaimportować do formularza WZBO.

Plik zawiera arkusz do prowadzenia ewidencji pojazdów dla wniosku WZBO, instrukcję oraz przykładowy plik xml.

Usługa jest bezpłatna.

Wydanie potwierdzenia braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego nie podlega opłacie skarbowej.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie PUESC lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, gdy złożenie wniosku w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, przekaż do właściwego urzędu skarbowego wniosek w formie papierowej.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

         przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
    
 • telefon - 22 460 59 70 - wsparcie w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje znajdziesz w zakładce POMOC (strona otwiera się w nowym oknie).

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej  w dni robocze od 7:30 do 15:30 maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Przesłałem wniosek, w którym podałem błędne dane i wniosek został już obsłużony w urzędzie skarbowym. Co zrobić?
  W takiej sytuacji musisz złożyć nowy wniosek.
 2. Czy mogę anulować błędnie przesłany wniosek?
  Jeśli urząd skarbowy nie rozpoczął procedowania wniosku możesz wycofać niepoprawny wniosek korzystając z formularza WZZA/WZBO – Anulowanie (1) -­ obowiązuje od 30.12.2022 [ZEFIR2]
  Wypełnij formularz, podpisz i wyślij wniosek. Jeśli Twój wniosek będzie mógł zostać anulowany otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) oraz informację, że wniosek został anulowany. W przeciwnym razie otrzymasz informację, że wniosku nie można anulować.
 3. W jakim terminie otrzymam potwierdzenie o braku obowiązku zapłaty akcyzy?
  Potwierdzenie powinno być wydane nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie potwierdzenia.
 4. Kto może podpisywać wniosek kwotą przychodu?
  Kwotą przychodu możesz podpisać wniosek składany we własnym imieniu - jeżeli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 15 luty 2023 11:35 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 30 czerwiec 2021 18:59 Jacek Wojdak
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF