Złóż informację w sprawie opłaty emisyjnej

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś producentem, nabywcą lub importerem  i chcesz uregulować opłatę emisyjną.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (OEMIS) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz O-EMIS

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji OEMIS (1) ­- Informacja ­- obowiązuje od 01.01.2019 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
  zaznacz i wyślij deklarację.
 2. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
  UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności. Więcej dowiesz się w opisie usługi Zapłać należności poprzez e-Płatnościstrona otwiera się w nowym oknie

UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr. 

 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Jeżeli dokonujesz wprowadzenia na rynek krajowy paliw silnikowych: benzyny silnikowe o kodach CN 27101245, CN 27101249; olejów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011 masz obowiązek składania informacji o opłacie emisyjnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę emisyjną w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty.

Właściwym organem do składania deklaracji jest naczelnik  urzędu  skarbowego. Jeśli jesteś importerem paliw silnikowych właściwym dla ciebie  organem do składania informacji jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce powstania długu celnego. Deklarację składasz w terminie 10 dni od dnia odprawy celnej i dokonaj wpłaty.

Jeśli jesteś producentem/nabywcą i składasz deklarację za okres od stycznia 2019 a w przypadku importera dla daty wypełnienia od 01.01.2019 - wypełnij:

OEMIS (1) ­- Informacja ­- obowiązuje od 01.01.2019 [ZEFIR2]

Formularz złożenia Informacji w sprawie opłaty emisyjnej

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”.

O wysokości opłaty emisyjnej dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Opłatę emisyjną możesz zapłacić:

W bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”

 • Wybierz rachunek bankowy nr:

09101012700008241391300000

 • Wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

 Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

 • Wpisz nazwę i adres zobowiązanego
 • Wpisz identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej)
 • Wybierz Typ okresu: miesiąc (w przypadku, gdy jesteś producentem lub nabywcą /dzień, gdy jesteś importerem
 • Wybierz symbol formularza OEMIS.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 11:39 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08.06.2021 11:57 Piotr Wróbel