Złóż informację w sprawie opłaty emisyjnej

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś producentem, nabywcą lub importerem  i chcesz uregulować opłatę emisyjną.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (OEMIS) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz O-EMIS

KROK 2

Podpisz deklarację

KROK 3

Wyślij deklarację

KROK 4

Zapłać opłatę emisyjną

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Deklarację możesz złożyć, posiadając zarówno  „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”, jak i „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. 

KROK 0

Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz O-EMIS

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji OEMIS (1) ­- Informacja ­- obowiązuje od 01.01.2019 [ZEFIR2]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
  zaznacz i wyślij deklarację.
 2. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
  UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności. Więcej dowiesz się w opisie usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności

UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr. 

 • przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz

Jeżeli dokonujesz wprowadzenia na rynek krajowy paliw silnikowych: benzyny silnikowe o kodach CN 27101245, CN 27101249; olejów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011 masz obowiązek składania informacji o opłacie emisyjnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę emisyjną w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty.

Właściwym organem do składania deklaracji jest naczelnik  urzędu  skarbowego. Jeśli jesteś importerem paliw silnikowych właściwym dla ciebie  organem do składania informacji jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce powstania długu celnego. Deklarację składasz w terminie 10 dni od dnia odprawy celnej i dokonaj wpłaty.

Jeśli jesteś producentem/nabywcą i składasz deklarację za okres od stycznia 2019 a w przypadku importera dla daty wypełnienia od 01.01.2019 - wypełnij:

OEMIS (1) ­- Informacja ­- obowiązuje od 01.01.2019 [ZEFIR2]

Formularz złożenia Informacji w sprawie opłaty emisyjnej

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”.

O wysokości opłaty emisyjnej dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Opłatę emisyjną możesz zapłacić:

W bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”

 • Wybierz rachunek bankowy nr:

09101012700008241391300000

 • Wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

 Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

 • Wpisz nazwę i adres zobowiązanego
 • Wpisz identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej)
 • Wybierz Typ okresu: miesiąc (w przypadku, gdy jesteś producentem lub nabywcą /dzień, gdy jesteś importerem
 • Wybierz symbol formularza OEMIS.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • w polu temat wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),

 

 • telefon - 22 460 59 70 - wsparcie w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje - kliknij w link - otworzy się nowe okno.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Przesłałem deklarację, podając błędne dane na formularzu. Co zrobić?

W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę do deklaracji. Korektę składasz na wersji formularza, na której został złożony dokument korygowany. Podczas uzupełniania formularza, aby system poprawnie powiązał dokumenty, musisz podać numer UPO dokumentu korygowanego jeżeli jesteś importerem. Jeśli jesteś producentem/nabywcą podaj NIP oraz okres za jaki składana jest korekta.

 1. Kto może podpisywać deklarację kwotą przychodu?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność, możesz podpisać deklarację składaną we własnym imieniu kwotą przychodu.

 1. Jak mogę upoważnić kogoś do składania deklaracji elektronicznych w moim imieniu?

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1). Możesz to załatwić elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym lub poprzez ePUAP - sprawdź, jak to zrobić.

 1. Co należy zrobić, jeżeli otrzymam komunikat „Nie znaleziono kontrahenta (podatnika) w systemach zewnętrznych”?

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3). Sprawę możesz załatwić elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym.

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwiec 2022 14:44 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 08 czerwiec 2021 11:57 Piotr Wróbel
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF