Złóż deklarację uproszczoną w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa.

Z usługi można skorzystać za pomocą  dedykowanego formularza (AKC-UA) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-UA

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-UA(2) Deklaracja - obowiązuje od 13.02.2023 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym okniestrona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać akcyzę

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności. Więcej dowiesz się z opisu usługi Zapłać nalezności poprzez e-Płatnościstrona otwiera się w nowym oknie.

UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.

 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłaciszstrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli nabywasz wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (strona otwiera się w nowym oknie) lub wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy masz obowiązek złożenia właściwemu naczelnikowi deklaracji uproszczonej oraz obliczenia akcyzy i dokonania jej zapłaty w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. 

Jeśli jesteś podmiotem gospodarczym i nabywasz na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przed wprowadzeniem tych wyrobów na terytorium kraju powinieneś dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (ZPNW) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wybierz właściwy formularz deklaracji - kieruj się datą złożenia:

 1. Jeśli deklarację od nabytych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych składasz od 13.02.2023 – wypełnij:
  AKC-UA(2) Deklaracja obowiązuje od 13.02.2023 [ZEFIR2] 

  Formularz deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa.
   
 2. Jeśli korygujesz deklarację złożoną w okresie pomiędzy  1 lipca 2021 a 12.02.2023, wypełnij:

AKC-UA(1) Deklaracja obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa

 1. Jeśli korygujesz deklarację złożoną w okresie pomiędzy 01.12.2018 a 30.06.2021 - wypełnij:

 AKC-U/A(2)  Deklaracja obowiązuje od 01.12.2018 do 30.06.2021 [ZEFIR2] 

Formularz deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

 1. Jeśli korygujesz deklarację złożoną w okresie pomiędzy  01.10.2017 a  30.11.2018 - wypełnij:

AKC-U/A(1)  Deklaracja obowiązuje od 01.10.2017 do 30.11.2018 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

 1. Jeśli korygujesz deklarację złożoną w okresie pomiędzy 1.03.2017 a 30.09.2017- wypełnij

AKC-U(7)  Deklaracja obowiązuje od 1.03.2017 do 30.09.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

 1. Jeśli korygujesz deklarację złożoną w okresie pomiędzy 08.02.2016 a 28.02.2017 - wypełnij:

AKC-U(5) Deklaracja obowiązuje od 08.02.2016 do 28.02.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

 1. Jeśli korygujesz deklarację złożoną w okresie do 07.02.2016 -wypełnij:

AKC-U Deklaracja obowiązuje do 07.02.2016 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”. 

O wysokości akcyzy dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Akcyzę możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • W bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”
 • Wybierz rachunek bankowy nr:

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • Wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego oraz podaj:

NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub

PESEL (podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej),

 • wybierz Typ okresu: J-dzień i wpisz datę powstania obowiązku podatkowego/datę przekroczenia granicy np. 25 października 2021 r. tj. 21J2510; w przypadku deklaracji wielopozycyjnych - wpisz najwcześniejszą datę powstania obowiązku podatkowego),
 • wybierz symbol formularza AKC-UA.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (strona otwiera się w nowym oknie)

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 11:47 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 09.06.2021 08:29 Artur Orlicz