Złóż deklarację w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podmiotem gospodarczym, który składa deklarację w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (AKC-PA) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-PA

KROK 2

Podpisz deklarację

KROK 3

Wyślij deklarację

KROK 4

Zapłać akcyzę

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś

Uwaga! Deklarację możesz złożyć, posiadając zarówno  „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”, jak i „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. 

KROK 0

Zaloguj się Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-PA

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-PA  (8) -Deklaracja ­- obowiązuje od 01.04.2022 [ZEFIR2]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać akcyzę

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (deklaracja) w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  uzyskał „Status e-Płatności” „Do zapłaty”, 
 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ],
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie „Status e-Płatności”
  (Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty)
  zmienił się na „Transakcja zrealizowana”– może to potrwać około 60 sekund.
  UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.
 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US)

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Jeżeli produkujesz wyroby akcyzowe poza składem podatkowym jesteś zobowiązany do dokonania przedpłaty podatku. Obowiązki jakie musisz zrealizować to: obliczenie przedpłaty akcyzy, wpłata przedpłaty akcyzy na rachunek urzędu skarbowego, złożenie deklaracji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Powyższe obowiązki wykonujesz  za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. Kwota przedpłaty równa jest wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu i zalicza się ją na poczet akcyzy należnej i wykazuje w miesięcznych deklaracjach podatkowych, składanych do dnia 25. kolejnego miesiąca (AKC-4).

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, którego dotyczy składana deklaracja:

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 1.04.2022 - wypełnij:

  AKC-PA (8)  Deklaracja - obowiązuje od 01.04.2022 [ZEFIR2]

  Formularz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy
   
 2. Jeśli składasz deklarację za okres od 1.05.2019 do 31.03.2022 - wypełnij:

AKC-PA (7)  Deklaracja - obowiązuje od 01.05.2019 do 31.03.2022 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 1.02.2017 do 30.04.2019 - wypełnij:

AKC-PA (6)  Deklaracja - obowiązuje od 01.02.2017 do 30.04.2019 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 01.01.2016 do 31.01.2017 - wypełnij:

AKC-PA (5) Deklaracja - obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji "System ZEFIR2". 

O wysokości akcyzy dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Akcyzę możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • W bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”
 • Wybierz rachunek bankowy nr:

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • Wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

 • Wpisz nazwę i adres zobowiązanego
 • Wpisz identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej)
 • Wybierz Typ okresu: miesiąc
 • Wybierz symbol formularza AKC-PA.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki . Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Deklaracja składana jest przez przedsiębiorców, którzy posługują się  identyfikatorem NIP.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

         przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

w polu temat wpisz nazwę usługi,

w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,

wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),

 • telefon - 22 460 59 70 - wsparcie w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje - kliknij w link - otworzy się nowe okno.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Przesłałem deklarację podając błędne dane na formularzu. Co zrobić?

W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę do deklaracji. Korektę składasz na wersji formularza, na której został złożony dokument korygowany. Podczas uzupełniania formularza musisz wskazać taki sam NIP i okres jak dla dokumentu korygowanego, co pozwoli na poprawne powiązanie dokumentów w systemie. Korektę deklaracji AKC-PA (…) można złożyć do czasu złożenia deklaracji AKC-4 za ten sam okres (po złożeniu AKC-4, złożenie korekty nie jest możliwe).

 1. Kto może podpisywać deklarację kwotą przychodu?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność, możesz podpisać deklarację składaną we własnym imieniu kwotą przychodu.

 1. Jak mogę upoważnić kogoś do składania deklaracji elektronicznych w moim imieniu?

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego (dla PIT) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 09 czerwiec 2022 11:40 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 02 czerwiec 2021 15:52 Monika Damentko
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF