Złóż deklarację w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podmiotem gospodarczym, który składa deklarację w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (AKC-PA) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-PA

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-PA  (8) -Deklaracja ­- obowiązuje od 01.04.2022 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać akcyzę

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (deklaracja) w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  uzyskał „Status e-Płatności” „Do zapłaty”, 
 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ],
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie „Status e-Płatności”
  (Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty)
  zmienił się na „Transakcja zrealizowana”– może to potrwać około 60 sekund.
  UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.
 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Jeżeli produkujesz wyroby akcyzowe poza składem podatkowym jesteś zobowiązany do dokonania przedpłaty podatku. Obowiązki jakie musisz zrealizować to: obliczenie przedpłaty akcyzy, wpłata przedpłaty akcyzy na rachunek urzędu skarbowego, złożenie deklaracji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Powyższe obowiązki wykonujesz  za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. Kwota przedpłaty równa jest wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu i zalicza się ją na poczet akcyzy należnej i wykazuje w miesięcznych deklaracjach podatkowych, składanych do dnia 25. kolejnego miesiąca (AKC-4).

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, którego dotyczy składana deklaracja:

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 1.04.2022 - wypełnij:

  AKC-PA (8)  Deklaracja - obowiązuje od 01.04.2022 [ZEFIR2]

  Formularz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy
   
 2. Jeśli składasz deklarację za okres od 1.05.2019 do 31.03.2022 - wypełnij:

AKC-PA (7)  Deklaracja - obowiązuje od 01.05.2019 do 31.03.2022 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 1.02.2017 do 30.04.2019 - wypełnij:

AKC-PA (6)  Deklaracja - obowiązuje od 01.02.2017 do 30.04.2019 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 01.01.2016 do 31.01.2017 - wypełnij:

AKC-PA (5) Deklaracja - obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji "System ZEFIR2". 

O wysokości akcyzy dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Akcyzę możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • W bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”
 • Wybierz rachunek bankowy nr:

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • Wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

 • Wpisz nazwę i adres zobowiązanego
 • Wpisz identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej)
 • Wybierz Typ okresu: miesiąc
 • Wybierz symbol formularza AKC-PA.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki . Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Deklaracja składana jest przez przedsiębiorców, którzy posługują się  identyfikatorem NIP.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 11:53 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 02.06.2021 15:52 Monika Damentko