Sprawdź czy akcyza za samochód została zapłacona

Jeżeli znasz numer VIN pojazdu, to w systemach Krajowej Administracji Skarbowej możesz sprawdzić, czy zostały dopełnione:

 • formalności podatkowe w zakresie akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju z innego państwa Unii Europejskiej lub zakupiony na terytorium kraju,
 • formalności celne oraz podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz PZAS

KROK 2

Wyślij zapytanie i odbierz komunikat

 

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY 

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij Formularz PZAS

 1. Wybierz na PUESC formularz zapytania PZAS(1) - ZAPYTANIE – obowiązuje od  01.01.2016 [ZEFIR 2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól formularza - znajdziesz je klikając  w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument  i przejdź do Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Wyślij zapytanie i odbierz komunikat

 1. W zakładce

  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
  zaznacz i wyślij wniosek.

 2. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  i sprawdź, czy otrzymałeś komunikat na temat sprawdzanego samochodu. W przypadku komunikatu informującego o zapłaconej akcyzie do informacji dołączony jest dokument potwierdzenia zapłaty PZAS w formacie pdf.

Jeśli sprawdzasz samochód po numerze VIN, to z systemu Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) możesz otrzymać:

 1. Komunikat, który oznacza, że podatek akcyzowy za samochód został zapłacony o treści: „Od samochodu osobowego został zapłacony podatek akcyzowy”.

Uwaga! Z pozycji tego komunikatu możesz zapisać potwierdzenie zapłaty akcyzy PZAS w formacie pdf.

 1. Komunikaty, które oznaczają, że samochód spełnia wymogi zwolnienia z podatku akcyzowego o treści:
 • „Akcyza niezapłacona – nabycie pojazdu o nr VIN [#VIN] na zasadach szczególnych”,
 • „Zwolnienie od podatku akcyzowego – samochód o nr VIN [#VIN] elektryczny/napędzany wodorem”,
 • „Zwolnienie od podatku akcyzowego – samochód specjalistyczny”,
 • „Zwolnienie od podatku akcyzowego – samochód o nr VIN [#VIN] hybrydowy”,
 • „Zwolnienie od podatku akcyzowego – dla nr VIN [#VIN] pozostałe zwolnienia art. 110 ust.4/ pozostałe zwolnienia inne”,
 • „Zwolnienie od podatku akcyzowego – samochód o nr VIN [#VIN] przywożony z terytorium UE nabyty w drodze powrotnej z terytorium państwa trzeciego”,
 • „Zwolnienie z akcyzy – nabycie pojazdu o nr VIN [#VIN] na podstawie umów międzynarodowych”,
 • „Dla VIN [#VIN] brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju”.

Uwaga! Informacje na temat zwolnień i braku obowiązku zapłaty znajdziesz w ustawie o podatku akcyzowym. KAS nie udziela informacji szczegółowych o warunkach udzielonych zwolnień w odniesieniu do sprawdzanego samochodu.

 1. Komunikat, który oznacza, że samochód został zarejestrowany w systemie KAS, ale nie została jeszcze rozliczona wpłata podatku akcyzowego o treści: „W bazie systemu brak informacji o zapłacie podatku akcyzowego”.
 2. Komunikaty, które oznaczają, że samochód został sprowadzony spoza UE o treści:
 • „Formalności celne niezbędne do zwolnienia pojazdu o nr VIN [#VIN] do dopuszczenia do obrotu na obszarze UE zostały dopełnione”,
 • „Formalności celne niezbędne do zwolnienia pojazdu o nr VIN [#VIN] do dopuszczenia do obrotu na obszarze UE zostały dopełnione. Import na zasadach szczególnych.”,
 • „Formalności celne niezbędne do zwolnienia pojazdu o nr VIN [#VIN] do dopuszczenia do obrotu na obszarze UE nie zostały dopełnione”.
 1. Inne komunikaty, jeżeli samochód nie został odnaleziony w systemie KAS lub naliczony podatek akcyzowy wymaga dodatkowej weryfikacji.

PZAS(1) - ZAPYTANIE – obowiązuje od  01.01.2016  [ZEFIR 2]

Formularz zapytania o potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”.

 

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie PUESC lub zapowiadane prace serwisowe.

W takim przypadku złóż papierowy wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty akcyzy do właściwego urzędu skarbowego lub zaczekaj, aż usługa będzie dostępna.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej  w dni robocze od 7:30 do 15:30 maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Czy z otrzymaną informacją o samochodzie mogę udać się do wydziału komunikacji? Czy muszę ją okazywać przy rejestracji pojazdu?
  Organowi rejestracyjnemu potrzebny będzie wydruk PZAS.
 2. Co oznacza komunikat „Brak VIN w bazie”?
  Komunikat „ Brak VIN w bazie” oznacza brak w systemie nie ma złożonej deklaracji dla samochodu o wskazanym numerze VIN.
 3. Co oznacza komunikat „Nie można pobrać potwierdzenia – proszę o kontakt z właściwym urzędem skarbowym”?
  Komunikat „Nie można pobrać potwierdzenia – proszę o kontakt z właściwym urzędem   skarbowym” oznacza, że złożona deklaracja dla samochodu o wskazanym numerze VIN podlega dodatkowej weryfikacji i zgodnie z treścią należy skontaktować się z urzędem, do którego została złożona deklaracja.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2022 09:54 Jacek Wojdak
Pierwsza publikacja: 30 czerwca 2021 18:42 Jacek Wojdak
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF